BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


April 2024

Liġi. Kelma ġdida fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Sciberras.

Il-qies. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku dwar vizzji u virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 17/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għal kull sforz għad-djalogu u l-paċi fil-Lvant Nofsani. 15/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Konversazzjonijiet fl-Ispirtu għan-nies fi Knisja sinodali. 15/04/2024.

Il-mistoqsija li għandna nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/04/2024.

Il-qawwa. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fis-sensiela fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 10/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/04/2024.

Serenità u kuraġġ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tielet Ħadd tal-Għid. Kappella tal-Madonna tal-Karmnu f’Pax et Bonum, Mosta. 14/04/2024.

Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal tal-festa ta’ San Publiju. Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, Floriana. 14/04/2024.

B’qalb kbira. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi lejlet il-Festa San Publju. Knisja ta’ San Publiju, Floriana. 13/04/2024.

Agħtu servizz b’qalb ħelwa. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Quddiesa bl-Ordinazzjoni Djakonali. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/04/2024.

Alla jrid il-ftit tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/04/2024.

 AĦBARIJIET:  L-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea jiddikjaraw li l-abort qatt ma jista’ jkun dritt fundamentali. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jiltaqa’ mal-qraba tal-ostaġġi miżmuma mill-Ħamas. 10/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jistieden talb għal dawk li jbatu minn għargħar qawwi fil-Każakstan. 10/04/2024.

Omm is-Salvatur. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa Liturġika ta’ Marija Annunzjata. Knisja Parrokkjali, Balzan. 08/04/2024.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Komunità tal-Patrijiet Minuri ta' La Verna u tal-Provinċja Toskana. Sala Clementina. 05/04/2024.

Fi djalogu mal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Caeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Festa tal-Ħniena Divina. 07/04/2024.

Qalb mimlija ħniena. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 07/04/2024.

Church encourages organ donation. An article by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 07/04/2024.

Kelma li tagħmel id-differenza kollha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2024.

 AĦBARIJIET:  Il-ġwerra dejjem teqred. F’idi għandi kuruna tar-rużarju u ktejjeb tat-Testment il-Ġdid li ħalla warajh suldat ta' 23 sena li miet fil-gwerra. Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 03/04/2024.

Il-ġustizzja. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-vizzji u l-virtujiet. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 03/04/2024.

Nitolbu biex fil-presidenza tiegħek tippromwovi spirtu ta’ kollaborazzjoni, lealtà u armonija fostna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑inawgurazzjoni tal‑President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 04/04/2024.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Caeli nhar it-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 01/04/2024.

Kelma tal-Ħajja ta’ April 2024. “B’qawwa kbira l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna”.

Il-fehma tal-Papa għal matul April 2024. Nitolbu biex kull kultura tagħraf id-dinjità u l-valur kbir tan-nisa ħalli tintemm id-diskriminazzjoni li jġarrbu f’diversi partijiet tad-dinja.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul April 2024.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul April 2024.

 

ORDO 2024. Ordni għaċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, tal-Lituġija tas-Sigħat u Aġenda Ekkleżjastika. Arċidjoċesi ta' Malta u Djoċesi ta' Għawdex.

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES

VIDJO   -   AWDJO

MILL-PAPA FRANĠISKU

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

AKTAR FIL-LAIKOS ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx