IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA.  2015-2016

Talba għall-Ġublew.

Innu tal-Ġublew tal-Ħniena. Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ (Għawdex) taħt id-direzzjoni ta' Ms Dorienne Portelli.

Il-Ġublew tal-Ħniena. Dun Hector Scerri.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Malti fil-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena. 13/12/2015.

Is-Sena tal-Ħniena. Edward Wright lil-Lajċi. Għawdex.

Is-Sena tal-Ħniena. Edward Wright lis-Saċerdoti. Għawdex.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Għeluq il-Ġublew. 20/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.