IS-SAGRAMENTI

Għejun ta' Grazzja - Programmi minn Joe Farrugia u Fr Michael Bugeja (Radju Marija 2013)

01. Is-Sagramenti. Introduzzjoni.

02. Aktar dwar is-Sagramenti.

03. Is-Sagramenti tad-dħul tan-Nisrani fil-Knisja.

04. Il-Magħmudija.

05. L-Ewkaristija.

06. L-Ewkaristija barra mill-quddiesa.

07. Il-Konfirmazzjoni jew il-Griżma tal-Isqof.

08. Ir-Rikonċiljazzjoni jew Qrar.

09. Il-Qrar (tkomplija) u l-Griżma tal-Morda.

10. Is-Sagramenti tal-Istat jew tal-Qadi. Ordni Sagri u Żwieġ.

11. L-Ordni Sagri.

12. L-Ordni Sagri (tkomplija) u ż-Żwieġ.

13. Iż-Żwieġ (tkomplija).

14. Iż-Żwieġ (tkomplija) u Konklużjoni.