IL-BIBBJA BIL-MALTI ...

LISTA TA' KLIEM U TERMINI

(il-lista ta' kliem u termini qed tkompli tkun aġġornata regolarment)

Alla u l-ismijiet tiegħu

Anġlu - vidjo

Antikrist

Appostlu u Appostli   -   vidjo

Barka

Bikri

Bin Alla

Bin il-Bniedem

Biża ta' Alla

Bniedem

Dagħwa

Dawl

Demm

Deżert

Dinja

Dixxiplu   -   vidjo

Dnub

Ermenewtika

Evanġelju   -   vidjo

Ewkaristija

Eseġeżi – Ejseġeżi

▪ Familja.  ara Żwieġ (Familja) aktar 'l isfel

Fedeltà

Festi ta’ Pellegrinaġġ Bibliċi u Jiem ta’ Festa Maġġuri f’Iżrael tal-Qedem

Fidwa

Ġublew fit-Testment il-Ġdid     -     vidjo

Ġublew fit-Testment il-Qadim     -     vidjo

Ġustizzja - Ġustifikazzjoni

Ħbieb    -    vidjo

Ħniena

Ħobż

Ħu - Oħt - Aħwa

Ilma

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (1) Il-Lhudi u l-Aramajk tat-Testment il-Qadim -  vidjo

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (2) Il-Massoreti u t-Test Massoretiku tat-Testment il-Qadim

Ilsna oriġinali tal-Bibbja. (3) Il-Grieg tat-Testment il-Ġdid

Inerranza tal-Bibbja. Fil-Bibbja ma hemmx żbalji    -    vidjo

Interpretazzjoni tal-Bibbja

Ispirazzjoni: L-Ewwel Parti    -     vidjo

Ispirazzjoni: It-Tieni Part-    -    vidjo

Kanoni tal-Bibbja    -    vidjo

Karità

Kejl, użin, qisien u flus

Kelma ta' Alla - Bibbja - Skrittura - Kotba Mqaddsa    -    vidjo

Kliem Aramajk/Lhudi fit-Testment il-Ġdid

Kliem Bibliku teoloġiku bil-Lhudi

Kliem Bibliku teoloġiku bil-Grieg

Knisja

Konverżjoni - Indiema

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Testment x’inhu?

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Kif jitqassmu?

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Ir-relazzjon bejn iż-żewġ Testmenti

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – Tixbihat u ċitazzjonijiet mit-Testment il-Qadim fil-Ġdid

Ktieb wieħed, żewġ Testmenti – L-interpretazzjoni tat-Testment il-Qadim fil-Ġdid

Libertà / Ħelsien    -    video

Liġi

Magħmudija

Mara

Miraklu    -    vidjo

Missier

Numri fil-Bibbja

Numri. Il-fenomenu tal-gematrija – numri jitkellmu!

Parabbola – tixbiha – metafora – allegorija    -    vidjo

Parabboli: L-iskop tagħhom    -    vidjo

Pellegrinaġġ / Pellegrini

Profeta

Qaddejja

Rivelazzjon-    -    vidjo

Salmi: il-ktieb, in-numri u t-titli

Salmi: l-awturi

Salmi: għanjiet poetiċi Lhud.

Salmi: Klassifikazzjoni

Salmi: salmi ta’ vendetta

Salmi: mil-lenti Kristjana

Salvazzjoni: It-Testment il-Ġdid

Salvazzjoni: It-Testment il-Qadim

Sawm

Serp/serpent: It-Testment il-Ġdid

Serp/serpent:- It-Testment il-Qadim

Spirtu - Testment il-Qadim

Spirtu - Testment il-Ġdid

Storja tas-Salvazzjoni    -    vidjo

Sultan (Saltna ta' Alla)

Tama    -    vidjo

Taqsim il-ħin u s-sahriet

Toràh

Tradizzjon-    -    vidjo

Verżjonijiet u Traduzzjonijiet tal-Bibbja (1) Is-Settanta u l-Vulgata

Verzjonijiet u traduzzjonijiet tal-Bibbja.(2) Traduzzjonijiet bil-Malti

Żejt

Żmien

Żwieġ (Familja)