L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Pellegrinaġġ li għexna fit-tama u l-paċi

PELLEGRINAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU

LEJN IS-SANTWARJU TA’ SIDTNA MARIJA TA’ FÁTIMA

fl-okkażjoni taċ-ċentinarju

tad-Dehriet tal-Verġni Mqaddsa Marija f’Cova da Iria

(12-13 ta’ Mejju 2017)

TBERIK TAX-XEMGĦAT

TISLIMA TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Kappella tad-Dehriet, Fátima - Il-Ġimgħa 12 ta’ Mejju 2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...