MILL-KNISJA F'MALTA

▪  Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna ...

▪  Mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi ...

▪  Mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP ...

Mill-Isqof George Frendo OP ...

 

 

MILL-KNISJA F'GĦAWDEX

▪  Mill-Isqof Anton Teuma ...

▪  Mill-Kardinal Mario Grech ...