IL-LECTIO DIVINA FI KLIEM IL-PAPA FRANĠISKU

"It-tradizzjoni Nisranija hi għanja b’esperjenzi u b’riflessjonijiet fuq it-talb bl-Iskrittura Mqaddsa. B’mod partikulari, issaħħaħ il-metodu tal-“lectio divina”, li nibet f’ambjent monastiku, imma llum hu pprattikat anki mill-Insara li jiffrekwentaw il-parroċċi. Dan isir qabelxejn billi wieħed jaqra s-silta mill-Bibbja b’attenzjoni, iżjed minn hekk, ngħid, b’“ubbidjenza” għat-test, biex jifhem dak li jfisser fih innifsu. Imbagħad jidħol fi djalogu mal-Iskrittura, biex dawk il-kelmiet isiru motiv ta’ meditazzjoni u ta’ talb: dejjem b’fedeltà għat-test, nibda nistaqsi lili nnifsi dan lili “x’qed jgħidli”. Hu passaġġ delikat dan: ma rridux niżolqu f’interpretazzjonijiet suġġettivistiċi, imma għandna nidħlu fis-saff ħaj tat-Tradizzjoni, li jgħaqqad lil kull wieħed u waħda minna mal-Iskrittura Mqaddsa. U l-aħħar pass tal-lectio divina hija l-kontemplazzjoni. Hawn il-kelmiet u l-ħsibijiet jagħmlu wisa’ għall-imħabba, bħal bejn in-namrati li għalihom xi drabi biżżejjed iħarsu lejn xulxin fis-skiet. It-test bibliku jibqa’, imma bħala mera, bħala ikona biex tiġi kkontemplata. U hekk ikun hemm id-djalogu."

Udjenza Ġenerali fuq it-Talb. 27/01/2021...

X'inhija l-Lectio Divina u kif issir?

Kif għandek titlob il-Lectio Divina? Spjega pass pass bl-istampi.

Lectio Divina għall-Qari tal-Quddies tal-Ħadd.

 


LECTIO DIVINA GĦAL KULL NHAR TA' ĦADD

Sors: lachiesa.it/liturgia/data/cerca/omelie/fr fernando armellini

Sena A

Sena B

Sena Ċ

 


LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN L-AVVENT (vidjo)

SENA A

Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. (2022)

MiIl-Bażilika ta' San Ġorg, Victoria. (2022)

 


LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN IL-MILIED. (vidjo)

SENA A

Fit-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu, Santwarju Ta' Pinu, Għarb. Mons. Lawrenz Sciberras. 25/12/2022.

Fis-Solennità ta’ Marija, Omm Alla. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. L-Isqof Anton Teuma. 01/01/2023.

Fl-Epifanija tal-Mulej. Santwarju Ta' Pinu. Minn Patri Marcello Ghirlando ofm

 


LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN IR-RANDAN (vidjo)

SENA A

L-1 Ħadd tar-Randan minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 26/02/2023.

It-2 Ħadd tar-Randan Sena A. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 05/03/2023.

It-3 Ħadd tar-Randan Sena  A. Minn Patri Marcello Ghirlando ofm. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 12/03/2023.

Ir-4 Ħadd tar-Randan Sena  A. Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 19/03/2023.

 

 

 

SENA B

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan.

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan. Dun Joseph Mercieca. 2021.

Diversi Saċerdoti. Żmien ir-Randan.  2021.

 


LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN IL-GĦID (vidjo)

Lectio Divina għal żmien il-Għid, Sena "Ċ".  Mill-Isqof Anton Teuma.

Diversi Saċerdoti. Żmien il-Għid 2021.

 


LECTIO DIVINA GĦAL ŻMIEN MATUL IS-SENA (vidjo)

SENA A

It-Tieni Ħadd matul is-Sena.  Minn Mons. Joseph Sultana.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena. Minn Mons. Anton Mizzi.

Ir-Raba' Ħadd matul is-Sena. Minn Mons. Lawrenz Sciberras.

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena. Minn Dun Charles Buttigieg.

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena. Dun Noel Debono.

Is-Seba' Ħadd matul is-Sena. L-Isqof Anton Teuma.

 

...


LECTIO DIVINA - AKTAR SILTIET U TEMI

SENA Ċ

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan. Dun Joseph Mercieca. 2022.

Lectio Divina għall-Ħdud tar-Randan.  L-Isqof Anton Teuma. 2022.

 

LECTIO DIVINA FUQ AKTAR TEMI  (awdjo)

Selfie ma' Ġesù. 2021.

Mixja ma' Ġesù. L-Ewwel Skeda.

Mixja ma' Ġesù. It-Tieni Skeda. Siltiet mill-Evanġelju skont San Mattew.

Mill-Istejjer ta' Ġesù - Il-Parabboli.

Oħrajn.

 

LECTIO DIVINA FUQ AKTAR TEMI  (vidjo)

Mons. Charles J. Scicluna. Arċisqof ta' Malta.

Mons. Anton Teuma. Isqof ta' Għawdex.

Dun Stefan Attard.

Joe Farrugia

Dun Joe Mercieca.

Patri Martin Micallef ofm cap

Dun Pawl Sciberras.