WIRT MISSIRIJIET IL-KNISJA

Programmi preżentati fuq Radju Marija minn Joe Farrugia u Fr Mario Delmar


  1. Min huma Missirijet il-Knisja? Meta għexu? Għaliex huma relevanti għall-żmienna? etċ. [30/12/2014]

  2. San Klement ta' Ruma u l-Ittra lill-Korinti. [06/01/2015]

  3. Sant’ Injazju ta’ Antijoka u l-ittra tiegħu. [13/01/2015]

  4. Id-Didachè. [20/01/2015]

  5. L-Apoloġija Kristjana: Difiża tal-Fidi. [27/01/2015]

  6. L-Ittra ta' Dijonetu. [03/02/2015]

  7. L-Atti tal-Martri: L-insara quddiem il-persekuzzjoni. [10/02/2015]

  8. San Ippolitu ta' Ruma: It-Traditio Apostolica. [17/02/2015]