SFIDI ĠODDA GĦALL-FAMILJA

Programmi ta' Campus FM. - Produzzjoni u Preżentazzjoni Fr Joe Inguanez

Għal Ottubru 2015 il-Papa Franġisku sejjaħ Sinodu tal-Isqfijiet biex jaraw kif il-Knisja tista' tgħin lill-familji jilqgħu għall-isfidi l-ġodda li hemm quddiemhom, fosthom forom ġodda ta' familja, problemi ekonomii u sojali; leġiżlazzjoni li tbiddel l-istruttura tal-familji; il-possibiltà li koppji divorzjati jitqarbnu, etc. X'se jirnexxilu jaghmel is-Sinodu?

1. Introduzzjoni: Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. (1)

2. Introduzzjoni: Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. (2)

3. Diskors tal-Papa għall-ftuġ tas-Sinodu.

4. Diskors tal-Papa fl-għeluq tas-Sinodu.

5. Żewġ rapporti kontrastanti.

6. Rapport tas-Sinodu. (1)

7. Rapport tas-Sinodu. (2)

8. Rapport tas-Sinodu. (3)

9. Rapport tas-Sinodu. (4)

10. Inħarsu lejn Kristu: Il-Vanġelu tal-Familja.

11. L-aħħar ħsibijiet dwar ir-rapport.

12. Il-familja fil-pjan t’Alla tas-salvazzjoni.

13. Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja.

14. X’jgħid il-Papa dwar l-ittra lill-familji.

15. Il-familja fid-dokumenti tal-Knisja.

16. Il-pastorali man-nies li qegħdin f’relazzjonijiet irregolari.

17. Ir-Rapport tas-Sinodu.

Dawn il-programm huma miġjuba fil-Laikos bil-permess ġentili ta' Campus FM.