L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Waqt li għamilna l-Via Crucis ta' Ġesù,

rajna l-importanza li nixbhu lilu

 

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU FIL-POLONJA

FL-OKKAŻJONI TAL-XXXI JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

(27-31 TA’ LULJU 2016)

Il-Papa Franġisku

Diskors fi tmiem il-Via Crucis,

Il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju 2016

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...