Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

RUŻARJU

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VOD 

 AOD   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Awwissu 2022

Omelija mill-Isqof Anton Teuma f’Jum is-Solennità tal-Għid tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2022.

Marija turina biċ-ċar li timxi magħna u tħarisna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Imqaddsa Verġni Marija Mtellgħa s-Sema. Bażilika tal-Assunta, Mosta. 15/058/2022.

X’inhi d-Domma tal-Assunzjoni u r-rilevanza tagħha llum? Kitba ta' Joe Galea.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Vġili tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 14/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 14/08/2022.

Iva għall-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum id-Don tal-Ħajja u l-Preżentazzjoni tat-Trabi. Parroċċa ta’ Santa Marija Assunta, Dingli. 14/08/2022,

X’inhu n-nar li ġab Ġesù? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-għoxrin Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Xmun Appostlu, Wardija. 14/08/2022.

Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II, It-Tieni Programm. Il-Knisja qabel il-Konċilju.

F’telefonata, il-President Ukren jirringrazzja lill-Papa Franġisku għat-talb. 13/08/2022.

Fin-Niġerja nqabdu l-persuni suspettati bl-attakk tal-Knisja ta’ Owo. 13/08/2022.

Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli. 12/08/2022.

Telefonata li l-Papa Franġisku kien għamel fl-2013 lil Mons. Loris Capovilla, Segretarju tal-Papa Ġwanni XXIII.

Sejjer inħejjilkom post. Ix-xjuħija, żmien indirizzat lejn il-milja. Is-16-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 10/08/2022.

Poster ieħor fil-lista ta' Posters Kateketiċi. Santa Tereża Benedetta tas-Salib. (Edith Stein)

Il-Papa Ġwanni XXIII fis-Santwarju ta' Loreto. Diskors ftit jiem qabel il-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 04/10/1962.

Isqfijiet fin-Nikaragwa ‘qrib’ tal-Isqof Alvarez li qiegħed taħt arrest f’daru. 09/08/2022.

Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi ta’ nirien kbar f’depot tal-fjuwil Kuban. 09/08/2022.

Ta' ebda skandlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tad-dsatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/08/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 07/08/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju arċipretali ta’ San Ġużepp, Qala. 07/08/2022.

Erba' omelija oħra mill-Papa Ġwanni Pawlu II.  Mejju 1982.

Knisja tassew inklużiva. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fid-dsatax-il Ħadd matul is-sena. Kappella tal-Bon Pastur, Balzan. 07/08/2022.

Il-Papa Franġisku jfakkar it-tieni anniversarju tal-isplużjoni tal-Port ta’ Beirut. 05/08/2022.

Il-Patrijarka Sako iwissi dwar ir-riskji ta’ tsunami politiku fl-Iraq. 05/08/2022.

Ċaħda u salib. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/08/2022.

Isma’ leħen il-ħolqien. Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-jum dinji ta' talb għall-għożża tal-ambjent. Ċelebrat fl-1 ta' Settembru 2022.

Katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-Vjaġġ Appostoliku fil-Kanada. Udjenza Ġenerali. 03/08/2022.

Il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ f’Medjugorje: “Afdaw f’Ġesù u ssibu l-paċi”. 03/08/2022.

F’Settembru, l-Papa Franġisku se jżur il-Każakistan. 03/08/2022.

Alla permezz ta’ ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2022.

Tħassarhom. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tmintax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/08/2022.

Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fosthom waħda lill-membri tal-Moviment tal-Fokolari. 1982.

Il-maħfra tal-Porzjunkola. Indulġenza mogħtija darba fis-sena, nhar it-2 ta' Awwissu. Kitba ta' Patri Dijonisju Mkintoff ofm. 01/08/2022.

Kelma tal-Ħajja. “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Awwissu 2022.

Pass pass. Ħsieb qasir għal matul ix-xahar ta' Awwissu. Joe Fenech.

Publikazzjioni Missio Malta ta' Awwissu 2022.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Awwissu 2022.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Awwissu 2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2022. Għan-negozji żgħar u medji f’din il-kriżi ekonomika u soċjali ... 01/08/2022.

 

Fittex aktar ...

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx