BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Frar 2024

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/02/2024.

 RANDAN:  Ħsieb mill-Arċisqof għar-Randan 2024. Għażliet ta’ għerf u għaqal.

Ħbieb.  Paġna oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras.     -    Ara wkoll il-lista kollha ...

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitlob għas-Sudan, it-Tramuntana tal-Możambik, hekk kif ġiet attakkata knisja Kattolika. 21/02/2024.

 AĦBARIJIET:  Mitt sena ilu l-‘Bambino Gesù’ sar l-isptar tal-Papa. 21/02/2024.

L-iżgħar fost ħutna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/02/2024.

Lectio Divina fl-1 Ħadd tar-Randan mill-Isqof Anton Teuma fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 18/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fl-1 Ħadd tar-Randan.  Pjazza  San Pietru. 18/02/2024.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola, Siġġiewi. 18/02/2024.

 RANDAN:  Fr Martin Cilia mssp. L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Video ieħr fis-sensiela għal matul ir-Randan 2024.

 AĦBARIJIET:  Ir-relikwji tal-21 Martri tal-LIbja fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan waqt servizz ta' talb ekumeniku li jimmarka l-ewwel jum uffiċjali tal-festa tagħhom fil-Knisja Kattolika. 17/02/2024.

 RANDAN:  Ħames barkiet għal pajjiżna. L-Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2024.

Is-sawm li ġej minn qalb li tħobb. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/02/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa ta' Ras ir-Randan bit-tberik u tqegħid tar-rmied. 14/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tat-Tqegħid tar-Rmied fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/02/2024.

L-aċċidja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 14/02/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tas-6 Ħadd matul is-Sena u Kanonizzazzjoni tal-Beata Maria Antonia ta' San Ġużepp de Paz y Figueroa. Bażilika ta' San Pietru. 11/02/2024.

Niskopru lil Alla bħala l-missier li ma jixtieqx jitlaqna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Erbgħa tal-Irmied. Knisja ta’ Sarrija, Floriana. 14-02-2024.

 RANDAN:  Kalendarju ta’ sagrifiċċji għat-tfal u l-familji.

 RANDAN:  Fr Martin Cilia mssp. L-ewwel vidjo minn sensiela dwar ir-Randan. Introduzzjioni. 13/02/2024.

 RANDAN:  Sussidju tar-Randan 2024. Mid-Djoċesi ta’ Għawdex. 13/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Funeral tal-Kan. Anġ Bartolo. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 12/02/2024.

L-għożża lejn xulxin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Morda. San Vinċenz de Paule, Luqa. 12/02/2024.

Lectio Divina tas-6 Ħadd ta' matul is-Sena (B) immexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 11/02/2024.

 RANDAN:  Permezz tad-deżert Alla jmexxina lejn il-libertà. Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2024.

Jinkludi lil dawk esklużi. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tas-Sena. St Agatha, Rabat. 11/02/2024.

Healing the sick by healing relationships. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi published on The Sunday Times. 11/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-6 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 11/02/2024.

Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu. Infejqu lill-marid billi nfejqu r-relazzjonijiet. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tat-32 Jum Dinji tal-Marid. 11/02/2024.

Nitolbu biex tassew nilqgħu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Sitt Ħadd ta’ matul is-sena. Knsija Parrokkjali ta’ San Franġisk, Qawra. 11/02/2024.

Alla fiċ-ċentru tal-5 doni li Dun Karm talbu jagħtina. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl, Patrun ta’ Malta. Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ. 10/02/2024.

Il-fidi mhijiex mibnija fuq dak li hu sensazzjonali. )melija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/02/2024.

Id-diqa. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. 07/02/2024.

Imsieħba ma’ Ġesù fil-fejqan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2024.

Lectio Divina tal-5 Ħadd ta' matul is-Sena (B). Immexxija minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 04/02/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-5 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 04/02/2024.

Konsistenti favur il-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Ħajja 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/02/2024.

Il-konnessjoni ma’ Alla tagħti togħma differenti lil ħajjitna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Ħames Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tal-Salib, Ta’ Xbiex. 04/02/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni tat-Tberik tat-Trabi. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 03/02/2024.

Il-festa tal-Kandlora, iċċelebra mill-Knisja fil-Liturġija tat-2 ta' Frar ta' kull sena, tfakkarna fil-preżentazzjoni tat-tfajjel Ġesù fit-tempji.  Ara vidjo.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u t-28 Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata.. Bażilika ta' San Pietru. 02/02/2024.

Hekk daħal is-Sultan tal-glorja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u Jum il-Ħajja Konsagrata. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/02/2024.

Ħa jsir kollox fostkom bl-imħabba. Il-Kelma tal-Ħajja ta' Frar 2024. Moviment tal-Fokolari. 01/02/2024.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Frar 2024.

Il-fehma tal-Papa għal Frar 2024. Sabiex il-pazjenti b’mard terminali u l-familji tagħhom jirċievu l-kura u l-akkumpanjament meħtieġ kemm fiżiku kif ukoll spiritwali. 01/02/2024.

 

Jannar 2024

Missier u Għalliem. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa San Ġwann Bosco. Oratorju tas-Salesjani, Sliema. 31/01/2024.

Il-korla. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jikkritika l-attakk fuq il-Knisja Kattolika f’istanbul. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa fuq il-gwerra tal-Art Imqaddsa: Mingħajr żewġ stati, l-paċi ver se tibqa’ mbiegħda. 31/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: Jalla n-niket tal-vittmi tal-gwerra jmiss il-qlub tal-mexxejja tad-dinja. 31/01/2024.

Ġwanni Pawlu II. Aktar traduzzjonijiet ta' omeliji, diskorsi u kitbiet minn San Ġwanni Pawlu II.

Twarrabx minn ħajjitna, twarrabx minn pajjiżna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-4 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 28/01/2024.

 AĦBARIJIET:  38 katekeżi mill-Papa Franġisku dwar it-talb. 28/01/2024.

Lectio Divina tar-4 Ħadd ta' Matul is-Sena (B). Immexxija minn Mons. Anton Mizzi fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, 28/01/2024.

Kellhom biex jistagħġbu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fir-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 28/01/2024.

Min irid ikompli l-gwerra jkebbes il-mibegħda bejn il-bnedmin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fir-4 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tal-Lunzjata, Birgu. 28/01/2024.

Konferenza dwar il-Ktieb tas-Salmi u l-Liturġija tas-Sigħat. Mill-biblista Mons. Joseph Sultana. Fil-Bażilika u Kolleġġjata tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 26/01/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Inteliġenza Artifiċjali qatt ma tista’ tissostitwixxi l-għerf tal-qalb tal-bniedem. Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Komunikazzjoni. 26/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa fl-Għasar Ekumeniku: ‘Vjaġġ nisrani lejn l-għaqda msejsa fit-talb’. 26/01/2024.

Spirtu ta’ qawwa, ta’ mħabba u ta’ rażan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Titu u San Timotju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2024

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tieni Għasar fis-Solennità tal-Konverżjoni ta' San Pawl Appostlu. Bażilika ta’ San Paolo fuori le Mura. 25/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Tibda s-sena ta’ talb għall-Ġublew 2025. 25/01/2025.

 AĦBARIJIET:  65 sena ilu, il-Papa Ġwanni XXIII ħabbar li ser isejjaħ Konċilju. 25/01/2024.

Xi swiet lil San Pawl il-konverżjoni tiegħu, imfakkra mill-Knisja fil-25 ta' Jannar ta' kull sena. Vidjo minn Joe Galea.

Ix-xeħħa. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Awla Pawlu VI. 24/01/2024.

The “Good Samaritan” Ecumenism. Reflection by Mgr Anton Teuma, Bishop of Gozo at the Ecumenical Service. St Francis Church, Victoria. 24/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jħabbar is-Sena ta’ Talb li twassal għall-Ġublew. 24/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Qabel Jum it-Tifkira tal-Olokawst, il-Papa jappella biex jintemmu l-gwerer. 24/01/2024.

Lectio Divina tat-3 Ħadd ta' Matul is-Sena (B) immexxija minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 21/01/2024.

Messsaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-3 Ħadd matul is-Seba "B" u Ħadd il-Kelma ta' Alla. Pjazza San Pietru. 21/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Kelma ta' Alla u t-3 Ħadd matul is-Sena. Bażilika ta' San Pietru. 21/01/2024.

Min ikala x-xbiek, min isewwihom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-3 Ħadd tas-Sena u fiċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof lil għaxar adulti. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 21/01/2024.

Il-konverzjoni ta’ San Pawl hi stedina għall-konverżjoni tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Katidral ta’ San Pawl, Imdina. 21/01/2024.

Kelma li tagħti l-ħajja. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-seminaristi Samuel Aquilina u Marlon Bajada u f’Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, Munxar. 21/01/2024.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa lill-Forum Ekonomiku ta’ Davos: l-iżvilupp jeħtieġ kumpass morali. 18/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Universitajiet Pontifiċji joffru kors onlajn dwar l-Ekoloġija Integrali. 18/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Fis-7 ta' Ottubru 2024, Festa tal-Madonna tar-Rużarju ser ikun il-Jum Dinji tar-Rużarju bi tħejjija għall-Ġublew 2025 - Pellegrini tat-Tama. 17/01/2024.

Il-lussurja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 17/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jikkundana l-attakki tal-missili fuq il-Kurdistan tal-Iraq. 17/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu fil-qalb tal-Ġimgħa ta’ Talb. 17/01/2024.

Bejn il-qadim u l-ġdid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2024.

Lectio Divina fit-2 Ħadd matul is-Sena “B”. Fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. Imexxija minn Mons Joseph Sultana. 14/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-2 Ħadd matul is-Sena "B". Pjazza San Pietru. 14/01/2024.

Immorru warajh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tieni Ħadd tas-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/01/2024.

Il-Mulej jagħtina l-grazzja li nitolbuh li nsiru nafuh. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tieni Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 14/01/2024.

Ibqgħu miegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Quddiesa għal dawk il-koppji li se jiżżewġu matul 2024. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/01/2024.

Toqba fis-saqaf. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/01/2024.

Ġimgħa ta' talb għall-Għaqda fost l-Insara (2024) “Għandek tħobb il-Mulej Alla tiegħek u lil għajrek bħalek innifsek” (Lq 10:27). Organizzata mill-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana Maltija bejn it-18 u l-25 ta' Jannar 2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Korp Diplomatriku akkreditat mas-Santa Sede. 08/01/2024.

Il-gula. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 10/01/2024.

Dak li mhux tagħna. Paġna oħra mill-Gabinetti ta' San Ġorġ Preca.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jgħammed 16-il tarbija fil-Kappella Sistina. 10/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jġedded it-talb għan-nies li qed ibatu l-kruhat tal-gwerra. 10/01/2024.

L-għaxqa ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Magħmudija tal-Mulej. 07/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Magħmudija ta' xi trabi. Cappella Sistina, 07/01/2024.

-----

Għajnuniet għall-Qari tal-Quddies tat-Tieni Ħadd matul is-Sena.  klikkja ...

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

 

Lectio Divina fl-Epifanija tal-Mulej (Sena B) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 07/01/2024.

Kif tilqa’ lil Ġesù? Bħala dawl ta’ ħajtek jew sinjal li tmerih? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/01/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/01/2024.

Il-laqgħa tal-għajnejn ittaffi ħafna weġgħat. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/01/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 06/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2024.

Aħjar uff inkella aħħ. Paġna oħra mill-Gabinetti ta' San Ġorġ Preca.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġiaku mnikket ħafna għall-ħajjiet mitlufa fl-isplużjonijiet tal-Iran. 05/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġiaku lil dawk li jieħdu ħsieb il-magażin Franġiskan: Ibnu pontijiet ta’ paċi f’dinja ta’ gwerra. 05/01/2024.

Iktar minn “xi ħaġa tajba”. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa ta’ qabel l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku qal li l-ibliet midruba tagħna jeħtieġu l-balzmu ta’ fejqan tal-fraternità. 04/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiftakar fil-vittmi tal-kunflitti, u qal li l-gwerra hija ġenn. 04/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Kardinal Filoni fl-Art Imqaddsa: Jekk jogħġobkom emmnu li l-paċi u d-djalogu huma possibbli. 04/01/2024.

It-taqbida spiritwali. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela dwar il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 03/01/2024.

Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul kull xahar tal-2024.

Il-Fehma tal-Papa għal Jannar 2024, nitolbu mal-Papa Franġisku għar-rigal tad-diversità fil-Knisja.

Lectio Divina tas-Solennità ta' Marija Omm Alla, Sena "B". Immexxija minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 01/01/2024

-----

Dwar il-Qari tal-Quddies fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej.  klikkja ...

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u 57 Jum Dinji tal-Paċi. Pjazza San Pietru. 01/01/2024.

Il-Kelma tal-Ħajja ta’ Jannar 2024. Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.

 AĦBARIJIET: Daqqa t’għajn għall-avvenimenti tal-Papa Franġisku fis-sena 2023: Talb, Vjaġġi u Xhieda. 01/01/2024.

 AĦBARIJIET: Talba tal-Papa Franġisku għall-paċi fid-dinja tagħna mifniha mill-gwerra. 01/01/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jesprimi ‘tħassib’ għan-Nikaragwa hekk kif xi saċerdoti ġew arrestati. 01/01/2024.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2024.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Is-57 Jum Dinji tal-Paċi. Bażilika ta' San Pietru. 01/01/2024.

Niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tal-pajjiż u tad-dinja. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 01/01/2024.

Omelija tal-Isqof ta’ Anton Teuma fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2024.

L-Intelligenza artifiċjali u l-paċi. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tas-57 Jum Dinji tal-Paċi. 01/12/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul Jannar 2024.

 

ORDO 2024. Ordni għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, tal-Lituġija tas-Sigħat u Aġenda Ekkleżjastika. Arċidjoċesi ta' Malta u Djoċesi ta' Għawdex.

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES LIVE

VIDJO   -   AWDJO

MILL-PAPA FRANĠISKU

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

AKTAR FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx