Magnificat. CD 1. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

Ave Maria.

L-Għanja ta’ Marija.

Sejjaħ lil Marija.

Taħt Ħarstek Nistkennu.

Marija Mtellgħa fis-Smewwiet.

Marija, Rridu Nħobbuk.

L-Għanja ta’ Marija. [strumentali]

Sejjaħ lil Marija. [strumentali]

Taħt Ħarstek Nistkennu. [strumentali]

Marija Mtellgħa fis-Smewwiet. [strumentali]

Marija, Rridu Nħobbuk. [strumentali]

 

Magnificat. CD 2. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

Ruħi tfaħħar.

Sliem għalik, Sultana.

L-Għid tal-Assunta.

Dielja għażiża.

Ġewwa Kana.

Faħħru miegħi lil Mulej.

Ħabbara tal-Mulej.

 

Magnificat. CD 3. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

Kewkba tal-Ħajja.

Sultana tal-Sema.

Imbierek Alla għal Dejjem.

Xandru l-Aħbar.

Ħares l-Umanità.

Omm kollok Ħlewwa.

Kewkba tal-Ħajja. [strumentali]

Sultana tal-Sema. [strumentali]

Marija, Bieb l-Avvent. [strumentali]

L-Immakulata. [strumentali]

Belt Qaddisa. [strumentali]

Imbierek Alla għal Dejjem. [strumentali]

Xandru l-Aħbar. [strumentali]

Ħares l-Umanità. [strumentali]

Omm kollok Ħlewwa. [strumentali]