Laikos

 

POSTERS KATEKETIĊI

Verżjoni bil-Malti mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

Agħtini, Mulej Alla tiegħi ... Talba ta' San Tumas ta' Aquino.

Biża' ta' Alla.

Biża': La tibżax tirfes fuq art li ma tafx. San Gwanni Pawlu II.

Ċensier: Il-ħolqa ta' fuq, il-ħolqa li tiċċaqlaq u l-inċens ...

Erwieħ Qaddisa. Talba lill-Erwieħ tal-purgatorju.

Ewkaristija. Tmien modi kif titlob waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika.

Il-ħmara li ġarret il-Madonna.

Għajnuna għal min hu fil-bżonn. Erba' affarijiet sempliċi kif tgħin lil min hu fil-bżonn.

Lwien Liturġiċi: X'ifissru l-ilwien liturġiċi.

Maġi: X'jissimbolizzaw it-tliet rigali tal-Maġi?

Maħfra:  Il-maħfra hi għażla personali. San Ġwanni Pawlu II

Ostakli: Għaxar ostakli biex tisma' l-leħen ta’ Alla.

Preżenza ta’ Alla f'tarbija ħajja fil-ġuf u l-Ewkaristija.

Qaddisin missirijiet.

Qalb ta' Ġesù.

Qrar. Gwida għall-Qrar. Ħudha miegħek ... ma jimpurtax.

Qrar ta' spiss.

Quddiesa: Sitt modi kif tgħix bl-aħjar mod il-quddiesa.

Randan: Kif tiċċelebra r-Randan.

Randan: Riżoluzzjonijiet għar-Randan.

Rużarju. Seba' pariri kif titlob ir-rużarju mal-familja.

Sagrament.

San Bartilmew.

Santa Fawstina.

San Nikola.

Santa Tereża Benedetta tas-Salib. (Edith Stein)

Santa Tereża ta' Calcutta.

Talba lill-Ispirtu s-Santu.

Talb biex nimxu 'l quddiem.

 

Ara wkoll minn hawn ...