Preżentazzjoni fuq Radju Marija minn Joe Farrugia u Fr Michael Bugeja

 

01. Sacrosanctum Concilium.  Is-Sena Liturġika 1.

02. Is-Sena Liturġika 2.

03. Is-Sena Liturġika 3.

04. Is-Sena Liturġika 4.

05. Il-Kuluri wżati fil-Liturġija.

06. Il-Quddiesa Introduzzjoni, Ambjent Liturġiku, Min jiċċelbra, Ġesti.

07. Il-Saċerdot, il-Kummentat, il-Letturi, il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin, il-Kor u l-Komunità.

08. Il-Bidu tal-Quddiesa, Mis-Sagristija tal-Liturġija tal-Kelma.

09. Il-Liturġija tal-Kelma u t-Talbiet tal-Ġemgħa.

10. Mill-Offertorju sal-Konsagrazzjoni.

11. Mill-Akklamazzjoni ta’ wara l-Konsagrazzjoni sat-Tqarbin.

12. Minn wara t-Tqarbin sat-Tmiem. Xi kummenti dwar Sagramenti oħra.