IS-SAGRU U L-PROFAN

Programmi ta' Campus FM.  Produzzjoni u Preżentazzjoni minn Dr John Berry

01. In-Natura tar-reliġjon - Rev. Christopher Caruana.

02. Is-Sagru u l-Politika: relazzjoni moħbija? Dr George Vital Zammit.

03. Il-Kuxjenza fis-soċjeta' u l-Alzheimer's Collective Disease - Rev Dr Rene Camilleri.

04. Is-Seħer tal-reliġjon u l-edukazzjoni tal-adulti - Prof Peter Mayo.

05. Ir-Reliġjon u l-kultura Maltija - Prof. Carmel Cassar.

06. Qawwa li tgħaqqad: L-Ekumeniżmu - Rev. Prof. Hector Scerri.

07. Is-Sagru u l-Profan elementi kostruttivi tar-Reliġjonijiet? - Rev. Dr Joseph Ellul.

08. Is-Sagru u l-profan fit-tfal - Prof Adrian Gellel.

09. Is-Sagru u l-Profan fil-ħajja tas-soċjeta' u taż-żgħażagħ - Dr Andrew Azzopardi.

10. Il-Psikoloġija u r-Reliġjon? - Rev. Prof. Paul Galea.

11. Il-Moralita', il-konverġenza u l-Iżvilupp sħiħ - Rev. Prof. George Grima.

12. Sanskrit: Il-Profan li jsir sagru? - Prof. Michael Zammit.

13. L-Arkeoloġija: oġġetti u sinjali tas-Sagru u l-Profan - Dr Dennis Mizzi.

14. Is-Sagru u l-Profan fl-Iskrittura u fid-dinja preżenti - Rev Dr Stefan Attard.

15. Id-Dinja virtwali u x-xewqa għat-traxxendent - Dr Nadia Delicata.

16. Il-Fidi nisranija u r-raġuni profana f'Il-Jien u lil Hinn Minnu ta' Dun Karm - Dr Bernard Micallef.

17. Is-Sagru u l-Profan fi Strada Stretta u 'l madwar - George Cini.

 

    Miġjubiin fil-laikos bil-permess ġentili ta' Campus FM.