L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Tridu toffru lilkom infuskom lil Alla?

PELLEGRINAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU L-PAPA FRANĠISKU FIS-SANTWARJU TA’ OMMNA MAIRJA TA’ FATIMA 
fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mid-dehriet tal-Beata Verġni Marija f’Cova da Iria
(12-13
ta’ Mejju, 2017)

TISLIMA TAL-QDUSIJA TIEGĦU LILL-MORDA FI TMIEM IL-QUDDIESA

Spjanat tas-Santwarju, Fátima
is-Sibt, 13 ta’ Mejju, 2017

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...