IL-MARA U R-RELIĠJON

Programmi ta' Campus FM.  Produzzjoni u Preżentazzjoni minn Pauline Dimech

1. X'inhi r-reliġjon?

2. Il-femminiżmu reliġjon?

3. Is-sehem tal-mara fil-Koncilju Vat.II; X'qalu l-Papiet dwar il-mara dawn l-aħħar 50 sena.

4. L-issue tal-gender fir-reliġjon - Prof Mary Darmanin.

5. It-teoloġija femminista - Miss Sue Midolo.

6. In-natura tal-mara fit-teoloġija - Fr. Chris Caruana.

7. Id-Divinita: Kunċett u Lingwaġġ - Louise Laferla.

8. L-immagni tal-Mara fl-Iskrittura - Fr. Paul Sciberras.

9. Ommijiet il-Knisja - Patri Salvinu Caruana.

10. Il-maternita', verġinita' u żwieġ - Dr. Nadia Delicata.

11. Il-mara fl-Islam - Fr. Joseph Ellul.

12. Qdusija, Mistiċiżmu u Ħajja Konsagrata - Fr. Charlo Camilleri.

13. Post il-mara fl-Istituzzjoni Reliġjuża - Fr. John Berry.

14. Il-mara, l-ekoloġija u r-reliġjon - Censu Caruana.

15. Il-Mara, il-Knisja u d-dinja tax-xogħol - Fr. Joe Inguanez.

16. Il-Mara nisranija f'kuntest soċjo-politiku - Fr. Rene Camilleri.

17. It-tfajla u l-ispiritwalita' - Dr. Joanne Cassar.

18. Konklużjonijiet u riflessjonijiet.

    Miġjubiin fil-laikos bil-permess ġentili ta' Campus FM.