L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

2

Qlub tassew ikkonsagrati, li jgħixu bil-maħfra

 

VJAĠĠ APPOSTOLIKU TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU FIL-POLONJA

FL-OKKAŻJONI TAL-XXXI JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

(27-31 TA’ LULJU 2016)

QUDDIESA MAS-SAĊERDOTI, RELIĠJUŻI,

IKKONSAGRATI U SEMINARISTI POLLAKKI

OMELIJA TAL-QDUSIJA TIEGĦU

Santwarju ta’ San Ġwanni Pawlu II – Krakovja

Is-Sibt 30 ta’ Lulju 2016

IT-TEST KOLLU F'FORMAT GĦALL-ISTAMPA  ...