Laikos

 

Benedittu XVI - Katekeżi dwar personalitajiet kbar tal-Knisja

It-traduzzjoni fuq din is-sensiela ta' katekeżi għadha qed issir. Tajjeb li tfittex f'din il-paġna regolarment.

Matul is-Sena 2007

Klement ta' Lixandra. 18/04/2007.

Oriġene ta’ Lixandra. I: Ħajtu u kitbietu. 25/04/2007.

Oriġene ta’ Lixandra. II: It-tagħlim. 02/05/2007.

Tertulljanu. 30/05/2007.

San Ċiprijanu. 06/06/2007.

Ewsebju ta' Ċesarija. 13/06/2007.

San Ġwann Kriżostmu. I: Is-snin f’Antjokja. 19/09/2007.

San Ġwann Kriżostmu. II: Is-snin f’Kostantinopli. 26/09/2007.

San Ewsebju ta’ Vercelli. 17/10/2007.

 

Matul is-Sena 2008

Santu Wistin. I: Ħajtu. 09/01/2008.

Santu Wistin. II: L-aħħar snin u l-mewt. 16/01/2008.

Santu Wistin. III: It-tagħlim. Fidi u raġuni. 30/01/2008.

Santu Wistin. IV: Il-kitbiet. 20/02/2008.

Santu Wistin. V: Il-konverżjoni tripla. 27/02/2008.

Boezju u Kassjodoru. 12/03/2008.

San Benedittu ta’ Norcia. 09/04/2008.

Psewdo-Djonisju l-Arjopagita. 14/05/2008.

San Girgor il-Kbir. I.  28/05/2008.

San Girgor il-Kbir. II.  04/06/2008.

San Massimu l-Konfessur. 25/06/2008.

Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe. 13/08/2008.

Riflessjoni fuq bosta qaddisin. 20/08/2008.

 

Matul is-Sena 2009

Ambroġ Autpert. 22/04/2009.

Rabanu Mawru. 03/06/2009.

San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars. 05/08/2009.

San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru. 19/08/2009.

Xmun it-Teologu Ġdid. 16/09/2009.

San Ġwann Leonardi. 07/10/2009.

Pietru l-Venerabbli. 14/10/2009.

San Bernard ta’ Clairvaux. 21/10/2009.

Teoloġija Monastika u Teoloġija Skolastika. 28/10/2009.

Żewġ mudelli teoloġiċi f’konfront: Bernard u Abelardu. 04/11/2009.

Ir-riforma ta’ Cluny. 11/11/2009.

Il-Katidral mill-arkitettura Romaneska għal dik Gotika, l-isfond teoloġiku. 18/11/2009.

Ugo u Rikkardu ta’ San Vitor. 25/11/2009.

Guliermu ta’ Saint-Thierry. 02/12/2009.

Rupertu ta’ Deutz. 09/12/2009.

Ġwanni ta’ Salisbury. 16/12/2009.

L-oriġni tal-Milied. 23/12/2009.

Pietru Lombardu. 30/12/2009.

 

Matul is-Sena 2010

L-Ordnijiet Mendikanti. 13/01/2010.

San Duminku ta’ Guzman. 03/02/2010.

San Bonaventura. 03/03/2010.

San Bonaventura. 10/03/2010.

San Bonaventura. 17/03/2010.

San Tarċisju. 04/08/2010.

San Piju X. 18/08/2010.

Santu Wistin. 25/08/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. I: 01/09/2010.

Santa Ildegarda ta’ Bingen. II: 08/09/2010.

Santa Kjara ta’ Assisi. 15/09/2010.

Santa Briġida tal-Iżvezja. 27/10/2010.

Margerita t’Oingt. 03/11/2010.