NISA MISTIĊI

Programmi ta' Campus FM.   Produzzjoni u Preżentazzjoni minn Pauline Dimech

 1. Introduzzjoni għas-sensiela - Rev. Dr Rene Camilleri.

 2. Maria Madalena de Pazzi (1566 - 1607) - Rev. Dr Charlo' Camilleri.

 3. Sta Katerina ta' Siena (1347 - 1380) - Rev. Chris Caruana.

 4. Sta Eliżabetta tat-Trinita' (1880 - 1906) - Rev. Dr Juan Debono.

 5. Simone Weil (1909 - 1943) - Mr Tyrone Grima.

 6. Angela ta' Foligno (1248 - 1309) - Rev. Noel Muscat.

 7. Adrienne von Speyr (1902 - 1967) - Mrs Mariella Chetcuti.

 8. Sta Tereża ta' Lisieux (1873 - 1897) - Rev Manwel Schembri.

 9. Madre Tereża ta' Kalkutta (1910 - 1997) - Rev. Dr Kevin Schembri.

 10. Ildegarda ta' Bingen (1098 - 1179) - Rev. Dr Hector Scerri.

 11. Rabi'a al-'Adawiyya al-Qaysiyya (c. 714-801) - Rev Dr Joseph Ellul.

 12. Sta Katerina ta' Genoa (1447 - 1510) - Rev. Dr Konrad Grech.

 13. Ġuljana ta' Norwich (1342 - after 1416) - Pete Farrugia.

 14. Sta Tereża ta' Avila (1515 - 1582) - Dr Anne-Marie Callus.

 15. Edith Stein (St. Tereża Benedicta tas-Salib, OCD)(1891-1942) - Mrs Louise Laferla.

 16. Margery Kempe (c.1373 - c.1439) - Mrs Dorianne Buttigieg.

 17. Il-mistiċiżmu fl-antropoloġija - Dr Jean Paul Baldacchino.

Dawn il-programm huma miġjuba fil-Laikos bil-permess ġentili ta' Campus FM.