L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home   Kuntatt  

2

Nibdew bir-rimja. Jinbet dak li hemm fil-ħamrija ...

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

FIL-MYANMAR U L-BANGLADESH
(26 TA
 NOVEMBRU- 2 TA DIĊEMBRU, 2017)

LAQGĦA MAS-SAĊERDOTI, RELIĠJUŻI, PERSUNI FĦAJJA KONSAGRATA, SEMINARISTI U NOVIZZI

Knisja tas-Santu Rużarju (Dhaka)
Il-Ġimgħa, 2 ta Diċembru, 2017

It-test kollu f'format għall-istampa