Il-Ferħ tal-Vanġelu - Riflessjonijiet fuq Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium ta’ Papa Frangisku mit-Tabib Andrew Baldacchino u Martu Kathleen.

01 - Stedina ghall-ferħ tal-Vanġelu.

02 - Siltiet mill-Kelma t'Alla dwar il-ferħ.

03 - Naqsam il-ferħ.

04 - Xhieda li tqanqal il-qlub.

05 - Ix-xandir tal-bxara t-tajba.

06 - Ix-xandir fil-periferija.

07 - Sħab mal-umanità.

08 - Agħtuhom intom x'jieklu.

09 - Naħslu saqajn xulxin.

10 - Knisja miftuha ghall-oħrajn.

11 - Il-foqra.

12 - Is-sejħa tal-fqar.

13 - Marija.


Seminar mill-Fondazzjoni Centesimus Annus. 22/04/2014.

L-Isfidi fid-Dinja tal-Lum. L-Aspetti Socjali u Ekonomici fl-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku.