L-ARĊISQOF EMERITU TA’ MALTA MONSINJUR PAWLU CREMONA OP

Monsinjur Pawlu  Cremona O.P., S.Th.D., twieled il-belt Valletta nhar il-25 ta’ Jannar 1946 minn Joseph u Josephine nee Cauchi. Ħa l-Edukazzjoni Primarja tiegħu fl-iskola tal-Montessuori fil-belt Valletta stess, imbagħad l-Edukazzjoni Sekondarja fil-Liceo, il-Ħamrun. 

Daħal fl-Ordni Dumnikan f’Settembru tal-1962 u għamel il-Professjoni fl-istess Ordni nhar id-29 ta’ Settembru 1963. Studja l-Filosofija u t-Teoloġija fil-Kulleġġ ta’ San Tumas ta’ Akwinu fil-kunvent tad-Dumnikani tar-Rabat u ġie ordnat  saċerdot nhar it-22 ta’ Marzu 1969. 

Wara l-Ordinazzjoni Saċerdotali ntbagħat jistudja t-Teoloġija Morali fl-Universita’ Pontifiċa ta’ San Tumas ta’ Akwinu f’Ruma (Angelicum) minn fejn kiseb id-Dottorat fl-1973 bit-Teżi "The Concept of Peace in Pope John XXIII".  

Bejn l-1974 u l-1980 hu kien Pirjol fil-Kunvent ta’ Sidtna Marija tal-Għr fir-Rabat.  Reġa’ kien Pirjol fl-istess kunvent bejn l-1997 u l-2003.   Fl-1981 intgħażel bħala Provinċjal tal-Provinċja Dumnikana Maltija.  Hu serva f’dan l-uffiċċju għal  żewġ perijodi ta’ erba’ snin.   Mat-tmiem tal-ħidma tiegħu bhala Provinċjal hu ntbagħat bħala Kappillan tal-Parroċċa ta’ Sidtna Marija tar-Rużarju ta’ Fatima, Gwardamangia.   Bejn l-1993 u l-1997 kien responsabbli mill-Formazzjoni tan-Novizzi u l-Istudenti dumnikani fir-Rabat - uffiċċju li reġa’ kellu għal   żmien ieħor asir bejn l-2004 u l-2005.  Fl-2005,  huwa inħatar Kappillan tal-Parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu, f’Tas-Sliema.  

Matul il-ħajja saċerdotali tiegħu, Monsinjur Cremona beda f’diversi uffiċċji oħrajn ta' l-Arċidjoċesi, fosthom Delegat ta’ l-Arċiqsof għall-Ħajja Konsagrata, Assistent Direttur Spiritwali fis-Seminarju tal-Virtù, ir-Rabat, membru fil-Kunsill Presbiterali, kif ukoll kien President tal-Kunsill tas-Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi Maltin.


Il-Kelma tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP

Matul is-Sena 2015 -

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-quddiesa ta' radd il-ħajr  għall-50 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu. 24/03/2019.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP fil-festa ta' San Anton Abbati. 17/01/2018.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. Imdina, 14/09/2016.

Omelija tal-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP fil-funeral ta' ommu, Josephine Cremona. San Duminku, Valletta. 15/07/2016.

 

Matul is-Sena 2014

Stqarrija ghall-istampa mill-Konferenza Episkopali Maltija dwar talb għall-paċi u għall-Insara persegwitati. 09/08/2014.

Omelija tal-Arċisof Pawlu Cremona OP wat uddiesa fl-okkazjoni ta’ Jum il-Pulizija. Is-soċjetà għandha bżonnkom, mhu biss meta tadu d-dover tagħkom, iżda għandha bżonn ukoll l-eżempju tagħkom. 12/07/2014.

Messaġġ tal-Arċisof Pawlu Cremona OP, Id-droga ħażina mhux għax kienet illegali, iżda hi llegali għaliex għandha effetti ħżiena, 10/07/2014.

Messaġġ tal-Arċisof Pawlu Cremona OP fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Komunikazzjoni Soċjali, 16/06/2014.

Messaġġ tal-Isfijiet Maltin bi tħejjija għall-Elezzjonijiet Ewropej, 17/05/2014.

Starrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar persuni li wat li kien ifittxu l-ażil tilfu ħajjithom fu il-baħar ta’ madwarna, 13/05/2014.

Starrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar il-Liġi tal-Unjoni Ċivili, 16/04/2014.

Omelija fl-okkażjoni tal-Inawgurazzjoni tal-President il-Ġdid ta’ Malta, 04/04/2014.

Pastorali tar-Randan 2014, Sehemna fil-Bini tas-Soċjetà.    jew   Ara wkoll il-verżjoni tal-Pastorali bl-Ingliż, 01/03/2014.    

Omelija fil-uddiesa fis-seba’ anniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali, 19/01/2014.

 

Matul is-Sena 2013

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona op dwar il-familja. Festa tal-Familja Mqaddsa. 29/12/2013.

Messaġġ tal-Milied mill-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin. 24/12/2013.

Messaġġ lill-Assembleji Parrokjali 2013.

Abbozz ta’ Liġi li jirregola l-Unjoni Ċivili,, Starrija tal-Isfijiet Maltin, 16/10/2013.

Bżonn ta’ azzjoni konkreta dwar it-traġedji tal-ħajjiet li ed jintilfu fil-baħar. Konferenza Episkopali Maltija.  12/10/2013.

Jum l-Indipendenza. Omelija, Proposta għal entità tal-Istat biex tgħallem u tgħolli l-fibra morali f’pajjiżna. 21/09/2013.

Jum il-Vitorja, Omelija, Ngħadu flimkien il-kruha taż-żewġ gwerrer, ma' dak li għaddej madwarna, l-iktar bħalissa fis-Sirja. 08/09/2013.

Appell għat-Talb u Għotjiet għall-Eġittu u għas-Sirja, Messaġġ mill-Isfijiet ta’ Malta u Għawdex, 17/08/2013.

Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali, Messaġġ dwar l-Imparzjalità fil-Ġurnaliżmu, 07/06/2013.

Sena tal-Fidi, Ittra Pastorali għall-bidu tas-Sena tal-Fidi.

Sena tal-Fidi, Ittra Pastorali għat-tfal għall-bidu tas-Sena tal-Fidi.

 

Matul is-Sena 2012

Fil-proċess għat-tajjeb bilfors niltagħu mat-tbatija. Messaġġ fil-Pontifikal f’Jum l-Indipendenza 2012.

Niċċelebraw il-Ħajja Umana, Ittra Pastorali dwar il-prokreazzjoni assistita (IVF), 26 Lulju 2012.     Ara verżjoni massra ...   jew      Ara wkoll bl-Ingliż ...

L-Eżilju. Ittra Pastorali għar-Randan 2012, 18 Frar 2012. (Għat-Tfal)

The Exile, Pastoral Letter for Lent 2012, 18 February 2012. (In English)

L-Eżilju. Ittra Pastorali għar-Randan 2012, 18 Frar 2012. (Bil-Malti)

 

Matul is-Sena 2011

Il-Kuragg li Niġġeddu, Ittra Pastorali għall-Avvent 2011, 26 Novembru 2011.

Messaġġ tal-Isfijiet wara r-Referendum dwar id-Divorzju, 28 ta’ Mejju 2011.

Għażla favur Żwieġ Dejjiemi, Pastorali tal-Isfiiet Maltin abel ir-Referendum dwar id-Divorzju, 21 ta' Mejju 2011.

L-Impenn u l-imġieba fir-rigward taż-żwieġ u l-familja, Nota Duttrinali u Pastorali tal-Isfijiet Maltin lis-Saċerdoti, 24 Marzu 2011.

 

Matul is-Sena 2010

Il-Presepju fil-Familji Tagħna, Ittra Pastorali għall-Avvent 2010, Novembru 2010.

Il-bniedem għadu iċ-ċentru taċ-ċivilta’ jew forzi u  kunsiderazzjonijiet oħrajn ħadulu postu? Messaġġ f'Jum l-Indipendenza, 21 Settembru 2010.

L-Evanġeliżazzjoni Ġdida, Diskorsi ta’ Monsinjur Arċisof Pawlu Cremona OP waqt l-Assemblea Djoċesana, 17 u 18 ta’ Settembru 2010. (MP3)

Nota Pastorali fu iż-Żwieġ u l-Familja, flimkien ukoll mal-Isof ta’ Għawdex Mgr Mario Grech, 28 Awwissu 2010.

Is-Salib Sinjal ta’ Tama, Messaġg mill-Konferenza Episkopali, 19 Ġunju 2010.

Indirizz lill-Papa Benedittu XVI. Ċelebrazzjoni ewkaristika, Fosos tal-Floriana, 18 April 2010.

Indirizz lill-Papa Benedittu XVI, Grotta ta’ San Pawl, Rabat, Malta, 17 April 2010.

Għand min immorru? Ittra Pastorali għar-Randan 2010, 12 Frar 2010.

 

Matul is-Sena 2009

Ferħ il-Milied manipulat għall-liegħ,  Messaġġ tal-Milied lill-Missjunarji, 24 Diċembru 2009.

Il-Milied għajn ta’ ferħ għall-popli, Messaġġ tal-Milied lill-Emigranti, 24 Diċembru 2009.

Il- resepju bħala Vetrina, Messaġġ tal-Milied 2009, 24 Diċembru 2009.

Sejħulhom Kristjani, Ittra Pastorali tal-Isfijiet għall-Avvent 2009, 28 Novembru 2009.

Il-Logħob tal-Ażżard, Starrija mill-Konferenza Episkopali Maltija, 24 Ottubru 2009.

Il-verità għandha tkun il-afas tas-soċjetà tagħna, Omelija fil-pontifikal tal-Vitorja, 8 Settembru 2009.

Il-Libertà Vera, Diskors wat il-Pontifikal ta’ Jum l-Indipendenza, 21 Settembru 2009.

Il-Verità għandha tkun il-afas tas-Soċjetà Tagħna, Diskors wat il-Pontifikal ta’ Jum il-Vitorja, 8 Settembru 2009.

X’Jagħmel Lajk Komplit?  Diskors għal Jum il-Lajċi, 13 ta’ Frar 2009. ...

 

Matul is-Sena 2007

Il-Knisja skont il-Qalb ta’ Ġesù, Diskors waqt il-Quddiesa tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. 26 Jannar 2007.