MISERICORDIAE VULTUS - WIĊĊ IL-ĦNIENA

BOLLA TAL-PAPA FRANĠISKU

GĦALL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA 2015 - 2016

 

▪  Misericordiae Vultus - Moqrija minn Tony Micallef