Mill-Kardinal Mario Grech ...

SENA :  2023  -  2022  -  2021  -  2020   -  2019   -  2018   -  2017   -  2016   -  2015  -  2014   -  2013   -  2012   -  2011   -  2010   -  2009   -  2008   -  2007

MILL-KARDINAL MARIO GRECH

Sena 2023

Omelija f'Quddiesa bil-vespri waqt l-Assemblea Plenarja 2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 27/11/2023.

Meditazzjonijiet dwar il-misteri tal-Ferħ matul is-Sinodu. Pjazza San Pietru. 07/10/2023.

Omelija fil-Festa ta’ San Ġużepp, Parroċċa tal-Qala. 06/08/2023.

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 09/07/2023.

Il-Poplu ta’ Alla, suġġett tal-mixja sinodali. Diskors tal-Kardinal Mario Grech, Segretarju tas-Sinodu. Bażilika tal-Madonna Ta’ Pinu, L-Għarb. Għawdex. 08/07/2023.

Omelija f’Quddiesa tas-60 Anniversarju tal-Victoria Scout Group. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 08/07/2023.

Omelija fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, Fontana. 18/06/2023.

Dixxiplu ta’ Ġesù, il-buffu mdendel mal-għuda. Omelija f’Quddiesa b’suffraġju tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Katidral tal-Assunta, Victoria. 07/01/2023.

 

Sena 2022

Lil dawk li ma jistgħux jagħlqu għajn m'għajn ... illum tweldilkom is-Salvatur. Omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-lejl tal-Milied. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 24/12/2022.

Marija, mudell ta’ Knisja Sinodali. Omelija fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk, Victoria. 08/12/2022.

La Chiesa senza giovani morirà dissanguata. Un videomessaggio agli studenti universitari africani che il prossimo primo novembre incontreranno il Papa sul tema della cultura dell’incontro e ribadisce l’importanza del dialogo intergenerazionale, 29/10/2022.

Omelija fil-Pontifikal Solenni ta' Radd il-Ħajr fil-150 Anniversarju ta' Ulied Marija Awżiljatriċi. Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għarb. 07/07/2022.

Omelija fil-Pontifikal tal-Għid il-Kbir. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 17/04/2022.

Il-preżenza ta’ Pietru fil-gżira ta’ Pawlu tikkonferma l-fidi. Intervista fejn jitkellem dwar l-aspettattivi tiegħu għaż-Żjara Appostolika tal-Papa Franġisku f'Malta. 30/03/2022.

Tislima tal-Kardinal Grech liż-żgħażagħ tal-laqgħa “Nibnu Pontijiet Tramuntana-Nofsinhar”. 23/02/2022.

Diskors li sar fl-laqgħa dwar il-Mixja Sinodali. Rotunda ta' San Ġwann Battista, ix-Xewkija.

 

Sena 2021

Una Chiesa costitutivamente sinodale. Intervista al card. Mario Grech. Missione Oggi. Sett-Dic 2021.

Messaġġ b'vidjo lill-Isqfijiet tal-Istati Uniti miġbura fl-Assemblea Plenarja tagħhom. 18/11/2021.

Alla jitkellem permezz tal-poplu tiegħu. Omelija fil-Pontifikal Solenni tal-Assunta. Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/08/2021.

L-Aħħar Qatra. Jitkellem ma’ Radju Marija dwar is-Sinodu. 13/08/2021.

Knisja sinodali hija Knisja li tisma’ lill-Ispirtu. Omelija fil-Parroċċa tal-Qala. 08/08/2021.

Il-Kardinal Mario Grech dwar it-tħejjija għas-Sinodu tal-Isqfijiet. Intervista mill-Osservatore Romano. 21/07/2021.

Omelija fil-Quddiesa tal-Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 20/06/2021.

Titlifx it-triq. Il-Kardinal; Mario Grech dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet u Toroq Sinodali. Intervista minn KNA. 12/03/2021.

Lejn Knisja Irlandiża Sinodali. Diskors waqt Konferenza tal-Isqfijiet Irlandiżi. 03/02/2021.

Il-Kardinal Mario Grech fuq il-programm, Għawdex illum. 13/12/2020.

Pontifikal Solenni tal-Vġili tat-3 Ħadd tal-Avvent. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta Pinu, l-Għarb. 12/12/2020.

Omelija f'Quddiesa fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei. 10/12/2020.

Quddiesa ta’ radd il-ħajr. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 09/12/2020.

Quddiesa Solenni ta’ Merħba. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/12/2020.

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-35 anniversarju ta’ Dar Ġużeppa Debono. 08/12/2020.

Omelija fil-Quddiesa ta' Radd il-Ħajr. Rotunda tax-Xewkija. 06/12/2020.

Diskors waqt il-Konċistorju f'isem il-Kardinali ġodda kollha. 28/11/2020.

San Kożma u Damjan. Is-Sede Titulari tal-Kardinal Mario Grech,

Messaġġ tal-Kardinal Mario Grech f'jum il-kreazzjoni tiegħu bħala Kardinal. 28/11/2020.

Il-Mixja lejn il-Konċistorju. Programm ta' Radju Malta f'jum il-ħatra tal-Isqof Mario Grech bħala Kardinal. 28/11/2020.

 

 

MILL-ISQOF EMERITUS TA' GĦAWDEX MARIO GRECH

Sena 2020

Novembru 2020

Omelija tat-32 Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla – Rabat. 08/11/2020.

 

Ottubru 2020

Il-wasla f'Malta tal-Kardinal-elett Mons. Mario Grech u l-istemma kardinalizja. 30/10/2020.

Sewwa wkoll tkun għarwien. Omelija fil-Quddiesa tat-Transtu ta’ San Franġisk ta’ Assisi fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 03/10/2020.

Il-Knisja fuq il-fruntiera. Intervista minn Antonio Spadaro sj.  Civiltà Cattolica. 03/10/2020.

 

Settembru 2020

Ir-rivoluzzjoni bil-maħfra. Omelija lil-Leġjunarji ta’ Marija fil-ftuħ taċ-ċelebrazzjonijiet biex ifakkru l-mitt sena mit-twaqqif tal-Leġjun ta’ Marija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta Pinu, l-Għarb. lil-Leġjunarji ta’ Marija. 12/09/2020.

 

Awwissu 2020

Omelija fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/08/2020.

Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tal-Isqof Mario Grech. 27/08/2020.

 

AMMINSTRATUR APPOSTOLIKU TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

Awwissu 2020

Knisja tat-Triq. Omelija fil-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma fir-Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 21/08/2020.

Riflessjoni fil-Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma bħala Isqof ta’ Għawdex, fl-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, il-Belt Victoria. 20/08/2020.

Lingwaġġ li jerfa' lill-bniedem. Qmelija fil-Pontifikal tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija, fil-Pjazza tal-Katidral, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Omelija fil-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex. 14/08/2020.

Il-Mutu li jitkellem. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa titulari ta’ San Ġużepp, fis-Santwarju parrokkjali ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

 

Lulju 2020

Omelija f'Quddiesa fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, fis-Santwarju parrokkjali Ta’ Kerċem. 12/07/2020.

L-iskejjel tagħna huma “Knisja”. Omelija f’Quddiesa għall-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja fi tmiem is-Sena Skolastika 2019-2020, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/07/2020.

 

Ġunju 2020

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, 22/-6/2020.

Ma' Ġesu' l-madmad jeħfief. Ordinazzjoni ta' Dun Mario Mercieca għall-Presbiterat u Fra Etienne Gilson ofmconv u Andrew Grima għad-Djakonat, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 19/06/2020.

Għandna Isqof Djoċesan ġdid. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-ħatra ta’ Isqof ġdid għad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/06/2020.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova u s-Solennità ta’ Korpus fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 13/06/2020.

Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-75 anniversarju tar-Rivista Djoċesana “Il-Ħajja f’Għawdex”, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 10/06/2020.

 

Mejju 2020

Omelija fil-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, in-Nadur. 05/2020.

Bżonn ta' lingwaġġ ġdid. Omelija waqt il-Quddiesa Solenni tal-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin, fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 30/05/2020.

Fedelta’ kreattiva fis-saċerdot. Omelija fl-okkażjoni tal-Istqarrija tal-Fidi u l-Ġurament tal-Fedeltà tad-Djaknu Mario Mercieca u s-Seminarista Andrew Grima, fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 25/05/2020.

Omelija fil-Festa ta’ San Pawl Nawfragu, fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 24/05/2020.

Il-kruha tal-vjolenza domestika. Omelija f'quddiesa fil-Festa ta’ Santa Rita ta’ Cascia, fil-Knisja ta’ Santu Wistin, il-Belt Victoria. 22/05/2020.

Il-Pastorali wara l-Pandemija. Messaġġ li l-Isqof qasam mal-Kulleġġ tal-Kappillani tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 06/05/2020.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 01/05/2020.

 

April 2020

San Ġorġ, ġojjel fil-katina tal-mistiċi. Omelija fl-okkażjoni tas-Solennità liturġika ta’ San Ġorġ, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2020.

Pontifikal Solenni tal-Għid fil-Katidral ta’ Għawdex. 12/04/2020.

L-agħma jara b’qalbu. Omelija fis-Solennità tal-Għid il-Kbir fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 12/04/2020.

Omelija fil-Velja Solenni tal-Għid, fil-Katidral ta' Għawdex. 11/04/2020.

Nisimgħu is-skiet tas-Sibt. Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm, fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb. 11/04/2020.

Noħorġu mill-fosdqa tal-egoiżmu. Omelija fil-Liturġija tal-Passjoni tal-Mulej u l-Adorazzjoni tas-Salib fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria, nhar il-Ġimgħa l-Kbira. 10/04/2020.

Biex ma nġegħlux jisħti lil min ma għandux. Omelija fil-Quddiesa “In Cœna Domini” fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/04/2020.

Bil-kustat imċarrat. Omelija fil-Liturġija Penitenzjali fis-Santwarju Ta’ Pinu. 08/04/2020.

Bil-Friegħi tal-palm f'idejna. Omelija fit-Tifkira Solenni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej, fil-Katidral ta’ Għawdex. 05/04/2020.

Kull laqxa tirfed l-imramma, id-Djoċesi ta' Għawdex u l-Covid 19. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 03/04/2020.

 

Marzu 2020

Quddiesa, Rużarju u Supplika lill-Madonna Ta’ Pinu, fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej f’Ta’ Pinu, l-Għarb. 25/03/2020.

Supplika lill-Madonna Ta' Pinu mill-Isqof Mario Grech fiż-żmien tal-imxija tal-Covid-19. 25/03/2020.

Messaġġ għal dan iż-żmien tal-imxija tal-Coronavirus. 20/03/2020.

Ittra lis-saċerdoti. 12/03/2020.

Il-Coronavirus: Ħajt li nistgħu naqbżuh. Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir fis-Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 08/03/2020.

 

Frar 2020

Kurċifiss skandaluż. Messaġġ fil-Preżentazzjoni tal-ktieb tar-Rev. Dr Martin Micallef OFMCAP “Crux Invicta: Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex” fis-Sala tal-Wirjiet tal-Ministeru għal Għawdex, il-Belt Victoria. 28/02/2020.

Nerġgħu nduru lejn Kristu. Omelija tal-Erbgħa tal-Irmied mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 26/02/2020.

Ittra Pastorali mill-isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

Omelija fil-Funeral ta’ Connie Sultana. 11/04/2020.

San Pawl bena sptar. Omelija f'Quddies fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2020.

Komunikat li bih l-Isqof Mario Grech ħabbar fid-Djoċesi ta’ Għawdex iż-Żjara tal-Papa Franġisku. 10/02/2020.

Quddiesa li mexxa l-Isqof Mario Grech fis-Santwarju Ta' Pinu, fl-okkażjoni tal-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u tar-Rit tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, organizzata minn Dar Ġużeppa Debono. 02/02/2020.

Insaħħu fostna l-kultura favur il-ħajja. Ittra lill-Poplu ta’ Alla biex tinqara fil-quddies tal-Ħadd 2 ta’ Frar 2020, Jum il-Ħajja. 02/02/2020.

 

Jannar 2020

Omelija f'Quddiesa tal-Għoti tal-Lettorat lis-Seminarista Gabriel Vella, fil-Knisja arċipretali ta’ Santa Margerita, Ta’ Sannat, nhar, l-ewwel Ħadd tal-Kelma ta’ Alla. 26/01/2020.

Nobżoq il-biered minn ħalqi. Omelija lir-Reliġjużi (maskili) fid-Djoċesi f’Dar Stella Maris, iż-Żebbuġ fil-Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. 25/01/2020.

Omelija fl-okkażjoni tal-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-14-il Anniversarju Episkopali tiegħu kif ukoll tal-Festa ta’ San Franġisk de Sales, Patrun tal-Ġurnalisti u l-Kittieba. Il-quddiesa saret fil-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Taċ-Ċawla, il-Belt Victoria. 24/01/2020.

Priedka fil-Festa ta’ Sant’Anton Abbati fil-Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 19/01/2020.

Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej, fir-Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 12/01/2020.

Xi passi li wettaqna flimkien. Diskors tal-Awguri għas-Sena l-ġdida lill-Kleru fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 11/01/2020.

Omelija fil-Pontifikal tal-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2020.

 

Sena 2019

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2019.

Il-Messaġġ għall-Festi tal-Milied 2019.

Intervista esklussiva dwar l-esperjenza tas-Sinodu Panamażoniku t’Ottubru 2019.

Omelija fil-Funeral ta' Mons. Girgor Grech. Santwarju parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta' Kerċem. 28/12/2019.

Omelija fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Bażilika ta' San Ġorg, Victoria. 25/12/2019.

Omelija fil-Vġili tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Katidral tal-Assunta. Victoria. 24/12/2019.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Festa ta’ Santa Luċija fil-Knisja ta’ Santa Luċija, Santa Luċija, Għawdex. 15/12/2019.

Omelija fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni, fis-Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Qala. 08/12/2019.

Qamar ġdid. Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 07/12/2019.

Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 07/12/2019.

Fis-Santwarju Ta’ Pinu, bierek replika tal-Kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu maħduma apposta biex ‘tinqara’ minn dawk neqsin mid-dawl. 01/12/2019.

Omelija fl-Inawgurazzjoni tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Simon M. Cachia bħala Kappillan tal-Parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. 30/11/2019.

Omelija fil-Pontifikal tas-Solennità ta’ Kristu Re, li nżamm fil-Katidral ta’ Għawdex. 24/11/2019.

Riflessjoni fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re fil-Knisja arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 24/11/2019.

Omelija fl-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Andrew Grima, fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz. 17/11/2019.

Omelija fid-9 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Nikol Ġ. Cauchi fil-Kolleġġjata u Bażilika tal-Viżitazzjoni, l-Għarb. 15/11/2019.

Omelija fil-Festa ta’ San Koronatu Martri, fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 10/11/2019.

Omelija fil-Quddiesa għal ruħ is-saċerdoti mejtin membri tas-Sodalità ta’ San Filippu Neri, fil-Katidral ta’ Għawdex. 09/11/2019.

Intervista mal-Isqof Mario Grech minn Alessandro Gisotti u publikata mill-Vatican News. 02/11/2019.

Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Erwieħ Mejtin, fil-Katidral ta’ Għawdex. 02/11/2019.

Omeliji fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha fil-Katidral ta’ Għawdex. 01/11/2019.

Pontifikal ta’ Jum Għawdex fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 28/10/2019.

Rewħu l-ġamar li hemm taħt l-irmied. Messaġġ lill-membri Għawdxin tal-Azzjoni Kattolika fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali, fid-Dar Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika, il-Belt Victoria. 19/10/2019.

Saċerdot b’widnejh miftuħa. Omelija lis-Seminaristi fil-Kappella tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 12/10/2019.

Omelija f’Quddiesa għall-ġenituri li tilfu tarbija qabel it-twelid, organizzata minn Dar Ġużeppa Debono u l-Komunità Anawim, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/10/2019.

 

ISQOF TAD-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

Ittra Pastorali bit-tema “Widnejn miftuħa” fl-okkażjoni tal-bidu tas-Sena Pastorali 2019-2020. 28/09/2019.

Ittra lill-Edukaturi li nqrat fil-ħin tal-omelija waqt quddiesa fir-Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija fl-okkażżjoni tal-bidu tas-Sena Skolastika. 23/09/2019.

Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2019.

Omelija fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu għal mijiet ta’ sewwieqa tal-muturi li, permezz tal-organizzazzjoni “Bikers for Charity”, għamlu Pellegrinaġġ li fih inġabru flus għall-Fondazzjoni Puttinu Cares, fejn ġiet imfakkra l-memorja ta’ sewwieqa tal-muturi li tilfu ħajjithom traġikament. 15/09/2019.

Il-Messaġġ waqt il-Pontifikal fis-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, fil-Bażilika tagħha, ix-Xagħra, fejn ta l-mandat lil grupp ta’ żgħażagħ mill-komunità ta’ Ġesù Nazzarenu li se jitilqu għal esperjenza missjunarja fil-Gwatemala. 08/09/2019.

Lejn Knisja mistika. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2019.

Velja tal-Għid tal-Assunta u l-Għeluq tas-Sena Djoċesana Marjana, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Nazzjonali Ta' Pinu, Għawdex. Il-velja tmexxiet mill-Isqfijiet Giovann Cefai MSSP tal-Perù u Mario Grech ta' Għawdex. 14/08/2019.

Marija t-triq tal-ferħ. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Marija u l-Għeluq tas-Sena Marjana. 10/08/2019.

L-imġewħin. Omelija fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi, fil-Monasteru “Nazareth” tas-Sorijiet Klarissi. 03/08/2019.

Il-bżonn li ma nibqgħux rieqda. Omelija fil-ftuħ tal-Kwindiċina tal-Assunta, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 31/07/2019.

Kull laqxa tifred l-imramma. Omelija fil-Festa tal-Verġni Mqaddsa tal-Karmelu, fil-Knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta. 19/07/2019.

Mary, Mother of Unity. Message during an Ecumenical Meeting, at Ta’ Pinu Sanctuary, Għarb, Gozo. 15/07/2019.

Il-qalb kbira tal-pulizija. Omelija fil-Quddiesa b’suffraġju għall-Pulizija mejtin, fiċ-Ċimiterju ta’ San Marija, ix-Xewkija. 14/07/2019.

Is-suldati ministri tas-sigurta’ u tal-liberta’. Omelija fil-Pellegrinaġġ tal-Forzi Armati ta’ Malta, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 09/07/2019.

Omelija fl-okkażjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, fis-Santwarju Ta’ Pinu. 30/06/2019.

Riflessjoni fl-Adorazzjoni tal-Kleru fis-Santwarju tal-Fontana, fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. 28/06/2019.

Omelija fil-Konċelebrazzjoni tas-Solennità Liturġika tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista u fl-okkażjoni tal-25 Sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Arċipriet Mons. Daniel Xerri u l-missjunarju Dun Raymond Portelli, fir-Rotunda tax-Xewkija. 24/06/2019.

Is-Santwarju Ta’ Pinu: Klinika tal-Ispirtu. Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/06/2019.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech lill-Isqof Għawdxi Mons. Giovanni Cefai MSSP fl-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu, fil-Katidral ta’ Arequipa, il-Perù. 22/06/2019.

Kunu perfetti. Omelija fi tmiem is-Sena ta’ formazzjoni fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 18/06/2019.

Omelija f’Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali, fil-Katidral ta’ Għawdex. 14/06/2019.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra, nhar Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija fl-Affidament tad-Djoċesi ta’ Għawdex lill-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha. 05/06/2019.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem. 02/06/2019.

Min jara lilna jrid jara lil Ġesu’. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema, fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 02/06/2019.

Il-ħażin jista’ jintrebaħ. Omelija f'Quddiesa fil-Pellegrinaġġ Nazzjonali mill-Korp tal-Pulizija, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani fl-okkażżjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Għand Ġesu' permezz ta' Marija. Omelija fit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni Devoti ta' Marija Awżiljatriċi fid-Djoċesi ta' Għawdex, fil-Kunvent tas-Sorijiet Salesjani, il-Belt Victoria. 13/05/2019.

Nintelqu f'dirgħajn Ommna Marija. Ittra Pastorali fl-okkażżjoni ta' Jum l-Omm bi preparazzjoni għall-Affidament lill-Verġni Marija li se jkun iċċelebrat l-Erbgħa 5 ta' Ġunju, fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana. 11/05/2019.

Ħsieb fl-okkażjoni tat-Tifkira liturġika tal-Verġni Mqaddsa tar-Rużarju ta' Pompej, fil-Knisja tas-Sorijiet Dumnikani, il-Belt Victoria. 08/05/2019.

Omelija fil-Festa parrokkjali ta' San Ġużepp, fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 05/05/2019.

Omelija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, fl-okkażjoni tal-125 sena tal-preżenza tas-Sorijiet Agostinjani f'Malta. 01/05/2019.

Il-ħmira li suppost ittella' l-għaġna tilfet il-qawwa tagħha. Omelija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, fil-Pellegrinaġġ Marjan tal-Azzjoni Kattolika, kif ukoll fl-okkażjoni ta' Jum ta' Talb min-Nisa Kattoliċi u l-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b'Saħħtu. 30/04/2019.

Omelija fis-Solennità liturġika ta' San Ġorġ, fil-Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 29/04/2019.

Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem, fil-Bitħa taċ-Ċentru Amministrattiv tal-Ministeru għal Għawdex, il-Belt Victoria. 29/04/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Għid, fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/04/2019.

Marija xhud tal-qawmien. Omelija fil-Vġili tal‑Għid, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 20/04/2019.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu. 20/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija fl-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 19/04/2019.

Ħamis ix-Xirka filgħaxija - it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Imħabba feruta. Omelija fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Is-saċerdot jittrasmetti l-preżenza ta' Alla. Ħamis ix-Xirka. Omelija fil-Quddiesa taż-Żjut, fil-Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 18/04/2019.

Omelija f'Ħadd il-Palm, fil-Katidral ta' Għawdex. 14/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija fil-Festa devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija Addolorata, fil-Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 12/04/2019.

Nixtieq ninbidel f' Marija. Meditazzjoni fi tmiem il-Via Crucis Djoċesana, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 07/04/2019.

Ġesu' jżarmana u jarmana. Omelija fis-sittin anniversarju tal-Ordinazzjoni presbite rali tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Għandna bżonn nuċċali ġdid. Omelija fil-Quddiesa għall-Ħabsin tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 06/04/2019.

Ġesu' ma jridx li nimxu mingħajr Omm. Omelija waqt l-Acies tal-Leġjun ta' Marija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 31/03/2019.

Il-Qalb Materna ta' Alla. Omelija fil-Pellegrinaġġ tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija – Sezzjoni Femminili fl-okkażjoni tas-Sena Djoċesana Marjana fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. 30/03/2019.

Marija, Omm il-Memorja. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, fil-Kappella tal-Lunzjata, il-Belt Victoria. 25/03/2019.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona OP, Arċisqof emeritu ta' Malta. 21/03/2019.

Omelija fil-Parroċċa tal-Qala fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Ġużepp. 19/03/2019.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa ta' San Girgor, fis-Santwarju Parrokkjali Ta' Kerċem. 10/03/2019.

Marija, Omm il-Preżenza. Messaġġ lis-saċerdoti fi tmiem l-Eżerċizzi spiritwali tar-Randan fis-Sala tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 09/03/2019.

Ittra Pastorali għar-Randan 2019: Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom. 09/03/2019.

Omelija tal-quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied fil-Katidral ta' Għawdex, Victoria. 06/03/2019.

Henjin intom il-morda. Omelija f'Jum il-Morda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. 17/02/2019.

Kelmtejn mill-qalb lill-adoloxxenti. li fix-xhur li ġejjin ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, fil-Knisja parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Meta d-dlam huwa dawl. Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil-Knisja parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2019.

Iż-Żgħażagħ u l-Anzjani Favur il-Ħajja. Messaġġ fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ta' Dar Ġużeppa Debono, Għajnsielem. 08/02/2019.

Il-ħajja umana mhix għat-tpartit. Omelija f'Jum il-Ħajja u Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 03/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, fil-Katidral ta' Għawdex. 02/02/2019.

Omelija fil-Wasla lura tal-Kwadru għażiż tal-Madonna Ta' Pinu. Santwarju Ta' Pinu, l-Għarb. 27/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni taż-Żjara tal-Kwadru tal-Madonna Ta' Pinu. Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kerċem. 26/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Franġisk de Sales. Knisja tas-Sultana tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, Victoria. 24/01/2019.

Omelija f'Quddiesa tat-13-il Anniversarju tal-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, Għawdex. 22/01/2019.

Biex ma jaħarbux mill-knisja. Omelija fil-Festa ta' Sant'Anton Abbati. Knisja ta' Sant'Anton Abbati, ix-Xagħra. 20/01/2019.

Ittra lill-Poplu ta' Alla fl-okkażjoni ta' Pellegrinaġġ Djoċesan bil-Kwadru tal-Madonna Ta' Pinu. 18/01/2019.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 13/01/2019.

Marija hija t-triq tal-Knisja. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-Kleru. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesù, il-Belt Victoria. 12/01/2019.

Meta ser tasal is-sitwazzjoni? Un appello già rivolto dai presuli dell'isola alla Comece, Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità Europea, perché "l'Europa mostri compassione e solidarietà concreta verso i più vulnerabili. Città del Vaticano. 07/01/2019.

Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla. Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2019.

 

Sena 2018

Omelija waqt Quddiesa tat-Te Deum b’radd il-ħajr għas-sena 2018. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa f’Jum il-Milied. Katidral ta’ Għawdex. 25/12/2018.

Omelija fil-Vġili tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Quddiesa ta’ Nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 24/12/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-Funeral tas-Supretendent Edel Mary Camilleri.  Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 19/12/2018.

Messaġġ għall-Milied 2018. 18/12/2018.

Omelija Fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Kunċizzjoni, il-Qala. 08/12/2018.

Omelija fil-Vġili tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 07/12/2018.

Omelija fl-Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminarista Mario Mercieca.  Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 01/12/2018.

Messaġġ waqt Nofstanhar ta’ Spiritwalità għall-Kleru fil-Bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 01/12/2018.

Omelija fil-Manifestazzjoni djoċesana ta’ Kristu Re li fiha nfetħet is-Sena Djoċesana Marjana. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu. 25/11/2018.

Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-erba’ mitt anniversarju mill-Kwadru Ta’ Pinu. Tħabbira tas-Sena Marjana. 24/11/2018.

Omelija fil-bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Gwann Sultana bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ,  Għawdex. 11/11/2018.

Omelija fil-Festa ta’ San Koronatu Martri.  Bażilika u Kolleġġjata ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 11/11/2018.

Oħtna l-Mewt. Omelija Fit-Tifkira Solenni tal-Erwieh Kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 02/11/2018.

Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/11/2018.

Ittra lill-Poplu ta’ Alla. Solennità tal-Qaddisin kollha. Djocesi ta’ Għawdex. 01/11/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika f’Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 13/10/2018.

Omelija f’Jum il-Forzi Armati. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/10/2018.

Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għall-elf ħarġa tar-Rivista Djoċesana ‘Il-Ħajja f’Għawdex’. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 06/10/2018.

Omelija fil-Ftuh tas-Sena Akkademika. Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Gesù, il-Belt Victoria. 05/10/2018.

Omelija fil-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Victoria. 04/10/2018.

Il-Pjaga tas-Solitudni. Santwarju tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema. 30/09/2018.

Ittra lill-għalliema kollha li jgħallmu fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja f’Għawdex fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tas-sena skolastika. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 25/09/2018.

Omelija fil-Ftuħ tas-Sena Kateketika. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 22/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa quddiem is-Santu Sepulkru. Bażilika tal-Qabar Imqaddes, Ġerusalemm. 19/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Ġetsemani fil-Bażilika tal-Agunija, l-Għolja taz-Żebbuġ, Ġerusalemm. 18/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju tal-Qawmien ta’ Lazzru, Betanja. 16/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fis-Santwarju ta’ San Pietru, Kafarnahum. 15/09/2018.

Inawgurazzjoni tax-xbieha tal-Madonna Ta’ Pinu f’Nazaret. 15/09/2018.

Omelija waqt Quddiesa fil-Kunvent tal-Karmelu Pellegrinaġġ Djoċesan fl-Art Imqaddsa. Santwarju fuq l-Għolja tal-Karmelu, Iżrael. 13/09/2018.

Omelija fil-Funeral ta’ Joseph G. Grech.  Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 10/09/2018.

Mandat Missjunarju lil Dun Mario Curmi. 08/09/2018.

Hostels għaż-żgħażagħ Għawdxin f’Malta. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 01/09/2018.

Omelija fl-okkażjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Ġublew Presbiterali tad-Deheb ta’ saċerdoti mix-Xagħra.  Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 31/08/2018.

Omelija waqt il-Pontifikal Solenni tal-Festa tal-Martirju ta’ San Ġwann il-Battista. Knisja Rotunda tax-Xewkija. 29/08/2018.

Diskors fuq l-Ittra tal-Papa Franġisku lill-Poplu ta’ Alla dwar l-abbużi sesswali li ġraw f’Pennsylvania. 21/08/2018.

Omelija fil-Manisfestazzjoni Marjana favur Ambjent Moralment Nadif. Marsalforn. 21/08/2018.

Omelija fis-Solennità tal-Assunta waqt il-Pontifikal ta’ filgħodu. Katidral ta’  Għawdex. 15/08/2018.

Is-Serħan tagħna huwa Ġesù Kristu. Omelija fil-Velja tal-Għid tal-Assunta fuq iz-Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 14/08/2018.

Kont barrani u lqajtuni. Ittra lill-Poplu ta' Alla. 11/07/2018.

Omelija dwar is-solidarjetà mal-immigranti fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors f’Kerċem. 08/07/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-kaz tal-vapur Lifeline. 27/06/2018.

Messaġġ dwar il-valur tal-hajja elebrazzjoni tat-Tberik tat-Tarbija fil-Guf, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 23/06/2018.

Omelija fil-Festa tas-Sejha tal-Madonna Ta’ Pinu. Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2018.

Omelija fl-okkazjoni ta’ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr ta' tlett anniversarji. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 20/06/2018.

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius. 20/06/2018.

Omelija fis-Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, l-Għarb. 20/06/2018.

Omelija fit-tmiem tas-Sena ta’ Formazzjoni u b’suffraġju ta’ Patri Arthur J. Vella SJ. Seminarju Maġġuri, il-Belt Victoria. 19/06/2018.

Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/06/2018.

Omelija fil-Funeral ta’ Ġuza Grech. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 14/06/2018.

Velja ta' Talb lejlet l-Ordinazzjoni Presbiterali. 14/06/2018.

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franiġskani Minuri, Għajnsielem. 10/06/2018.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 09/06/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta’ qabel il-ħruġ min-nicca ta’ San Filep, Ħaż-Żebbuġ, Malta. 03/06/2018.

Diskors f'Simposju Marjologiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja”. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 02/06/2018.

Il-Ħarsa ta’ Ġesù tisraq il-qlub. Omelija fil-Funeral tal-Kan. Guzepp Hili. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 28/05/2018.

"L-Ispirtu s-Santu don lil Imqarbin". Omelija fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral ta’ Għawdex. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 20/05/2018.

Omelija waqt Quddiesa fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 18/05/2018.

Omelija fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 06/05/2018.

L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa. Pjazza Indipendenza, Il-Belt Victoria. 06/05/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Dun Giovann Tabone MSSP. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 28/04/2018.

Messaġġ fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 25/04/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Festa liturġika ta’ San Ġorġ. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 23/04/2018.

Ma nilagħbux bil-ħajja. Kitba ta’ l-Isqof Mario Grech. 19/04/2018.

Diskors fil-Laqgħa djoċesana għall-kreżimandi Għawdxin. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 19/04/2018.

Int il-Mulej Tiegħi. Omelija fil-Quddiesa tal-għoti tal-Konfirmazzjoni lil żewġ adulti. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 08/04/2018.

Diskors fiż-Żjara tar-Relikwa tal-Ingwanta ta’ San Piju tal-Pjagi. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 05/04/2018.

Omelija fl-okkażjoni tal-Funeral ta’ Dun Ġwann Attard. Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 02/04/2018.

Omelija fil-funzjoni tal-Għid il-Kbir, fil-Katidral ta’ Għawdex. 01/04/2018.

Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. antwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 31/03/2018.

Omelija fil-funzjoni tal-Lejl Qaddis tal-Għid. Katidral ta’ Għawdex. 31/03/2018.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut, f’Ħamis ix-Xirka, filgħodu. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 29/03/2018.

Omelija f’Ħamis ix-Xirka filgħaxija, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 29/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 25/03/2018.

Ma naħslux idejna bħal Pilatu. Omelija fil-Festa devozzjonali tad-Duluri. Kwartieri tal-Pulizija, il-Belt Victoria. 23/03/2018.

Il-Maternità ma għandhiex prezz. Omelija fil-Festa devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Knisja ta’ San Ġakbu, il-Belt Victoria. 23/03/2018.

Omelija waqt Quddiesa tal-funeral tal-Kan. Joe Portelli. 22/03/2018.

Soċjetà li taċċetta l-abort hija soċjetà omiċida. Diskors waqt il-laqgħa ġenerali annwali tad-Dar Ġużeppa Debono. 17/03/2018.

Omelija fi tmiem il-Pellegrinaġġ penitenzjali tar-Redentur. -Parroċċa ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 16/03/2018.

Komunità li taħsbu f’xulxin, li titolbu għal xulxin. Omelija f’għeluq il-125 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz.

Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Santwarju Parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors, Kerċem. 11/03/2018.

Ngħożżu dak li hu sabiħ u tajjeb. Ittra Pastorali għar-Randan 2018 għat-Tfal.

Omelija l-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat lis-seminaristi Andrew Grima (San Lawrenz), Mario u Daniel Mercieca (Katidral). Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 04/03/2018.

Omelija fil-Funeral tas-Surmast Prof. Joseph Vella, Maestro di Cappella tal-Bażilika ta’ San Ġorġ u Surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika La Stella. Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 03/03/2018.

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”. Ittra lill-Poplu ta’ Alla dwar it-traġedja li minnha għaddej il-poplu Sirjan.Ittra Pastorali tal-Isqfijiet għar-Randan 2018. 22/02/2018.

Ittra miftuħa lill-Forzi Armati ta’ Malta wara żjara li għamlilhom. 22/02/2018.

Parroċċa li tħares ’il quddiem. Omelija fl-erba’ mitt anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi. Knisja parrokkjali ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 18/02/2018.

Invaraw id-dgħajsa f’ilmijiet ġodda. Messaġġ lis-saċerdoti waqt nofstanhar ta’ spiritwalità fil-bidu tar-Randan imqaddes. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 17/02/2018.

Ir-Randan Żmien ta’ Namur. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Mario Grech fil-Katidral tal-Assunta, Il-Belt Victoria, fl-Erbgħa tar-Rmied. 14/02/2018.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, il-Munxar. 10/02/2018.

Iċ-Ċiviltà tagħna hija favur il-Ħajja. Omelija fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 04/02/2018.

Preżenza li titkellem. Omelija fil-Festa ta’ San Ġwann Bosco. Kappella tal-Oratorju Don Bosco. 04/02/2018.

Omelija fil-funeral ta’ Joe Attard, Superjur tal-Museum. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 03/02/2018.

Il-Ħajja Kkonsagrata bħal qamar li jilma billejl. Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. 02/02/2018.

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran. Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. 31/01/2018.

Noħolmu Katekeżi Mġedda. Omelija FIl-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’għeluq it-tnax-il sena mill-Konsagrazzjoni Episkopali. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 22/01/2018.

Inneħħu l-kappestru reliġjuż. Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Sant’Anton Abbati. Knisja ta’ Sant’Anton Abbati, ix-Xagħra. 21/01/2018.

“Iż-żgħażagħ, ix-xorb u d-droga. X’tista’ tagħmel il-familja?” Messaġġ matul Konferenza Djoċesana imtellgħa mill-Kummissjoni Djoċesana Familja ta' Għawdex. Villa Fiorita, Marsalforn. 20/01/2018.

Żmien sabiħ għall-poplu ta’ Alla. Diskors tal-Awguri tas-Sena l-ġdida lill-kleru. Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex. 13/01/2018

Il-Lumen Christi Publications ħarġet il-ktieb Mario Grech jiġbor 46 Ittra Pastorali fuq medda ta’ tnax-il sena. 10/01/2018.

Imxennqa għal Alla. Omelija b’messaġġ lill-Knisja fil-bidu tas-Sena l-ġdida 2018, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 01/01/2018.

 

Sena 2017

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Katidral ta’ Għawdex. 31/12/2017.

Omelija fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-Kwaranturi Solenni. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 30/12/2017.

Alla jagħtina wiċċc. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 25/12/2017.

Tarbija Mfisqija fil-faxex. Omelija fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Quddiesa ta’ Nofsillejl. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 24/12/2017.

Ġesù jikser il-liġi. Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġużepp Said. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 18/12/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Carmelo Scicluna. Parroċċa ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 12/12/2017.

Omelija fil-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Qala. 08/12/2017.

Mara sabiħa li tisraq il-qlub. Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Victoria. 07/12/2017.

L-Arloġġ tal-Knisja f’postu. Riflessjoni fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Rotunda ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 26/11/2017.

Il-pjaga tal-vjolenza domestika. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika fuq in-Nisa. 25/11/2017.

Fostna hemm it-tajjeb li ma jidhirx. Omelija f’Quddiesa waqt l-Irtir tas-Sacerdoti. Dar Manresa, il-Belt Victoria. 16/11/2017.

Messaġġ lill-għaqda Ġurnalisti għawdxin li organizzat Quddiesa f’għeluq ix-xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, il-Belt Victoria. 16/11/2017.

Omelija fil-Pontifikal tal-Festa ta’ San Koronatu Martri. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 12/11/2017.

Kunu ħbieb tal-foqra. Omelija fil-Quddiesa tal-Gradwazzjoni Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran. Konċelebrazzjon fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 09/11/2017.

Għal Knisja Mġedda. Messaġġ lis-seminaristi tas-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 04/11/2017.

Rabtiet tajba mal-ħajjin u l-mejtin. Omelija fit-tifkira Solenni tal-Mejtin Kollha, Katidral ta’ Għawdex. 02/11/2017.

Intervista mal-Uffiċċju Komunikazzjoni l-Arċidjoċesi ta’ Malta waqt il-konferenza internazzjonali ‘(Re)Thinking Europe’. Vatikan, Ruma. 28/10/2017.

Għal Ewropa iżjed soċjali: Intervent tal-Isqof Mario Grech fil-Laqgħa Plenarja tal-COMECE. 26/10/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-Ġurnata Missjunarja. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 22/10/2017.

Omelija fil-Bidu tal-Viżta Pastorali fix-Xewkija. 15/10/2017.

Ilkoll mistiedna madwar il-mejda tal-festa. Omelija fl-okkażjoni tal-Assemblea Djoċesana tal-Azzjoni Kattolika. Knisja arċipretali taż-Żebbuġ. 14/10/2017.

Biex nevitaw ekonomija li toqtol. Messaġġ il-ftuħ ta’ Fergħa ġdida tal-Bank APS, tas-Sliema. 12/10/2017.

Omelija fid-Dedikazzjoni tal-Katidral. 11/10/2017.

Marija purtinara li nafdawha. Omelija fil-Pellegrinaġġ Nazzjonali tal-Morda tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ordni ta’ San Ġwann. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 07/10/2017.

Sintesi tal-Messaġġ fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-dikjarazzjoni bħala Venerabbli tal-Qaddejja ta’ Alla Madre Maria Teresa Spinelli. Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 07/10/2017.

Riflessjoni waqt Quddiesa tar-Reunion għall-Għawdxin li erbgħin sena ilu għamlu użu mill-Gozo Hostel miftuħ f’Malta mid-Djoċesi ta’ Għawdex. 06/10/2017.

Umaniżmu Ekoloġiku huwa possibli. Omelija f’għeluq ix-Xahar ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. Knisja ta’ San Franġisk ta’ Assisi, il-Belt Valletta. 01/10/2017.

Kummentarju dwar ir-Rużarju fix-xahar ta’ Ottubru. Radju RTK. 30/09/2017.

Ir-Rużarju huwa Sellum tas-Sema. Ittra lill-poplu ta’ Alla għax-xahar ta’ Ottubru. 30/09/2017.

Ministri mingħajr Qerq. Omelija fil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu, fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-Sena Akkademika fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 29/09/2017.

Il-ġenna fl-art. Omelija fil-Funeral ta’ Mons. George Grima, mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ, Għawdex. 28/09/2017.

Imsiebaħ b’nar iħeġġeġ. Omelija fil-Quddiesa tal-bidu tas-Sena Akkademika. Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 25/09/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 21/09/2017.

Katekisti biex iddewqu l-imħabba. Omelija waqt Quddiesa organizzata mill-Uffiċċju Kateketiku Djoċesan ta’ Għawdex. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu. 21/09/2017.

It-Tama Kristjana. Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Grazzja. Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, il-Belt Victoria. 17/09/2017.

Inbattlu lix-xkora. Omelija fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja ta’ Sant’Antnin ta’ Padova, Għajnsielem. 10/09/2017.

Għal ċittadinanza ekoloġika. Messaġġ fil-ftuħ tal-wirja “Nagħmlu ħniena mad-dar komuni tagħna”. Mużew tad-Dar ta’ Karmni Grima, l-Għarb. 06/09/2017.

Nilqgħu fostna lin-Nunzju Appostoliku. Ittra lill-Poplu ta’ Alla. 05/09/2017.

L-Imħabba “farfett". Omelija fil-Manifestazzjoni Marjana Bajja ta’ Marsalforn, Għawdex. 25/08/2017.

Il-Klarissi huma Nazaret f’Għawdex. Omelija fis-sitt anniversarju mill-ftuħ tal-Monasteru tal-Klarissi. Kappella tal-Monasteru tal-Klarissi, il-Belt Victoria. 22/08/2017.

Għal Alla ħadd ma hu kelb. Omelija fil-Festa ta’ Kemmuna. Knisja tar-Ritorn tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu. 19/08/2017.

Id-Droga hi dragun mirbuħ. Omelija fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/08/2017.

Alla li jittama. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fil-Velja tal-Għid tal-Assunta. Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu. 14/08/2017.

Biex Twarrad it-Tama. Ittra Pastorali fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Marija Mtellgħa s-Sema 2017. 15/08/2017.

Messaġġ fil-Preżentazzjoni tal-Ktieb The Gozo Cathedral: Its history and treasures. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/08/2017.

Il-Ġmiel tar-Riabilitazzjoni. Omelija fil-Festa ta’ San Pietru fil-Ktajjen. Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa. 03/08/2017.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-irtirar tal-Prof. Lino Delia bħala Ċermen tal-Bank APS. Ċentru tal-Bank APS, Birkirkara. 20/07/2017.

Nieqfu mal-kurċifissi tal-lum. Omelija fil-Festa tal-Verġni Mqaddsa tal-Karmelu. Knisja tal-Madonna tal-Karmnu, Ta’ Ħamet, ix-Xewkija. 17/07/2017.

Appell fi tmiem il-Pontifikal tal-Festa ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 16/07/2017.

Il-Knisja ttenni l-impenn tagħha favur żwieġ bejn raġel u mara. 13/07/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-203 anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Għawdex. Ċimiterju ta’ Santa Marija, ix-Xewkija. 13/07/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-festa tal-Verġni Mqaddsa tas-Sokkors. Knisja Parrokkjali ta’ Kerċem. 09/07/2017.

Nagħmlu wisa’ fid-dgħajsa. Omelija fis-60 Anniversarju tas-Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù f’Għawdex. Santwarju tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Kercem. 04/07/2017.

Paniġierku fl-okkażjoni tal-Festa tal-Viżitazzjoni ta’ Sidtna Marija lil Santa Eliżabetta, l-Għarb. 02/07/2017.

Omelija fil-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika u Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 25/06/2017.

Lejn kultura tal-laqgħa personali. Ħsieb waqt l-Adorazzjoni għall-Kleru fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù. Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Fontana. 23/06/2017.

Kristu jimla l-vojt ta’ ħajjitna. Omelija tal-Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Quddiesa Pontifikali tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fis-Santwarju tagħha f’Għawdex. 22/06/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-100 anniversarju mill-ftuħ tal-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 17/06/2017.

Knisja Samaritana. Omelija fl-Ordinazzjoni Djakonali tas-Seminarist Joseph Hili. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 15/06/2017.

Omelija fil-Quddiesa li saret għall-katekisti. Knisja arċipretali ta’ Marija Assunta, iż-Żebbuġ. 07/06/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Ġwann Mercieca. Bażilika ta’ San Ġorġ. 05/06/2017.

Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-djakni Carl Scerri u Michael Grima. Katidral t’Ghawdex fil-Belt Victoria. 26/05/2017.

Messaġġ fit-tnedija tal-Proġett ta’ “Casa Madre Teresa”, dar għall-anzjani u persuni b’dimenzja, fin-Nadur. 21/05/2017.

Omelija fi tmiem il-festa tal-Kwaranturi Mqaddsa. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria, Għawdex. 21/05/2017.

Nerfgħu r-responsabbiltà tagħna. Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Generali 2017. 13/05/2017.

Insibu Postna. Omelija fil-150 Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Knisja Parrokkjali Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 12/05/2017.

Omelija fl-okkażjoni tal-festa parrokkajli ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.

Omelija fil-Funeral ta’ Mons. Giovanni Bosco Gauci, Arċidjaknu tal-Katidral ta’ Għawdex u eks-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi. Katidral ta’ Għawdex. 02/05/2017.

Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Ġużepp, il-Qala fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. 01/05/2017.

Omelija fix-Xirka tal-Isem Qaddis t’Alla, Żebbuġ, Għawdex 2017. 30/04/2017.

Omelija waqt konċelebrazzjoni Pontifikali tal-Festa Liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 24/04/2017.

Omelija fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.

Omelija fiċ-Ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. 15/04/2017.

Omelija fl-Adorazzjoni tas-Salib Imqaddes. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 14/04/2017.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 13/03/2017.

Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Ħadd il-Palm. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 09/04/2017.

Omelija fil-Festa Devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria. 07/04/2017.

Omelija fil-funeral ta’ Mons. Martin Portelli. Bażilika u Kolleġġjata ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur. 05/04/2017.

Omelija fil-Pellegrinaġġ b’Ġesù Redentur. Rotunda Parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 30/03/2017.

Omelija fil-Quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta’ Marija. Rotunda parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija. 26/03/2017.

Omelija fir-Rit tal-Ammissjoni tas-Seminarista Joseph Hili. Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija, ix-Xagħra. 19/03/2017.

Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir. Knisja parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 12/03/2017.

Ittra Pastorali għar-Randan 2017. 11/03/2017.

Omelija lis-saċerdoti fi tmiem ta’ rtir tar-Randan. Dar tal-Irtiri Manresa, il-Belt Victoria. 08/03/2017.

Omelija fil-Bidu tar-Randan Imqaddes. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/03/2017.

Omelija f’Jum il-Morda. Kappella tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, il-Belt Victoria. 12/02/2017.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju ta’ San Pawl Missierna. Knisja parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Munxar. 10/02/2017.

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Lino Vella. Knisja parrokkjali tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir, Ta’ Kerċem. 04/02/2017.

Omelija fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Jum il-Ħajja Kkonsagrata. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 02/02/2017.

Omelija fil-festa ta’ San Ġwann Bosco. Oratorju Don Bosco, Victoria. 29/01/2017.

Kummentarju fuq Radju RTK dwar il-linji-gwida mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta’ kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 21/01/2017.

Omelija fil-pussess ta’ Mons Joseph Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Katidral, Victoria. 15/01/2017.

Omelija fil-pussess ta’ Mons. Trevor Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb. 14/01/2017.

Omelija fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 08/01/2017.

Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria. 01/01/2017.

 

Sena 2016

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' tmiem is-Sena 2016. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 31/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tal-Aħħar tas-Sena fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. 31/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu (Quddiesa tas-Sebħ) fil-Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria. 25/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pontifikal ta' lejliet il-Milied fil-Katidral ta' Għawdex. 24/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kappella tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Victoria. 18/12/2016.

Talb għall-Paċi fis-Sirja. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 16/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Joseph Curmi bħala Arċipriet tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 11/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tas-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja ta' San Franġisku, Victoria. 07/12/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-kxif ta' Mafkar f'ġieħ l-Isqof Nikol Cauchi. 04/12/2016.

Diskors mill-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tad-Dar tal-Ħniena. Għajnsielem. 03/12/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Akkolitat mogħti lis-Seminarista Joseph Hili. 27/11/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru fil-bidu tal-Avvent. Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb, Victoria, 26/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-Università ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 22/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Sultan. Rotunda Parrokkjali, Xewkija. 20/11/2016.  - Isma wkoll l-Omelija tal-Isqof.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-150 anniversarju tas-Seminarju ta' Għawdex. 04/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. 01/11/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Moviment tal-Iscouts f'Għawdex. 30/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeluq il-kwaranturi. Xewkija. 30/10/2016.

Talb għax-Xita. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Ghawdex Mons. Mario Grech. 26/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral ta' Swor Miriam Tabone, Klarissa. 20/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. Xewkija. 15/10/2016.

Sintesi tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Viżta Pastorali f'Għajnsielem. 14/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi fil-kappella tas-Seminarju. Victoria. 13/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew Marjan tal-Ħniena. Knisja tal-Madonna ta' Pompej. Victoria. 09/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech f'Seminar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Artrite u r-Rewmatiżmu. 01/10/2016.

Ir-Rużarju għodda għażiża. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 01/10/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Katekisti. 30/09/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fil-forum tal-Health Givers. Sptar Ġenerali, Victoria, Għawdex. 22/09/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Twelid tal-Verġni Marija. Ix-Xagħra. 07/09/2016.

Diskors tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni Annwali tal-Iskejjel tal-Knisja. 06/08/2016.

Ittra tal-Isqof Mario grech dwar it-terremot fl-Italja. 25/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal ta' Santa Marija. 15/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Assunta. Zuntier Santwarju ta' Pinu. Għarb. 14/08/2016.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennità ta' Santa Marija. 06/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Sta Kjara. Dar Manresa, Victoria. 07/08/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-300 sena mill-konsagrazzjoni tal-Katidral. Victoria. 05/08/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa b'suffraġju għal Dun Manwel Camilleri. Sannat. 29/07/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech liż-żgħażagħ Għawdxin pellegrini għall-JDŻ. 24/07/2016.

Ittra miftuħa mill-Isqfijiet lill-Membri Parlamentari Maltin dwar il-mewt medikament assistita. 24/07/2016.

Rapport tal-Osservatore Romano dwar diskors tal-Isqof Mario Grech fuq l-Amoris Laetitia. 06/07/2016.

Omelija mill-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Djakonali. Katidral ta' Għawdex. 24/06/2016.

Ma' Kristu nbidlet il-liġi. Omelija fil-festa tas-Sejħa tal-Verġni Mqaddsa ta' Pinu. Santwarju ta' Pinu. 22/06/2016.

Miżerikordja bla qies. Omelija fil-vġili tas-Sejħa tal-Verġni Mqaddsa ta' Pinu. Santwarju ta' Pinu. 21/06/2016.

Diskors lill-għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Segretarjat għall-Edukazzjoni, Rabat, Malta. 21/06/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet Maltin dwar il-Morning-after Pill. 18/06/2016.

Stqarrija tal-Isqof Mario Grech u l-Kappilani ta' Għawdex. Għas-Saħħa ta' Wliedna. 16/06/2016.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-merħba tar-relikwa ta' San Ġorġ. Bażilika ta' San Ġorġ. Victoria. 15/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-istudenti fis-Seminarju. Għasri. 14/06/2016.

Omelija fil-festa ta' Sant Antnin ta' Padova. Knisja tal-Franġiskani Konv. Victoria. 13/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur. Għasri. 12/06/2016.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-ammissjoni ta' żewġ kandidati għall-Ordni Sagri. Seminarju tal-Qalb ta' Ġesù, Victoria. 10/06/2016.

Il-Mira tal-Iskola Kattolika. Riflessjoni fil-gradwazzjoni tal-Istudenti ta' Studenti. Konservatorju tal-Isqof. Victoria. 06/06/2016.

Il-Bewsa tar-Redentur. Omelija fil-pellegrinaġġ ġubilari ta' Ġesù Redentur. L-Isla. 05/06/2016.

Preżentazzjoni tal-Amoris Laetitia lill-kleru ta' Għawdex. Seminarju, Victoria. 04/06/2016.

Sintesi tad-diskors dwar l-Amoris Laetitia. Seminarju, Għawdex. 04/06/2016.

Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral, Victoria, Għawdex. 29/05/2016.

Riflessjoni fil-Pellegrinaġġ għall-Morda organizzat mill-Ordni ta' Malta. Santwarju Madonna ta' Pinu, Għarb. 28/05/2016.

Messaġġ mill-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-fakultà tal-Qrar lis-saċerdoti ġodda. Kerċem. 28/05/2016.

Ikun jisimkom Ħniena. Omelija fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Katidral, Għawdex. 20/05/2016.

Saċerdot bil-libsa tal-umanità. Riflessjoni fil-velja tral-Ordinazzjoni. Seminarju. Victoria. 19/05/2016.

Omelija fil-quddiesa b'suffraġju tal-Isqof Mons. Ġużeppi Mercieca. Katidral, Għawdex. 18/05/2016.

Knisja b'subgħajja fuq il-pjagi. Diskors ta' inawgurazzjoni ta' mafkar f'ġieħ San Ġorġ Preca. Victoria. 06/05/2016.

Omelija fil-ftuħ tal-Kwartieri tal-Grupp tal-Iscouts. Xagħra, Għawdex. 01/05/2016.

Mater Misericordiae. Omelija fil-pjazza tal-Katidral tal-Assunta. Victoria. 29/04/2016.

Omelija fil-quddiesa tal-Acies tal-Leġjun ta' Marija. Rotunda parrokkjali tax-Xewkija. 24/04/2016.

Omelija fil-festa liturġika ta' San Ġorġ, Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 23/04/2016.

Messaġġ fil-Ġublew tal-Abbatini. Santwarju ta' Pinu. Għarb. 17/04/2016.

Appell mill-Papa Franġisku għal ġabra għall-Knisja fl-Ukrajna mtenni mill-Isqfijiet Maltin. 15/04/2016.

Inħarsu lejn il-Familja bl-għajnejn ta' Kristu.  Diskors tal-Isqof Mario Grech b'referenza għall-Eżortazzjoni, Amoris Laetitia. 10/04/2016.

Messaġġ mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex. Tħassib dwar is-sitwazzjoni bħalissa f'pajjiżna. 09/04/2016.

Messaġġ fl-okkażjoni tal-ewwel Gozo Youth Conference Lukanda Grand Hotel, l-Imġarr, Għawdex. 19/03/2016.

Iż-Żinġla tal-Passjoni. Sintesi tal-Omelija fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. 24/03/2016.

Messaġġ fil-Konferenza dwar il-Volontarjat u s-Servizzi Soċjali. Imġarr, Għawdex. 19/03/2016.

Il-Bniedem f'Ħoġor Alla. Omelija fil-festa ta' Marija Addolorata. Victoria, Għawdex. 18/03/2016.

Nidħlu fina nfusna. Omelija fil-festa ta' San Girgor il-Kbir. Knisja ta' San Girgor u l-Madonna tas-Sokkors. Kerċem. 06/03/2016.

Omelija fil-pellegrinaġġ penitenzjali b'talb għax-xita. 28/02/2016.

Alla jkellimna fid-Dlam tal-Ħajja. Omelija fl-Għoti tal-Ministeru tal-Lettorat. Qala. 21/02/2016.

Saċerdoti Tallaba. Omelija fil-Quddiesa tal-Ammissjoni għall-Ordni Sagri. Seminarju Maġġuri, Victoria. 18/02/2016.

Ittra Pastorali għar-Randan 2016. Kristu mediċina għall-mard tagħna. 14/02/2016.

Omelija fil-Pellegrinaġġ Penitenzjali Djoċesan tar-Randan. 12/02/2016.

Omelija fl-Erbgħa tal-Irmied. Eżerċizzi tas-Silenzju. Katidral tal-Asunta, Victoria. 10/02/2016.

Omelija fil-Festa tal-Madonna tal-Fiduċja. Kappella tal-Ispigolatriċi, Ix-Xagħra. 06/02/2016.

Riflessjoni fit-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf, Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb, 07/02/2016.

Omelija fil-Ġublew tal-Ħajja Kkonsagrata u ftuħ tat-tielet Bieb tal-Ħniena. Santwarju Kuncizzjoni, Qala. 02/02/2016.

Omelija fil-quddiesa għall-Ġurnalisti Għawdxin, Ġurnaliżmu li jwassal aħbar tajba. Victoria, 25/01/2016.

Omelija fl-għaxar Anniversarju Episkopali ta' Monsinjur Mario Grech. Fil-ħajja ma nagħlqu ebda ktieb. Victoria, 23/01/2016.

Diskors ta' qsim tal-Awguri tas-Sena l-Ġdida mal-Presbiterju Djoċesan. Seminarju, Victoria, 16/01/2016.

Omelija fil-Live-in tal-Kappillani ta' Malta u Għawdex. Seminarju, Rabat, Malta, 12/01/2016.

 

Sena 2015

Omelija fil-ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena għall-Familji, Santwarju ta' Pinu, Għarb, Għawdex. 27/12/2015.

Messaġġ ta' Awguri tal-MIlied. 24/12/2015.

Sintesi tal-Omelija fil-Ftuħ tal-Ġublew tal-Ħniena fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Katidral ta’ l-Assunta, il-Belt Victoria. 13/12/2015.

Ittra tal-Isqof Mario Grech, "Lil Ħuti fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin". 09/12/2015.

Omelija fil-Vġili tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, il-Belt Victoria. 07/12/2015.

Diskors fi tmiem il-Konferenza Laudato Si', organizzata mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. Kurja, Victoria. 05/12/2015.

Insaffu t-twemmin tagħna. Omelija fl-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Bażilika San Ġorġ, Victoria. 29/11/2015.

Omelija fis-Solennita' ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb,  22/11/2015.

Naħsbu barra mill-kaxxa. Omelija f'quddiesa b'suffraġju tas-saċerdoti li ħadmu fl-oratorju Don Borco. 22/11/2015.

Fl-Assemblea Djoċesana f'Malta.  L-Isqof Mario Grech dwar l-esperjenza tiegħu fis-Sinodu dwar il-Familja. 20/11/2015.

Omelija fil-ftuħ tal-Viżta Pastorali fil-Belt Victoria. 15/11/2015.

L-Għadab ta' Ġesù. Omelija fl-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran f'Ruma. 09/11/2015.

Is-Saċerdot li jerfa' s-salib ta' ħutu. Omelija fil-149 sena mit-twaqqif tas-Seminarju f'Għawdex.  04/11/2015.

Xewqat mhux mitmuma. Omelija fit-tiflira solenni tal-Erwieħ Mejtin kollha. Katidral. 02/11/2015.

Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

L-Isfidi tal-Knisja fl-Ewropa. Intervent fl-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej li saret fl-Art Imqaddsa. 11-16/09/2015.

Il-Vjolenza tal-Imħabba. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons George Bugeja OFM. 04/09/2015.

Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

Ċirkulari mill-Isqof Mario Grech dwar l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Patri George Bugeja OFM. 22/08/2015.

Nirritornaw lejn Kristu.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa' ta' Santa Marja f'Kemmuna. 22/08/2015.

Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Marjija. Duwa tal-Ħniena għall-Familja. 10/08/2015.

Omelija. Fid-dgħajsa ta' Pietru hemm post għal kulħadd. Sannat. 20/07/2015.

Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Familja fit-Tielet Millenju, organizzata mill-Fondazzjoni OASI. 26/06/2015.

Loppju li jikxef il-bżonn ta' Alla. Diskors fiċ-Ċerimonja tal-Gradwazzjoni f'San Blas. 25/06/2015.

L-Enċiklika Laudato Si' hija stedina biex nirriflettu fuq kif irridu nibnu d-dar komuni tagħna. 21/06/2015.

Seminaristi Esperti fl-Umanità, Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Seminarju tal-qalb ta’ Ġesù,. 15/06/2015.

L-Irħis, għoli.  Messaġġ tal-Isqof Mario Grech lil dawk li rċevew l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof. 16/05/2015.

Inqajjmu x-xewqa għal-Alla. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Preca.  08/05/2015.

Ħobbu lil xulxin.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kwaranturi.  10/05/2015.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fis-Servizz Funebri Inter-Reliġjuż għall-Immigranti. 23/04/2015.

Noħorġu nxandru l-Vanġelu tal-Irxoxt fit-toroq tagħna. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għid 2015. 05/04/2015.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Ta’ Pinu. Għawdex. 04/04/2015.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Il-Liturġija tgagħmilna u żżommna Nsara. 02/04/2015.

Omelija fit-Tifkira Solenni ta’ Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej. 29/03/2015.

Alla tas-Sorpriżi. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta’ San Ġuzepp. 19/03/2015.

Il-Qsim tal-Kelma fil-Festa. Ittra Miftuħa lis-Saċerdoti mill-Isqof Mario Grech. 02/03/2015.

Infanndu Aktar. Traduzzjoni għall-Malti tal-Indirizz tal-Isqof Mario Grech fil-Konferenza dwar il-Perspettivi Kulturali u Sfidi Pastorali attwali għaż-Żwieġ u l-Familja fil-Pajjiżi Ewropej. 20/02/2015.

Kristu Jixxotta d-Dmugħ.  Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech għar-Randan 2015.  14/02/2015.

Xandara tal-Vanġelu tal-Ħajja, Omelija fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf fis- Santwarju Nazzjonali Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex. 08/02/2015.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-preżentazzjoni tal-Mulej. Sena dedikata għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2015.

L-Isqof Mario Grech iħeġġeġ l-Insara biex iqaddsu l-Ħadd billi jagħtu d-demm. 25/01/2015.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kanonku Ġużeppi Sacco. 24/01/2015.

L-Isqof Mario Grech iqaddes għall-ġurnalisti Għawdxin fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk de Sales,. 23/01/2015.

Knisja f’salib it-toroq.  Diskors tal-Isqof Mario Grech lill-Kleru tad-Djoċesi ta’ Għawdex. 17/01/2015.

L-isfidi tal-ħajja kkonsagrata “illum” f’pajjiżna. Laqgħa għall-Persuni Kkonsagrati, Malta. 13/01/2015.

 

Sena 2014

Għar bil-Bieb Miftuħ. Omelija tal-Isqof Mario Grech fi-jum tal-Milied. 25/12/2014.

Nifraħ bid-dgħufijiet tiegħi. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-lejl tal-Milied. 24/12/2014.

Knisja li tqanqal il-Mistoqsijiet. Omelija fil-Quddiesa tal-Għoti tal-Akkolitat. 14/12/2014.

Bżonn ta’ Ċwiemi Ġodda, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kappella tas-Seminarju, Għawdex. 06/12/2014.

Il-Kebbies tal-Fanali. Wieħed mill-isbaħ mumenti tal-Viżta Pastorali li qiegħed nagħmel huma ż-żjajjar fil-familji.  01/12/2014.

Teżor Żagħżugħ.  Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. 23/11/2014.

Reflection at the Ecumenical Service remembering the victims of World War I. 06/11/2014.

Il-Midneb Qaddis, Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. 01/11/2014.

Intervista lill-Isqof Mario Grech fiż-Zenit. Hemm bżonn inxandru l-Vanġelu tal-Familja. 25/10/2014.

Imħabba Skandaluża, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. 25/10/2014.

Sinodu tal-Isqfijiet, Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 08/10/2014.

Omelija fl-anniversarju tal-150 Sena bħala Djoċesi ta’ Għawdex, fil-Katidral. 16/09/2014.

Il-Knisja Omm Tagħna, Omelija fil-Festa ta’ Marija Bambina, 08/09/2014.

Knisja Żagħżugħa, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-manifestazzjoni Marjana, 26/08/2014.

Inkomplu naħdmu biex tikber il-libertà, Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitta’ San Marija, 15/08/2014.

Il-lejl u d-dlam m’għandhomx l-aħħar kelma, Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Assunta, 14/08/2014.

L-Imħabba Sabiħa. Il-Vanġelu tas-Sesswalità. Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech, 06/08/2014. --- jew ---  Ara ġabra fil-qosor tal-Ittra Pastorali.

Il-Qies – Regola tad-Deheb, Sintesi tal-Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Festa ta’ San Ġużepp, Qala, 03/08/2014.

Omelija fil-Ftuħ tal-Proċess Djoċesan fil-Kawża tal-Beatifikazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla, Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 02/08/2014.

Bżonn ta’ demm ġdid. Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-żjara tar-Relikwa tad-demm ta’ S. Lawrenż f’Għawdex. 27/07/2014.

Il-Qawwa tad-Dgħufija, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Martri, 20/07/2014.

Il-Purgatorju f’din id-Dinja, Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, 16/07/2014.

Margerita, Mara hienja, Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għad-Dikjarazzjoni ta’ Madre Margerita De Brincat bħala Venerabbli, 04/07/2014.

L-Għoqod tal-Ħajja, Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, Għarb, Għawdex, 29/06/2014.

Agħtina kisra ħobż, Omelija fil-Festa ta’ Corpus Domini, 22/06/2014.

Musbiegħ jixgħel fid-Dlam. Omelija fil-Festa ta’ San Ġwann Battista, 22/06/2014.

Naħdmu għal kultura li tgħożż il-gratwità, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Verġni Mqaddsa ta’ Pinu, 22/06/2014.

Niġġieldu l-Faqar, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova, 13/06/2014.

In-nixfa tista’ tintrebaħ, Omelija fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin, 07/06/2014.

Qalb tħabbat fis-soċjetà. Messaġġ fl-okkażjoni tal-Konferenza Djoċesana dwar il-Mara, Azzjoni Kattolika ta’ Għawdex, 06/06/2014.

Il-Qalb Materna tas-Saċerdot, Riflessjoni fil-velja ta’ talb għall-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Daniel J. Sultana, 29/05/2014.

Aid to the Church in Need, Homily during Mass at Ta’ Pinu on the occassion of the International Conference 2014, 14/05/2014.

Ittra lill-Familji fl-okkażjoni ta’ Jum il-Vokazzjonijiet, 09/05/2014.

Omelija fil-festa ta’ San Ġorġ Preca; Dun Ġorġ Preca: Memorja ta’ Alla għalina, 08/05/2014.

Messaġġ f’Jum il-Mara Kattolika (WUWCO), Is-Sinfonija tal-Verità u l-Imħabba, 06/05/2014.

Messaġġ fil-51 Kungress Djoċesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta’ Alla. Ritratt Imġedded tal-Knisja, 04/05/2014.

Omelija fil-Quddiesa taż-Żjut, Għajnejna msammra fuq Ġesù, 17/04/2014.

Omelija f’Ħamis ix-Xirka, Ewkaristija Mediċina kontra t-Tradiment, 17/04/2014.

Omelija fil-festa devozjonali ta’ Marija Addolorata, Marija li tara li l-bniedem qatel lil Kristu, 11/04/2014.

Omelija fil-festa ta’ Ġesú Kurċifiss, Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Valletta, 04/04/2014.

Omelija fis-Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl, 10/02/2014.

Diskors lill-Heath Care Professionals, Kura b’wiċc uman, Sptar Mater Dei, 02/04/2014.

Omelija fit-tmien anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali tieghu, L-Isqof ħabbar tal-Qawmien ta’ Kristu, 22/01/2014.

Diskors lis-Saċerdoti, Kif nara l-Knisja lokali llum, Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesu, 18/01/2014.

Riflessjoni dwar il-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita De Brincat, il-fundatriċi Għawdxija tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, 20/01/2014.

Divorzjati li jerġgħu jiżżewġu - suġġett għas-Sinodu li ġej, Kitba minn Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex, Missione Oggi, Ott 2013,18/01/2014.

Servizz tas-Saħħa Responsabbli: obbligu morali lejn il-ġenerazzjonijiet tal-futur, Kamra tal-Kummerċ, Valletta, 17/01/2014.

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, Ta’ Kerċem. 2014.

 

Sena 2013

Messaġġ lill-Familji fl-okkażjoni tal-festa tal-Familja Mqaddsa, 29/12/2013.

Ittra Miftuħa lill-Missjunarji Għawdxin, Jum il-Missjoni, 20/10/2013.

F’din id-Dar illum daħlet is-Salvazzjoni. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tal-Viżta Pastorali f’Għawdex, 11/10/2013.

Abbozz ta’ Liġi li jirregola l-Unjoni Ċivili, Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin, 16/10/2013.

Bżonn ta’ azzjoni konkreta dwar it-traġedji tal-ħajjiet li qed jintilfu fil-baħar. Konferenza Episkopali Maltija. 12/10/2013.

Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej, L-Isqof Mario Grech fl-Assemblea Ġenerali tal-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej,  3-6/10/2013.

Ir-Rużarju Muftieħ Nieżel mis-Sema, Ittra Ċirkulari, 26/09/2013.

Amministraturi responsabbli, Omelija tal-Isqof Mario Grech,  fl-okkażjoni tal-miġja tal-Kwadru tal-Madonna ta’ Pompej f;Għawdex,  22/09/2013.

Qed ngħixu f’kultura tal-gidba,Omelija fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, 08/09/2013.

Il-Poplu t’Alla b'DNA migratorja, Sintesi tal-omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-quddiesa tal-festa tal-Madonna ta' Loretu, f’Ghajnsielem. 01/09/2013.

Il-Knisja Qrib il-Morda, Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema. 07/082013. -   Ara wkoll kummenti fuq il-blog tal-Laikos >

Il-Ħajja, Patrimonju Uman, Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt quddiesa għan-nisa  fiċ-Ċentru tal-Azzjoni Kattolika, Victoria, fl-okkażżjoni tal-World Unions of Catholic Women Organisation. 04/05/2013.

Omelija f'San Girgor il-Kbir, Ta' Kerċem. 02/03/2013.

Mill-Milja tal-Qalb jitkellmu x-xofftejn, Omelija fil-Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tas-7 anniversarju mill-Konsagrazzjoni Episkopali Knisja Ragħaj it-Tajjeb, ir-Rabat, 22/01/2013.

 

Sena 2012

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, Ta' Kerċem. 08/07/2012.

Omelija fil-Festa ta’ San Pietru u San Pawl, fin-Nadur. 29/06/2012.

Omelija f’Ordinazzjoni Djakonali, fil-Katidral. 22/06/2012.

Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, fl-Għarb. 22/06/2012.

Omelija f'lejlet il-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta' Pinu, fl-Għarb. 21/06/2012.

Omelija fil-Festa ta’ San Ġwann il-Battista, Xewkija, fix-Xewkija. 06/2012.

Omelija f’Jum is-Siegħa tal-Omm, Ta’ Pinu. 07/04/2012.

Omelija f’San Girgor, Kerċem. 11/03/2012.

 

Sena 2011

Omelija fil-Festa ta’ San Koronatu, in-Nadur. 13/11/2011.

Għajn ta’ Ilma Ġieri, Ittra Pastorali fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, 14/08/2011.

Omelija fir-Rotunda ta’ San Ġwann il-Battista, fix-Xewkija. 27/03/2011.

Paniġirku tal-Festa tal-Viżitazzjoni fl-Għarb. 09/01/2011.

Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Sokkors, Ta' Kerċem. 07/2011.

 

Sena 2010

Omelija fl-Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra. 02/09/2010.

Omelija fil-Pussess tal-Arċipriet Dun Jimmy Xerri, fin-Nadur. 25/06/2010.

Omelija fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2020.

Iċ-Ċelibat Saċerdotali fil-Knisja Kattolika, Omelija ta’ Mons Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ San Ġużepp, Parroċċa Qala – Il-Ħamis, 18/03/2010.

Omelija fil-Funeral tal-Kan. Ġwann Scicluna fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 13/02/2010.

In-Nawfraġju ta’ San Pawl: Il-Mogħdija tal-Mulej Fontana, Omelija ta’  Mons Isqof Mario Grech waqt Velja Djoċesana fl-okkażjoni tal-1950 Sena min-Nawfraġju ta’ San Pawl, 09/02/2010.

Jeħtieġ iżda li naħbtu ma’ gżira, Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl,Marsalforn, 25/01/2010.

Biex nagħtu wiċc uman lis-Soċjetà, Diskors fl-okkażjoni tal-laqgħa tal-bdil tal-awguri mal-Kleru tad-djoċesi, Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, 09/01/2010.

Omelija fil-Festa tal-Epifanija fil-Katidral. 03/01/2010.

Omelija fil-Festa tal-Epifanija fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 03/01/2010.

Omelija tal-Ewwel tas-Sena fil-Katidral. 01/01/2010.

Omelija tal-Ewwel tas-Sena fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 01/01/2010.

 

Sena 2009

Omelija tal-aħħar tas-Sena fil-Katidral. 31/12/2009.

Omelija tal-Aħħar tas-Sena fil-Bażilika ta San Ġorġ, Victoria. 31/12/2009.

Omelija f’Jum il-Milied. 25/12/2009.

Omelija f’Jum il-Milied fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, Victoria. 25/12/2009.

Omelija fl-Ordinazzjoni Djakonali ta’ Fra Stephen Magro ofm. 19/12/2009.

Ħtieġa ta’ Rikonċiljazzjoni tal-bniedem mal-ħajja, Omelija fil-festa ta’ Santa Luċija, 13/12/2009. 

Omelija fil-Festa ta’ Sant’Indrija, Fontana. 11/2009.

Omelija fil-Quddiesa tal-Funeral ta' Mons. Tumas Curmi, Fontana. 30/11/2009.

L-Ewkaristija u l-Pastorali tal-Ħsieb, Diskors ta l-Isqof Grech fl-okkazzjoni tal-festa ta Kristu Re u l-konkluzzjoni tal-Kungress Ewkaristiku, 22/11/2009.

Aktar xhieda kuraġjuża mill-Insara, Omelija fil-festa ta’ San Koronatu, 08/11/2009.

In-nisrani għandu jkun protagonista fil-politika, Lekċer pubbliku fl-Iskola Fortunato Mizzi, 31/10/2009.

Il-Logħob tal-Ażżard, Stqarrija mill-Konferenza Episkopali Maltija, 24/10/2009.

Serqulna Jum il-Mulej, Ittra fil-bidu tal-Kungress Ewkaristiku Djoċesan f’Għawdex, 10/10/2009.

Alla jagħmel ġustizzja mal-magħżulin tiegħu, Pastorali għad-Djoċesi ta’ Għawdex fil-festa tal-Assunta, 15/08/2009.

Paniġierku f'jum Santa Marija, fiż-Żebbuġ. 15/08/2009.

Paniġierku f'San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2009.

Paniġierku fil-Festa ta’ San Lawrenz, San Lawrenz. 08/2009.

Soċjetà mingħajr ċertezzi morali titfarrak u tfarrak il-familja, Omelija waqt il-manifestazzjoni Marjana favur ambjent moralment nadif, 23/07/2009.

Omelija fil-Quddiesa tal-50 anniversarju ta' Mons. Rosario Borg, il-Fontana. 09/06/2009.

Familja kun dak li int, Diskors fil-konferenza dwar il-Futur tal-Familja, 15/05/2009.

It-Triq tas-Salib illum, Diskors fi tmiem il-Via Crucis Djocesana, 05/04/2009.

Id-Duluri preżenti fl-Emigranti rregolari, Omelija waqt manifestazzjoni publika fl-okkażjoni tal-festa tal-Addolorata,  2009.

L-Iskrittura hi l-għajn ta’ tiġdid fil-Knisja u fis-Soċjeta', Omelija fil-Festa ta’ San Girgor il-Kbir, Kerċem, 08/03/2009.

Djalogu bejn Fidi u Raġuni, Omelija waqt il-Pontifikal fis-solennità ta' San Pawl Nawfragu, Parroċċa ta' San Pawl, Valletta, Sena Pawlina, 10/02/2009.

Omelija fil-Festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl, ir-Rabat. 25/01/2009.

Omelija f’San Bastjan, Qormi. 20/01/2009.

 

Sena 2008

Il-ġmiel taż-żwieġ u l-familja, Omelija fis-solennità tal-Assunta, 15/08/2008.

 

Sena 2007

Omelija tal-Aħħar tas-Sena fil-Katidral. 31/12/2007.

Omelija f’Jum il-Milied fil-Katidral. 25/12/2007.

Omelija f’Lejlet il-Milied fil-Katidral. 24/12/2007.

Omelija fil-Pussess tal-Arċipriet Mons. Ġużeppi Attard fil-Katidral. 09/12/2007.

Paniġierku f’Santa Marija, fiż-Żebbuġ. 19/08/2007.

Omelija f’Pentekoste. 27/05/2007.

Omelija f’Velja Ta’ Pinu, l-Għarb. 07/04/2007.

Pastorali tar-Randan 2006.