DEI VERBUM - Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II

Preżentazzjoni fuq Radju Marija minn Joe Farrugia u Fr Paul Sciberras

 

01. Sitwazzjoni filosofika, socjologika, politika u ekonomika fi żmien Vatikan II

02. Minn Providentissimus Deus, Ljun XIII (1893) sa Dei Verbum,Vatikan II (1965)

03. Storja tad-Dei Verbum (l-ewwel parti)

04. Storja tad-Dei Verbum (it-tieni parti)

05. Kontenut tad-Dei Verbum (l-ewwel parti)

06. Kontenut tad-Dei Verbum (it-tieni parti)

07. Kontenut tad-Dei Verbum (it-tielet parti)

08. Il-Bibbja f’Malta

09. Dun Ġorġ Preca u s-Soċjeta tal-Museum

10. Il-kontribut ta’ Mons. Prof. Pietru Pawl Saydon

11. Il-kontribut tal-Għaqda Biblika Maltija

12. Domandi varji dwar il-Bibbja