BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Ġunju 2024

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju 2024. Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber.

Morru ... stiednu għall-festa lil kull min issibu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnta Missjunarja 2024. 20/10/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jgħid li jżomm il-Bibbja tas-suldat Ukren maqtul fuq l-iskrivanija tiegħu. 20/0682024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku, “Ilqgħu, ppromwovu, akkumpanjaw, u integraw” lir-refuġjati.. 20/0682024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lill-kummidjanti: "Għinuna noħolmu dinja aħjar: 20/06/2024.

L-Ispirtu jgħallem lill-Għarusa titlob. Is-Salmi, sinfonija ta’ talb fil-Bibbja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 19/06/2024.

Strument affaxxinanti u tremend. Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-laqgħa tal-G7 dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Puglia. 14/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-11 'il Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 16/06/2024.

L-affarijiet iż-żgħar tal-ħajja. Omelija mill-Isqof ta’ Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 16/06/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, Victoria. 13/06/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lid-Diretturi Nazzjonali tal-Opri Pontifiċi. Sala tal-Konċistorju. 25/05/2024.

Kariżma. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 12/06/2024.

L-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla. Nagħrfu l-imħabba ta’ Alla mill-kliem ta’ Alla. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku dar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 12/06/2024.

Ma' Pietru u Pawlu wara l-Imgħallem. Mixja ta’ talb bi tħejjija għall-Ġublew tas-saċerdoti, 2025.

Messaġġ tal-Papa Franġisklu fl-Angelus tal-10 Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 09/06/2024.

Ġesù jħobbna sal-aħħar qatra ta’ demmu fil-qalb umli tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Lija. 09/06/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti f'laqgħa internazzjonali tal-korijiet fil-Vatikan. Awla Pawlu VI. 08/06/2024.

Inniżżlu l-għeruq tagħna fl-imħabba u fuqha nibnu ħajjitna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-konsagrazzjoni tal-knisja. Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù, Imsida. 07/06/2024.

Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

Ittama fil-Mulej – żomm sħiħ u qawwi qalbek. Riflessjoni tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi waqt Adorazzjoni tal-Kleru. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

Riflessjoni tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma waqt Adorazzjoni tal-Kleru. Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 07/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Pajjiżna jerġa’ jieħu sehem fil-Global Rosary Relay. Katina ta’ Rużarju madwar id-dinja kollha bis-sehem ukoll ta’ Malta u Għawdex. 07/06/2024.

Ir-riħ fejn irid jonfoħ. Fejn hemm l-Ispirtu ta’ Alla hemm il-ħelsien. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 05/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jġedded it-talb għall-paċi fis-Sudan, hekk kif miljuni qed jirriskjaw il-ġuħ. 05/06/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jfakkar fit-tmiem tal-okkupazzjoni Nazista f’Ruma. 05/06/2024.

Il-ġebla mwarrba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Karlu Lwanga u sħabu, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2024.

It-talba mhux f’li ngħidu bil-fomm imma f’dak li joħroġ mill-qalb. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa ta’ Corpus Christi. Knisja Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Qormi. 02/06/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Inqaddes ta' Kristu. Bażilika ta' San Ġwann Lateran. 02/06/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 02/06/2024.

L-Ewkaristija hi l-ikla tal-aħwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 02/06/2024.

The Eucharist commits us to the poor. Article by Auxiliary Bishop Joseph Galea Curmi. The Sunday Times of Malta. 02/06/2024.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J, Scicluna matul Ġunju 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul ix-xahar ta' Ġunju.

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Ġunju 2024. Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew bin-nhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber.

Il-fehma tal-Papa għal Ġunju 2024. Nitolbu għall-migranti li jaħarbu mill-gwerra u l-ġuħ, u li jkollhom jivvjaġġaw fost perikli kbar u vjolenza, biex il-pajjiżi li jirċevuhom jilqgħuhom tajjeb u joffrulhom opportunitajiet ġodda.

 

Mejju 2024

Festa ta’ ħajja u ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2024.

U jdejk jgħallmuni kollox. Taħdita minn Dr David Aloisio dwar l-influwenza ta' Dun Ġorġ Preca fil-kitbiet ta' Oliver Friggieri. Qasam tal-Museum tar-Rabat, Għawdex. 29/05/2024,

L-Ispirtu ta’ Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra. L-1 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar l-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 29/05/2024.

KNISJA 2000. Il-Politika u l-Ġid Komuni. Pubblikazzjoni mill-Komunità Dumnikana f’Malta. Ħarġa 148.

Iridna ngħixu ħielsa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Flimkien biex nibnu kura pastorali organika tal-ħajja umana. Webinar mid-Dikasteru għal-Lajċi u l-Familja tas-Santa Sede.

ĠUBLEW 2025: Spes non confundit - It-tama ma tqarraqx. Bolla tal-indizzjoni mill-Papa Franġisku għall-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025. 09/05/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa u l-Jum Dinji tat-Tfal. Pjazza San Pietru. 26/05/2024.

Festa ta’ mħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Tuema fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa u l-Festa Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 26/05/2024.

Il-fidi tagħna m’għandix tkun mibnija fuq il-biża’ u d-dehriet. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, Sliema. 26/05/2024.

Messaġġ tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem il-Ġimgħa tal-Laudato Si’ 2024. 24/05/2024.

Is-Saċerdozju: Tweġiba ħielsa għad-don ta’ Alla. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Franklin Micallef. Katidral tal-Assunta, Victoria. 24/05/2024.

Għajnuna tassew meħtieġa. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2024.

L-Umiltà.  Il-21 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. 22/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Carlo Acutis se jiġi ddikjarat qaddis wara li ġie kkonfermat it-tieni miraklu. 22/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Ir-Rikonċiljazzjoni u t-Tama. Diskors mill-Professur Johan De Tavernier, Professur Emeritu tat-Teoloġija Etika u Direttur ta’ Ethics Arenberg fl-Università ta’ Louvain fil-Belġju. Seminarju tal-Arċisqof. Tal-Virtù. 21/05/2024.

Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-250 Anniversarju tal-Kolleġġjata tal-Għarb. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 19/05/2024.

L-Ispirtu s-Santu: ħmira tat-tama. Diskors minn Dun Pawl Sciberras fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin fil-Knisja ta’ San Pubilju, Floriana. 18/05/2024.

ĠUBLEW 2025: Normi dwar il-konċessjoni tal-Indulġenza matul il-Ġublew Ordinarju tas-Sena 2025 imsejjaħ mill-Papa Franġisku. 13/05/2024.

Fidwa. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras. 21/05/2024.

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma f’Għid il-Ħamsin. Sena “B” . Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 19/05/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Kappella Papali, Bażilika ta' San Pietru. 19/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 19/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli f'Ghid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 19/05/2024.

Agħżlu dejjem l-imħabba veru. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 19/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Omelija. Stadio Bentegodi, Verona. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa mal-Pulizija Penitenzjarja, mad-Detenuti u l-Volontarji. Faċi/lità Korrettiva Montorio, Verona. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa fl-Arena di Pace. Il-Ġustizzja u l-Paċi għad jitbewsu. 18/05/2024.

 IL-PAPA FRANĠISKU F'VERONA:  Laqgħa mat-Tfal u l-Adolexxenti. Pjazza San Zeno, Verona. 18/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 18/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “It-triq lejn ir-reżiljenza għall-klima mfixkla mir-regħba. 18/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob lill-komunità internazzjonali biex tgħin lill-Afganistan milqut mill-għargħar. 18/05/2024.

L-Imħabba. L-20 katekeżi ta-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 15/05/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex wara l-udjenza mal-Papa fi tmiem iż-żjara ‘ad limina’. 17/05/2024.

Siltiet mid-diskors tal-Kardinal Tagle fl-Auditorium tal-MUSEUM fil-Blata l-Bajda.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. 12/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “Titilfux l-għerf tal-qalb!” 13/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jċempel lill-Arċisqof Brażiljan bħala solidarjetà għall-għargħar. 13/05/2024.

Il-festa ta’ Lapsi tgħallimna ngawdu l-ħajja tagħna, mhux niddisprezzawha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema. Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara. 12/05/2024.

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during a Mass for all Catholics living in Malta. St Paul’s Cathedral, Mdina. 11/05/2024.

Għaliex il-Papa Franġisku nvoka lil San Stanislaw għall-paċi fl-Ukrajna u f’Iżrael? Kitba ta' Joe Galea. 10/05/2024.

Niket li jitbiddel f’hena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/05/2024.

Għal San Ġorġ Preca r-rabta tal-imħabba kienet il-bażi tal-għaqda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca. L-Awditorju tal-MUSEUM, Blata l-Bajda. 09/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Kif nistgħu nwasslu lil Alla u l-Kelma tiegħu fid-dinja tal-lum.. Diskors tal-Kardinal Luis Antonio Tagle waqt l-Aquinas Lecture annwali, fl-Awditorju tal-MUSEUM fil-Blata l-Bajda. 08/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa Solenni tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej. Knisja tal-Madonna ta’ Pompej, Victoria. 08/05/2024.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq is-sittin sena mit-twaqqif tad-Dar tal-Kleru. Dar tal-Kleru, B’Kara. 08/05/2024.

It-Tama. Id-19-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Pjazza San Pietru. 08/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pellegrinaġġ Djoċesan fuq il-Qabar ta’ San Ġorġ Preca. Kappella tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 07/05/2024.

M’intix waħdek. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-ewwel Jum Dinji tat-Tfal. 25,26 ta' Mejju 2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa waqt żjara fl-Iskola Sekondarja taż-Żokrija. Kulleġġ Marija Regina, Mosta. 05/05/2024.

Lectio Divina tas-Sitt Ħadd tal-Għid mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Minn un Charles Buttigieg. 05/05/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-regina Caeli tas-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 05/05/2024.

Imħabba li ġġib il-ferħ f’qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 05/05/2024.

Ma nabbandunaw qatt l-imħabba! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt Ħadd tal-Għid. Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini, Floriana.
05/05/2024.

Aħna kemm aħna bravi, għandna kemm għandna żmien, nibqgħu dixxipli. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna ta’ Fatima. Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa. 05/05/2024.

Missjoni ta’ omm. Omelija f’Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr mill-Isqof Anton Teuma fl-okkażjoni tal-ewwel żjara uffiċjali tal-President ta’ Malta l-E.T. Dr Myriam Spiteri Debono fil-gżira ta’ Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 04/05/2024.

Nagħrfuh aktar u nressqu lill-oħrajn għandu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2024.

AĦBARIJIET:  Papa Franġisku lill-Isqfijiet Anglikani: ‘Djalogu paċenzjuż’ meħtieġ dwar il-primat papali. 03/05/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jitlob għall-vittmi tal-għargħar fil-Kenja. 03/05/2024.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Kappillani. 02/05/2024.

Nuru apprezzament lejn is-saċerdot. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’għeluq is-sentejn mill-mewt ta’ Dun Mosè Debono, inawgurazzjoni tal-monument tiegħu. Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina, Mellieħa. 02/05/2024.

Il-Fidi. It-18-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 01/05/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 01/05/2024.

Karità. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Ħaddiem ta’ ispirazzjoni. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Xemxija. 01/05/2024.

Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla, għax Alla hu mħabba. Il-Kelma tal-Ħajja ta' Mejju 2024. Pubblikazzjoni mill-Moviment tal-Fokolarini, 01/05/2024.

Fjuretti għax-xahar ta' Mejju. Ħsieb għal kuljum minn Mons. Karm Gauci.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul Mejju 2024.

Fjuretti għax-xahar ta' Mejju. Ħsieb għal kuljum minn Mons. Karm Gauci.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Mejju 2024. Nitolbu għall-Formazzjoni tar-Reliġjużi u tas-Seminaristi. 01/05/2024.

 

April 2024

 AĦBARIJIET:  Il-kappillani jiltaqgħu biex jaqsmu esperjenzi ta’ sinodalità. 30/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għall-paċi u l-istabbiltà f’Ħaiti u fil-pajjiżi kollha mifnija mill-gwerra. 30/04/2024.

Stedina miftuħa.Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana.29/04/2024.

Lectio Divina fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Minn Mons. Anton Mizzi. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 28/04/2024.

Ħaġa waħda miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Mark, Venezja. 28/04/2024,

Omelija tal-Papa Franġisku f'Venezja. Pjazza San Mark, Venezja. 28/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-artisti. Knisja tal-Madalena, Gżira ta' Giudecca, Venezja. 28/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mad-detenuti fil-bitħa tal-Faċilità Korrettiva f'Venezja, Ġżira ta' Giudecca. 28/04/2024.

It-tqarbin u l-qrar huma mezzi li aħna nkunu f’Ġesù u miegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-ħames Ħadd tal-Għid. Kappella tal-AFEC, Floriana. 28/04/2024.

Iż-żegħil; u t-tbissim. Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa man-nanniet, anzjani u neputijiet. Sala Pawlu VI. 27/04/2024.

Biex ma nitħawdux. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Azzjoni Kattolika. Pjazza San Pietru. 25/04/2024.

Il-ħajja tal-grazzja skont l-Ispirtu. Is-17-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq vizzji u virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 24/04/2024.

Ngħaddu l-Fidi lill-Oħrajn. Ħarsa ħafifa lejn Catechesi Tradendae tal-Papa San Ġwann Pawlu II dwar il-Kateketika. Kitba ta' Joe Galea.

Il-karatteristiċi ta’ Knisja magħquda mad-Dielja. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Jum San Ġorġ. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 23/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob lit-tfal ikunu artiġjana tal-paċi. 23/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Jum id-Dinja: Il-Papa Franġisku jħeġġeġ ir-responsabbiltà għad-dar komuni tagħna. 23/04/2024.

Intom ragħajja imma tagħmlu parti mill-merħla wkoll. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. 23/04/2024.

Napprezzaw il-valur tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2024.

B’liema għożża ħabbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-raba’ Ħadd tal-Għid u fl-okkażjoni tal-parata annwali tal-iscouts u l-girl guides. Knisja Arċipretali San Publju, Floriana. 21/04/2024.

Lectio Divina fir-Raba' Ħadd tal-Għid. Minn Mons. Joseph Sultana. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 21/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fir-4 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/04/2024.

L-Omeliji tal-Papa Ġwanni Pawlu II waqt il-Vjaġġ storiku tiegħu fil-Polonja bejn 16 u 23 ta' Ġunju 1983.

Nagħtu ħajjitna lil xulxin! Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-raba’ Ħadd tal-Għid / Jum il-Vokazzjonijiet. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, is-Seminarju.21/04/2024.

Imsejħin niżirgħu t-tama u nibnu l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-61 Jum Dinji ta' talb għall-Vokazzjonijiet. 21/04/2024.

Nimxu mat-tfal lejn l-Ewwel Tqarbina. Kitba ta' Joe Galea.

Jalla tkomplu l-missjoni ta’ fejqan fil-ministeru tagħkom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Presbiterali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 20/04/2024.

Liġi. Kelma ġdida fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-qies. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar vizzji u virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 17/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għal kull sforz għad-djalogu u l-paċi fil-Lvant Nofsani. 15/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Konversazzjonijiet fl-Ispirtu għan-nies fi Knisja sinodali. 15/04/2024.

Il-mistoqsija li għandna nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2024.

Il-qawwa. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 10/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/04/2024.

Serenità u kuraġġ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella tal-Madonna tal-Karmnu f’Pax et Bonum, Mosta. 14/04/2024.

Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-festa ta’ San Publiju. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, Floriana. 14/04/2024.

B’qalb kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa San Publju. Knisja ta’ San Publiju, Floriana. 13/04/2024.

Agħtu servizz b’qalb ħelwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/04/2024.

Alla jrid il-ftit tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li l-abort qatt ma jista’ jkun dritt fundamentali. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-qraba tal-ostaġġi miżmuma mill-Ħamas. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jistieden talb għal dawk li jbatu minn għargħar qawwi fil-Każakstan. 10/04/2024.

Omm is-Salvatur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa Liturġika ta’ Marija Annunzjata. Knisja Parrokkjali, Balzan. 08/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità tal-Patrijiet Minuri ta' La Verna u tal-Provinċja Toskana. Sala Clementina. 05/04/2024.

Fi djalogu mal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Festa tal-Ħniena Divina. 07/04/2024.

Qalb mimlija ħniena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 07/04/2024.

Church encourages organ donation. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 07/04/2024.

Kelma li tagħmel id-differenza kollha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-ġwerra dejjem teqred. F’idi għandi kuruna tar-rużarju u ktejjeb tat-Testment il-Ġdid li ħalla warajh suldat ta' 23 sena li miet fil-gwerra. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 03/04/2024.

Il-ġustizzja. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 03/04/2024.

Nitolbu biex fil-presidenza tiegħek tippromwovi spirtu ta’ kollaborazzjoni, lealtà u armonija fostna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑inawgurazzjoni tal‑President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Caeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 01/04/2024.

Kelma tal-Ħajja ta’ April 2024. “B’qawwa kbira l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna”.

Il-fehma tal-Papa għal matul April 2024. Nitolbu biex kull kultura tagħraf id-dinjità u l-valur kbir tan-nisa ħalli tintemm id-diskriminazzjoni li jġarrbu f’diversi partijiet tad-dinja.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul April 2024.

 

ORDO 2024. Ordni għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, tal-Lituġija tas-Sigħat u Aġenda Ekkleżjastika. Arċidjoċesi ta' Malta u Djoċesi ta' Għawdex.

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES

VIDJO   -   AWDJO

FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx

MILL-PAPA FRANĠISKU ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

AKTAR FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx