INNIJIET RELIĠJUŻI OĦRA

Christus Vincit

Ejja Spirtu s-Santu

Ejjew infaħħru

Ejjew nimlew il-ġarar tagħna bl-ilma

Fis-Santwarju tal-Madonna

Ġejna ħdejk

Għallimni nħobbok

Glorja

Grazzi

Hawn jien, maħbub tiegħi

Hu l-Mulej

Ibdilni fik

Iddeċidejt

Inti, O Alla

Ikun imfaħħar Ġesł Kristu

Jista' xi ħadd

Jum il-Mulej

Kemm Inti kbir (1)

Kemm Inti kbir (2)

La kollox madwari jgħolli lil Mulej

L-Għanja tal-Ħolqien

Missier il-Ħolqien Kollu

Missierna

Mulej, f'idejk

Nadurawk, ja Ħobż tas-Sema

Oħloq tbissima

Reġa' sebaħ, ja Mulejja

Riesaq il-lejl, Mulejja

Sawwab l-ilma

Sibt teżor

Tiġi Saltnatek

Tina l-hlewwa

Tini jdejk

Wieqfa taħt is-Salib

Xmara

Żommni qrib