Magnificat. CD 1. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

  Ave Maria.

  L-Għanja ta’ Marija.

  Ave Maris Stella

  Go Nazaret.

  Sejjaħ lil Marija.

  Taħt Ħarstek Nistkennu.

  Lejn is-Santwarju ta' Pinu.

  Marija Mtellgħa fis-Smewwiet.

  Marija, Rridu Nħobbuk.

  Ave Maria.  [strumentali]

  L-Għanja ta’ Marija. [strumentali]

  Ave Maris Stella [strumentali]

  Go Nazaret. [strumentali]

  Sejjaħ lil Marija. [strumentali]

  Taħt Ħarstek Nistkennu. [strumentali]

  Lejn is-Santwarju ta' Pinu. [strumentali]

  Marija Mtellgħa fis-Smewwiet. [strumentali]

  Marija, Rridu Nħobbuk. [strumentali]

 

Magnificat. CD 2. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

  Ruħi tfaħħar.

  Sliem għalik, Sultana.

  Litanija.

  L-Għid tal-Assunta.

  Allelulja.

  Dielja għażiża.

  Ġewwa Kana.

  Faħħru miegħi lil Mulej.

  Ħabbara tal-Mulej.

 

Magnificat. CD 3. Maħruġ mill-Gym Talb Madonna ta’ Pinu. Għawdex.   

  Kewkba tal-Ħajja.

  Sultana tal-Sema.

  Marija, Bieb l-Avvent.

  L-Immakulata.

  Belt Qaddisa.

  Imbierek Alla għal Dejjem.

  Xandru l-Aħbar.

  Ħares l-Umanità.

  Omm kollok Ħlewwa.

  Kewkba tal-Ħajja. [strumentali]

  Sultana tal-Sema. [strumentali]

  Marija, Bieb l-Avvent. [strumentali]

  L-Immakulata. [strumentali]

  Belt Qaddisa. [strumentali]

  Imbierek Alla għal Dejjem. [strumentali]

  Xandru l-Aħbar. [strumentali]

  Ħares l-Umanità. [strumentali]

  Omm kollok Ħlewwa. [strumentali]