Ara video clips minn omeliji tal-Isqof Joe Galea Curmi ...

Sena 2022

Mejju 2022

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd. Omelija tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/05/2022.

Għajnuna tal-Insara. Omelija fil-Festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara. Knisja ta’ St Patrick’s, Sliema. 24/05/2022.

L-Ispirtu tal-Verità. Omelija tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/05/2022.

Alla jgħammar fina. Omelija fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, Valletta. 22/05/2022.

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti. Is-Sitt minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 21/05/2022. vidjo

Il-kmandament tal-imħabba. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/05/2022.

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Omelija fl-okkażżjoni tal-500 sena mill-Konverżjoni ta’ Sant’Injazju. Kulleġġ Sant’Injazju, Qormi. 18/05/2022.

Inħarsu kelmtu għax inħobbuh. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/05/2022.

Minn xiex nintgħarfu. Omelija fil-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 15/05/2022.

L-Imħabba. Il-Ħames minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 14/05/2022. vidjo

Biex qalbna ma titħawwadx. Omelija fil-Tifkira tal-Madonna ta' Fatima. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/05/2022.

Nixbhu lil Ġesù Kristu qaddej. Omelija fis-60 sena tas-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS). Knisja Parrokkjali San Publju, Floriana. 12/05/2022.

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. Omelija fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Saċerdot. Knisja tal-Midalja Mirakoluża, Blata l-Bajda. 09/05/2022.

L-għożża tas-sabiħ li ġej mill-imgħoddi, il-ħarsa lejn il-futur. Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid fil-ħatra ta’ żewġ kanonċi ġodda. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 08/05/2022.

Għożża, Protezzjoni u Gwida. Omelija fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju, Tal-Virtù. 08/05/2022.

Ix-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb. Ir-Raba' minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 07/05/2022. vidjo

Ma ġġibx ħlief barka. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/05/2022.

L-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/05/2022.

Trasformazzjoni bl-imħabba. Omelija fit-Tielet Ħadd tal-Għid. Kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Sta Venera. 01/05/2022.

 

April 2022

Ħares dejjem lill-Maltin. Omelija fil-Quddiesa Lejlet il-Festa ta’ San Publiju. Knisja Parrokkjali San Publiju, Floriana. 30/04/2022.

L-Appostlu Pietru. It-Tieni minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 30/04/2022. vidjo

Għarrafthom lil min hu ċkejken. Omelija tal-Festa ta' Santa Katerina ta’ Siena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/04/2022.

Xandar tal-Evanġelju. Omelija fil-Festa ta' San Mark, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/4/2022.

Ikollok ħniena minna. Omelija fit-Tieni Ħadd il-Għid, Festa tal-Ħniena Divina. Knisja tal-Ħniena Divina, Naxxar. 24/04/2022.

Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid / Ħadd il-Ħniena Divina. Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. 24/04/2022.

Mistoqsijiet dwar iż-Żjara ta’ Papa Franġisku f’Malta li dehru fil-‘Il-Leħen’ tal-Ħadd, 24 ta’ April 2022.

L-Appostlu Tumas. L-ewwel minn seba' ħsibijiet li jwasslu sa Għid il-Ħamsin. 23/04/2022. vidjo

Ma felħux jiġbdu x-xibka. Omelija tal-Ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/04/2022.

Impenn qawwi bħar-riħ li jnaddaf. Omelija f’Quddiesa għal ruħ Daphne Caruana Galizia. Knisja ta’ San Franġisk, Valletta. 20/04/2022.

Għaxar punti mill-messaġġ tal-Papa Franġisku lis-soċjetà Maltija. Artiklu li deher fil-Leħen tal-Ħadd 17 ta’ April, 2022.

Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 17/04/2022.

May the message of Pope Francis sink deep into our hearts. An article that first appeared in the Sunday Times of Malta. 17/04/2022.

Ħolqien ġdid fi Kristu. Omelija fil-Vġili tal-Għid. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 16/04/2022.

Ġesù msallab: l-imħabba rebbieħa. Omelija fil-Ġimgħa l-Kbira. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 15/04/2022.

Tah kollox f’idejh, u jdejh użahom biex jaqdi. Omelija f’Ħamis ix-Xirka. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 14/04/2022.

Mhux biss qoxra ta’ barra. Omelija f’Ħadd il-Palm. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/04/2022.

Omm li tifhimna, takkumpanjana, tgħallimna. Omelija f’Jum id-Duluri. Knisja Parrokkjali Swatar. 08/04/2022.

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex wara ż-Żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. 05/04/2022.

Papa Franġisku jgħinna biex ikollna d-dawl tal-ħajja. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/04/2022.

 

Marzu 2022

Emmen il-kelma li qallu Ġesù. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 28/03/2022.

Qalb ħanina li tagħder u taħfer. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 27/03/2022.

Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Lija. 27/03/2022.

Rużarju u Talba ta’ konsagrazzjoni tar-Russja u l-Ukrajna lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/03/2022.

Ma baqgħetx imħawda. Omelija fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Knisja Parrokkjali Lunzjata Balzan. 25/03/2022.

Alla hu l-qawwa tiegħi. Omelija tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/03/2022.

Qalagħha għax qal il-verità. Omelija tat-Tnejn tat-tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/03/2022.

Napprezzaw iż-żmien li l-Mulej jagħtina. Omelija tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 20/03/2022.

Biex nagħmlu l-frott. Omelija tal-Ġimgħa tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/03/2022.

X’jiġifieri ma niġġudikawx? Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/03/2022.

Baqgħu mqajmin sewwa. Omelija fit-Tieni Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 13/03/2022.

Ibnu fis-sod. Omelija fil-Quddiesa għal Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 09/03/2022.

Għamiltuh miegħi. Omelija tat-Tnejn tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/03/2022.

Tħalliniex naqgħu fit-tiġrib. Omelija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/03/2022.

Sawm li jogħġob lill-Mulej. Omelija tal-Ġimgħa wara l-Erbgħa tal-Irmied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/03/2022.

 

Frar 2022

Inħallu lil Alla jimlielna qalbna. Omelija tat-Tnejn tat-tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/02/2022.

Omelija fit-Tmien Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Pawl Nawfragu, Naxxar. 27/02/2022.

Conviction not convenience. An article published in The Sunday Times of Malta on 27th February 2022.

Nilqgħu fostna l-Għannej tal-Ħniena. Ittra Pastorali għar-Randan 2022.

Iż-żwieġ hu vokazzjoni. Omelija tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/02/2022.

Mibnija fis-sod. Omelija tal-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/02/2022.

Għinna fil-fidi dgħajfa tagħna. Omelija tat-Tnejn tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/02/2022.

Mulej, għinna naħfru bħalma inti taħfer. Omelija fis-seba’ Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/02/2022.

Ħrief għax Ġesù hu r-ragħaj tagħna. Omelija tal-Festa ta' San Ċirillu, raħeb, u San Metodju, isqof, Patruni tal-Ewropa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/02/2022.

Biex inkunu tassew henjin. Omelija tas-Sitt Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 13/02/2022.

Jitkellem sewwa. Omelija tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/02/2022.

Kull deni ħudu b’ġid. Omelija fil-Quddiesa Leljet is-Solennità ta’ San Pawl Nawfragu. Kolleġġjata San Pawl, Valletta. 09/02/2022.

Fejjaqna, Mulej. Omelija tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/02/2022.

La qiegħed tgħid int. Omelija tal-5 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 06/02/2022.

Konvinzjoni mhux konvenjenza. Omelija fil-Ħames Ħadd matul is-sena u f’Jum il-Ħajja. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 06/02/2022.

Mulej, eħlisna mill-mibegħda, Omelija tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/02/2022.

 

Jannar 2022

Is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Omelija tat-Tnejn tar-4 ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/01/2022.

Bil-verità u bl-imħabba. Omelija tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan. 30/01/2022.

Bla ma jaf kif. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/01/2022.

Ma niqfux lill-Ispirtu s-Santu. Omelija tat-Tnejn tal-III ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/01/2022.

Kelma li tgħinna biex ngħixu ħielsa. Omelija fit-3 Ħadd matul is-sena. Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. 23/01/2022.

Diskors waqt il-Konferenza tal-aħbarijiet mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi bl-isem ta’ “Lejn soċjetà aktar magħquda”. 21/01/2022.

Dawk li ried. Omelija fit-Tifkira ta’ Sant’Anjeże verġni u martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/01/2022.

Il-“ġdid” li jagħtina Ġesù. Omelija tat-Tnejn tal-II ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/01/2022.

Preżenza li tagħmel differenza kbira. Omelija tat-2 Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 16/01/2022.

Erbgħa min-nies ta’ fidi kbira. Omelija tal-Ġimgħa tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/01/2022.

Nies ta’ qalb ġeneruża. Omelija tat-Tnejn tal-I ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/01/2022.

L-għaxqa tiegħu. Omelija fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 09/01/2022.

Rispett, kompassjoni u sensitività. Omelija tal-Ġimgħa ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/01/2022.

Imbierek l-isem ta’ Ġesu'. Omelija tat-Tnejn ta’ wara l-Epifanija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/01/2022.

Festa tal-inklużjoni. Omelija fis-Solennità tal-Epifanija. Parroċċa Balzan. 02/01/2022.

Insebbħu u nfaħħru lil Alla. Omelija fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2022.

 

Sena 2021

Diċembru 2021

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl. Omelija fis-seba’ jum fl-ottava tal-Milied. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/12/2021.

Erba' xtieli li għandna nkabbru fil-familja. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 26/12/2021.

L-għażla li nilqgħuh. Omelija fis-Solennità ta' Jum il-Milied. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 25/12/2021.

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida. Omelija fis-Solennità ta’ Jum il-Milied. Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Raħal Ġdid. 25/12/2021.

Il-kobor taċ-ċokon. Omelija fil-Quddiesa tal-Milied ta’ nofs il-lejl. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 24/12/2021.

Imbierek il-Mulej li jsalvana. Omelija tal-Ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/12/2021.

Bieb miftuħ. Omelija tat-Tnejn tar-raba’ ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/12/2021.

Meta l-ħeffa hi tajba. Omelija tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 19/12/2021.

Sowing life-giving seeds. An article published in the Sunday Times of Malta on 19th December 2021.

Ismijiet li għandhom tifsira kbira. Omelija tal-Ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/12/2021.

B’liema setgħa? Omelija fit-Tifkira ta’ Santa Luċija, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/12/2021.

Il-Mulej iġib il-ferħ f’ħajjitna. Omelija tat-3 Ħadd tal-Avvent. Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/12/2021.

X’għandna nagħmlu? Omelija fil-Quddiesa tal-Gruppi Familji Nsara fit-3 Ħadd tal-Avvent. Konkatidral ta’ San Ġwann. 11/12/2021.

Ngħożżu l-ġmiel. Omelija tas-Solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Immakulata Kunċizzjoni, Lija. 08/12/2021.

Fidi u Perseveranza. Omelija tat-Tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/12/2021.

Bejn Ġwanni l-Battista u Ġużeppi. Omelija fil-Quddiesa ta’ Għeluq is-Sena Ġużeppina. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 05/12/2021.

Mid-deżert jasal messaġġ qawwi. Omelija tat-2 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/12/2021.

Omm beltna. Omelija fil-Quddiesa f’Jum il-Familja. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 04/12/2021.

San Ġużepp. Protettur u reżiljenti.Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

San Ġużepp. Jisma' u jilqa' r rieda tal-Missier. Kumment fuq San Ġużepp. Sena Ġużeppina 2021.

 

Novembru 2021

Kelma waħda biss. Omelija tat-Tnejn tal-I ġimgħa tal-Avvent. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/11/2021.

Sinjal ta’ tama. Omelija fl-1 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/11/2021.

Kliemu ma jgħaddix. Omelija tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/11/2021.

Qalb sinċiera u ġeneruża. Omelija tat-Tifkira ta’ Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/11/2021.

L-imħabba hi l-qawwa tas-saltna tiegħu. Omelija fis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/11/2021.

Imqabbdin miegħu. Omelija tal-Ġimgħa tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/11/2021.

Naħdmu ħalli din l-Assemblea u li jiġri warajha jħallu l-frott. Messaġġ ta' introduzzjoni għall-Assemblea Djoċesana 2021. 18/11/2021.

Qalb sensittiva għall-persuni emarġinati. Omelija tat-Tifkira ta’ San Albertu l-Kbir, isqof u duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/11/2021.

Tal-aħħar m’għandux ibeżżagħna. Omelija tat-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 13/11/2021.

Deċiżjoni mhux disperazzjoni. Omelija tat-Tifkira ta’ San Ġosafat, Isqof u Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/11/2021.

Ħajja ta’ għerf b’valuri rebbieħa. Omelija f'Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 11/11/2021.

Ġebla tat-tħin f’qiegħ ta’ baħar. Omelija tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/11/2021.

Qalb ġeneruża. Omelija tat-32 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/11/2021.

Ħaddem rasek. Omelija tal-Ġimgħa tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella ta’ San Luqa fl-Isptar Karin Grech, G. Mangia. 05/11/2021.

Saltna ta’ verita’. Messaġġ fil-Flimkien ta’ Novembru 2021.

Il-qaddisin juruna dak li hu sabiħ, dak li hu veru, dak li jiswa fil-ħajja. Omelija fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/11/2021.

 

Ottubru 2021

Ħa tkun l-imħabba li tmexxina f’ħajjitna. Omelija tal-31 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/10/2021.

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa. Omelija tat-Tnejn tat-tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/10/2021.

Id-dawl għal ħajjitna. Omelija tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 23/10/2021.

Nagħżlu s-sewwa. Omelija tat-Tifkira tal-Papa, San Ġwanni Pawlu II. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/10/2021.

San Luqa: l-evanġelista tal-ħniena ta’ Alla. Omelija tal-Festa ta’ San Luqa, Evanġelista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/10/2021.

Niksbu l-aħjar post meta nkunu qaddejja. Omelija tad-29 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 16/10/2021.

Jgħajjat il-ġebel. Omelija fil-Quddiesa tal-150 Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Bażilka tal-Mosta. 15/10/2021.

Alla jieħu ħsiebna. Omelija tat-Tifkira ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Verġni u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/10/2021.

Li nkunu Knisja li tisma’ hu mod kif ngħixu diġà l-Evanġelju. Messaġġ f’għeluq il-webinar 'Knisja li tisma' 14/10/2021.

L-aqwa sinjal. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-tmienja u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/10/2021.

Ħa jkun hu t-teżor ta’ qalbna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi tat-28 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/10/2021.

Kemm hi għażiża din id-dar! Omelija tal-Quddiesa tal-Festa tal-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/10/2021.

Is-samaritana t-tajba ta’ żmienna. Omelija fil-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/10/2021.

Vokazzjoni importanti. Omelija tas-27 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 03/10/2021.

Caring for our common home. An article that was published in the Sunday Times of Malta on 3rd October 2021.

 

Settembru 2021

Messaġġiera speċjali. Omelija tal-Festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/09/2021.

Qalb li tilqa’. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Vinċenz de Paul, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/09/2021.

Magħna jew kontrina. Omelija tas-26 Ħadd matul is-sena. Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi. 26/09/2021.

Tweġiba li ġejja mill-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/09/2021.

Meta dak li hu moħbi ma jibqax mistur. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-ħamsa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/09/2021.

Solidarjetà mal-vulnerabbli, id-dgħajfa u d-dipendenti. Omelija waqt Quddiesa organizzata minn LifeNetwork, tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja. Kappella tal-Lunzjata, Rabat. 19/09/2021.

Qaddejja bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija tal-25 Ħadd tas-Sena. Ċentru tal-Vokazzjonijiet, Seminarju Tal-Virtù, Rabat. 18/09/2021.

M’aħniex Knisja tal-perfetti. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/09/2021.

Kelma waħda biss. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/09/2021.

Il-ħasda li kien fiha messaġġ qawwi. Omelija tal-24 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 12/09/2021.

Bla ma qagħad jomgħodha. Omelija tal-Quddiesa tal-Ġimgħa tat-Tlieta u Għoxrin Ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/09/2021.

Omm u għalliema tal-ħajja. Omelija tas-Solennità tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Parroċċa Marija Bambina, Mellieħa. 06/09/2021.

Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/09/2021.

Madre Tereża: ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Kolleġġjata Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 05/09/2021.

Widnejna u fommna fil-ħsieb ta’ Alla. Omelija tat-23 Ħadd matul is-sena. Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi. 05/09/2021.

Marija Bambina hi l-isbaħ innu favur il-ħajja. Omelija fil-Quddiesa tal-mitt sena mill-Inkurunazzjoni tal-Bambina. Bażilka Minuri tal-Isla, l-Isla. 04/09/2021.

Bħal drapp li jintiseġ mill-kelma tiegħu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/09/2021.

Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha. Messaġġ tal Isqof Awżiljarju Joseph Galea Curmi fil-Flimkien ta' Settembru 2021. 01/09/2021.

 

Awwissu 2021

Biex ma nfallux. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tnejn u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/08/2021.

L-imħabba li tifdi. Omelija fil-Festa ta’ San Ġiljan. Knisja Parrokkjali, San Ġiljan. 29/08/2021.

Għorrief u għaqlin. Omelija tat-22 Ħadd matul is-sena. Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 29/08/2021.

Biex iż-żejt ma jonqosx. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Wieħed u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/01/2021.

Bis-sinċerità tal-qalb. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Wieħed u Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/08/2021.

L-għażla f’idejna. Omelija tal-Wieħed u Għoxrin Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 22/08/2021.

Imorru flimkien. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' San Bernard, Abbati u Duttur tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/08/2021.

Biex ma nkunux qalbna sewda. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/08/2021.

Fuq l-għatba hemm omm tistenniena. Omelija fis-Solennità ta' Santa Marija. Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħ'Attard. 15/08/2021.

Dak li jgħaqqad Alla. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tad-Dsatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/08/2021.

Biż-żejt fil-musbieħ. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tad-Dsatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/08/2021.

Il-quddiesa hi ċentrali fil-ħajja tagħna. Omelija tad-Dsatax-il Ħadd tas-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 08/08/2021.

Diskors waqt Konferenza dwar ir-rwol tad-Dumnikani fil-ħidma pastorali tal-Knisja f'Malta bit-titlu 'Aquae Sapientiae – Il-Kariżma Dumnikana lbieraħ u llum.' 06/08/2021.

Fidi u rieda soda. Omelija tal-Quddiesa tal-Ħamis tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/08/2021.

Fiduċja f'Alla u fina nfusna. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tmintax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/08/2021.

Għinna nfittxu dak li jibqa'. Omelija tat-18-il Ħadd matul is-sena. Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija. 01/08/2021.

 

Lulju 2021

Tfixklu minħabba xiex? Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tas-Sbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/07/2021.

Mill-frott tagħhom nagħrfuhom. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta' Sant'Anna u San Ġwakkin. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/07/2021.

Magħna dejjem. Omelija fil-Festa ta' Sant'Anna. Knisja ta' Sant'Anna, Żebbiegħ. 25/07/2021.

Ġid b'abbundanza. Omelija tas-17-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 25/07/2021.

Closeness, compassion, tenderness. An article published in the Sunday Times of Malta on 25th July 2021.

Dar għażiża. Omelija tal-Quddiesa fil-Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Kappella ta' San Kalċedonju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/07/2021.

Lanqas jekk jagħmlilhom l-ilma jiżfen. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tas-Sittax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/07/2021.

Direzzjoni, Protezzjoni, Attenzjoni. Omelija tas-16-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 18/07/2021.

Il-kobor ta' Marija. Omelija tal-Quddiesa fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/07/2021.

Safjin u għaqlin mhumiex kontra xulxin. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/07/2021.

Inkunu sinjal sabiħ tal-imħabba ta' Alla. Omelija fil-quddiesa tat-30 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali. Knisja Parrokkjali San Pawl il-Baħar. 05/07/2021.

Viċinanza, kompassjoni u tenerezza. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Erbatax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/07/2021.

Eħlisna mir-ras iebsa. Omelija tal-14-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 04/07/2021.

Qalb miftuħa għall-ħniena tiegħu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/07/2021.

 

Ġunju 2021

L-arti tas-smigħ. Il‑messaġġ fil-Flimkien ta' Lulju 2021. 29/06/2021.

Ċar ma’ kulħadd. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tlettax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2021.

Kull ħajja hi ta’ min jgħożżha. Omelija tat-13-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 27/06/2021.

Tgħid lil ħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 25/06/2021.

Fidi li nistqarruha bla biża’. Omelija f’Quddiesa għall-familji, bil-preżentazzjoni ta’ tfal li twieldu fl-aħħar sentejn. Knisja Kolleġġjata u Arċimatriċi, San Ġorġ, Qormi. 22/06/2021.

Bejn ġudizzju u ġudizzju. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2021.

Magħna fil-maltemp tal-ħajja. Omelija tat-12-il Ħadd matul is-sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 20/06/2021.

Teżor li ma jintemmx. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/06/2021.

Messaġġ fl-għeluq tal-Aġġornament tal-Kleru 2021. 16/06/2021.

Inkissru ċ-ċiklu ta’ mibegħda. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Ħdax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/06/2021.

Il-valur tal-ordinarju.Omelija tal-11-il Ħadd matul is-sena. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 13/06/2021.

Qalb ma’ qalb. Omelija fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/06/2021.

Mhux pjaċir li jgħaddi imma ferħ li jibqa’. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tal-Għaxar ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2021.

L-Ewkaristija: rigal mhux premju. Omelija fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 06/06/2021.

Iħobb jistaqsi. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tad-Disa’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/06/2021.

 

Mejju 2021

Fil-ġuf m’għandhomx xi ħaġa imma xi ħadd. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa taż-Żjara tal-Imqaddsa Verġni Marija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/05/2021.

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna. Omelija fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 30/05/2021.

The seamless garment of life. An article that was published in the Sunday Times of Malta on 30th May 2021.

Fiduċja f’Alla li tħalli l-frott f’kull staġun. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tmien ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/05/2021.

Omm u Xbieha. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/05/2021.

Spirtu li joħloq. Omelija fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 23/05/2021.

Jgħinu biex iħares ’il quddiem b’fiduċja. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tas-Seba' ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 21/05/2021.

Knisja li tisma’ u li toħroġ. Il-pastorali online. Messaġġ fil-bidu tal-Live-in tal-Kappillani. 18/05/2021.

Waħdi m’iniex. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tas-Seba’ ġimgħa tal-Għid. Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 17/05/2021.

Jimliena bit-tama. Omelija fis-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 16/05/2021.

Mattija: don ta’ Alla. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta’ San Mattija Appostlu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/05/2021.

Mill-milja tiegħu.Messaġġ fil-Velja ta’ talb bi tħejjija għall-ordinazzjoni djakonali. Bażilika Minuri ta’ San Pawl, ir-Rabat. 13/05/2021.

L-isbaħ u l-aħjar. Omelija tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 09/05/2021.

Għażilna hu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tal-Ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/05/2021.

Inkunu qrib. Messaġġ waqt il-Velja ta’ Talb għas-Saċerdoti l-ġodda. Quddiem il-Knisja tal-Kapuċċini, Kalkara. 06/05/2021.

Ejja u ara. Omelija tal-Quddiesa tal-Festa ta’ San Filippu u San Ġakbu Appostli. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/05/2021.

Rabta qawwija. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Omelija tal-Ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/05/2021.

Par idejn bieżla. Omelija tal-Quddiesa tat-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Parroċċa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara. 01/05/2021.

 

April 2021

Kliem li jagħmlilna l-qalb. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tar-Raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/04/2021.

Il-bieb li jagħti għall-ħajja. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tar-Raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/04/2021.

Fiduċja, tiġdid, qadi. Omelija fl-anniversarju tat-350 sena minn mindu San Gejtanu sar qaddis. Knisja Arċipretali San Gejtanu, Ħamrun. 25/04/2021.

Iħaddanna miegħu u jmexxina b’għożża. Omelija tar-Raba’ Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 25/04/2021.

Preżenza reali, ikel essenzjali, u ħajja ta’ dejjem. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/04/2021.

Mhux dak li jridu jisimgħu imma dak li għandhom bżonn jisimgħu. Omelija tal-Quddiesa tat-Tnejn tat-Tielet ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/04/2021.

Mill-biża’ għall-ferħ. Omelija tat-Tielet Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 18/04/2021.

Ħa l-ħobż, radd il-ħajr, u qasmu. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa tat-Tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 16/04/2021.

Nitwieldu mill-ġdid. Omelija tat-Tnejn tat-Tieni ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana.12/04/2021.

Isaħħaħna fil-fidi. Omelija tal-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 11/04/2021.

L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj. Omelija tal-Quddiesa tal-ġimgħa fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/04/2021.

L-importanza li nisimgħu lit-tfal. Messaġġ fi tmiem il-webinar ‘Knisja li Tisma”. 06/04/2021.

Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi. Omelija fil-Quddiesa tat-Tnejn fl-Ottava tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/04/2021.

Il-qawmien ta’ Kristu fi żmienna. Omelija fl-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 04/04/2021.

Id-dritt li nittamaw. Omelija fil-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 03/04/2021.

Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin. Omelija fl-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 02/04/2021.

L-għanja tal-imħabba. Omelija f’Ħamis ix-Xirka, fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 01/04/2021.

 

Marzu 2021

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta’ Alla. Omelija tal-Erbgħa tal-ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 31/03/2021.

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità. Omelija tat-Tnejn tal-ġimgħa Mqaddsa. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/03/2021.

The creativity of love. An article published in the Sunday Times of Malta on 28th March 2021.

Dan kien tassew Bin Alla. Omelija fil-Quddiesa ta’ Ħadd il-Palm. Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 28/03/2021.

Omm it-tama. Omelija fit-Tifkira ta’ Marija Addolorata. Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta. 26/03/2021.

Hawn jien! Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 25/03/2021.

Il-verità teħlisna. Omelija tal-Erbgħa tal-Ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/03/2021.

Eżerċizzi tar-Randan 2021 fil-Knisja Parrokkjali Marija Annunzjata, Balzan. 22-24/03/2021.

Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha. Omelija tat-Tnejn tal-Ħames ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/03/2021.

Nixtiequ narawh. Omelija fil-Quddiesa tal-Ħames Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 21/03/2021.

Fommu mitbuq u qalbu f’idu. Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp. Parroċċa Balzan. 19/03/2021.

Għadu jaħdem sa issa. Omelija tal-Erbgħa tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/03/2021.

Kelma li sseħħ. Omelija tat-Tnejn tar-Raba’ ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/03/2021.

Il-qalba tal-Ħajja Nisranija. Omelija tar-Raba’ Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 14/03/2021.

Aħfrilna bħalma naħfru. Omelija tat-Tlieta tat-Tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/03/2021.

Reazzjoni vjolenti għall-verità. Omelija tat-Tnejn tat-Tielet ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/03/2021.

Ma’ Alla ma tagħmilx negozju. Omelija fil-Quddiesa tat-Tielet Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 07/03/2021.

Biex Ġesù jkun il-ġebla tax-xewka f’ħajjitna. Omelija tal-ġimgħa tat-Tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/03/2021.

Ħielsa mill-ktajjen. Omelija tat-Tnejn tat-Tieni ġimgħa tar-Randan. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/03/2021.

 

Frar 2021

X’jiġri fuq żewġ muntanji. Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan. Parroċċa Balzan. 28/02/2021.

Esiġenti imma ta’ ġid kbir għal ħajjitna. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/02/2021.

Mibnija fuq blata. Omelija fil-Festa tal-Katedra ta’ San Pietr. Kappella tal-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 22/02/2021.

Nibdu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta'. Ittra Pastorali mill-Isqfijiet għar-Randan 2021. 18/02/2021.

Sawm li jogħġob lil Alla. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/02/2021.

X’jurini Alla f’daż-żmien tar-Randan. Omelija fil-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Parroċċa Balzan. 17/02/2021.

Sinjal speċjali. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/02/2021.

Għażla favur l-emarġinati u l-iskartati. Quddiesa tas-Sitt Ħadd matul is-sena. Parroċċa Balzan. 14/02/2021.

X’jagħmel Ġesù lil widnejja u lil fommi. Omelija filKappella tal-Kurja, Floriana. 12/02/2021.

Gratitudni kbira. Omelija fis-Solennità ta' San Pawl Missierna. Parroċċa Balzan. 10/02/2021.

Immissu mqar tarf il-mantar. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/02/2021.

Biex il-ħajja umana tkun imħarsa. Omelija fil-Quddiesa tal-Ħames Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 07/02/2021.

Imħabba, Kompassjoni, Għożża. Omelija fil-Quddiesa ta’ Jum il-Hajja. Konkattidral ta’ San Ġwann, Valletta. 07/02/2021.

X’tgħidilna ras maqtugħa. Omelija fit-Tifkira ta’ Sant’Agata. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/02/2021.

Mulej, twarrabx minn ħajjitna. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/02/2021.

 

Jannar 2021

L-awtorità li teħles. Omelija fil-Quddiesa tar-Raba’ Ħadd tas-Sena. Parroċċa Balzan. 31/01/2021.

Bla daqqa ta’ trombi u mingħajr frattarija. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/01/2021.

Ħrief qalb l-ilpup. Omelija fit-Tifkira ta’ San Timotju u San Titu. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/01/2021.

Għandi aħbar tajba x’nagħtik. Quddiesa tat-Tielet Ħadd matul is-sena, Ħadd il-Kelma ta’ Alla. Knisja ta’ Santa Katarina, iż-Żejtun. 24/01/2021.

Publiju protettur tal-ħajja umana. Omelija fit-Tifkira ta' San Publiju. Kappella tal-Kurja, Floriana. 22/01/2021.

Nibqgħu fl-imħabba tiegħu. Omelija. Bidu tal-ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/01/2021.

Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd matul is-sena u fl-għeluq il-50 sena tal-Parroċċa ta’ Burmarrad. Parroċċa Burmarrad. 17/01/2021.

Man of action. An article published in the Sunday Times of Malta on 17th January 2021.

Fidi li tiftaħ is-soqfa. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 15/01/2021.

Ħallew ix-xbiek. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/01/2021.

Ulied għeżież. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 10/01/2021.

Ifittex xi mkien imwarrab. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/01/2021.

Mid-dlam għad-dawl. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/01/2021.

Hu Alla li jimla l-qalb. Omelija fis-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej. Parroċċa Balzan. 03/01/2021.

L-Omm tal-bidu ġdid. Omelija tal-Ewwel tas-Sena, Festa ta’ Marija Omm Alla. Parroċċa Balzan. 01/01/2021.

B’qalb ta’ missier. Messaġġ fil-Flimkien – Jannar 2021.

 

Sena 2020

Diċembru 2020

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Omelija fil-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/12/2020.

Il-familja f’pandemija. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa tal-Familja Mqaddsa. Parroċċa Balzan. 27/12/2020.

Ma ngħidulux “full up”. Omelija fil-Lejl tal-Milied. Parroċċa Balzan. 24/12/2020.

Tara tnejn imma huma erbgħa. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/12/2020.

Il-qawwa tal-iva ta’ Marija. Omelija fil-Quddiesa tar-4 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 20/12/2020.

Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/12/2020.

Beżqilhom mis-sunnara. Omelija fit-Tifkira ta' San Ġwann tas-Salib. Kappella tal-Kurja, Floriana. 14/12/2020.

Għajta fid-deżert. Omelija fil-Quddiesa tat-3 Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 13/12/2020.

Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/12/2020.

Sabiħa u għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha. Omelija fil-Quddiesa tas-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. Parroċċa Balzan. 08/12/2020.

Niddrittaw l-imgħawweġ. Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 06/12/2020.

Id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/12/2020.

 

Novembru 2020

Inwasslu lin-nies għand Ġesù. Omelija fil-Festa ta' Sant'Andrija. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/11/2020.

Missierna l-fuħħari. Omelija fil-Quddiesa tal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Parroċċa Balzan. 29/11/2020.

Kliemu ma jgħaddix. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 27/11/2020.

Diskors dwar l-Enċiklika Fratelli tutti waqt laqgħa online orgaizzata mis-Segretarjat għal-Lajċi. 23/11/2020.

Qalb tassew ġeneruża. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 23/11/2020.

Tiġi saltnatek. Omelija fil-Quddiesa tas-Solennita ta’ Kristu Sultan. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 22/11/2020.

Messaġġ fil-Konferenza Stampa tal-ġimgħa li fiha saret il-preżentazzjoni tar-rapport: Beyond GDP. 20/11/2020.

Id-dar ta’ Alla mhijiex għar tal-ħallelin. Omelija fil-Kappella tal-Kurja, Floriana.Furjana. 20/11/2020.

Mulej, agħtina d-dawl. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/11/2020.

Talenti li juru l-fiduċja ta’Alla fina. Omelija fil-Quddiesa tat-33 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/11/2020.

Qawwu qalbkom u erfgħu raskom. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/11/2020.

Biex il-musbieħ jibqa’ mixgħul. Omelija fil-Quddiesa tat-32 Ħadd tas-Sena. Radju Marija. 08/11/2020.

Why Context Matters. An article by Auxiliary Bishop that was first published in The Sunday Times of Malta on 8th November 2020.

Messaġġ fl-Inawgurazzjoni tar-restawr fil-Bażilka Minuri ta’ San Pawl, Rabat. 08/11/2020.

Xhieda tal-qabar vojt – għax Kristu qam. Omelija fil-Velja tal-Ordni Ekwestri tas-Santu Sepulkru. Bażilka ta’ Sant’Elena, B’kara. 06/11/2020.

Għaqlin u safjin. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/11/2020.

Jagħmlulna ħafna kuraġġ. Omelija fil-Solennita’ tal-Qaddisin Kollha. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 01/11/2020.

 

Ottubru 2020

Baqgħu bla kliem. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/10/2020.

Ngħixu tassew ħielsa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/10/2020.

Il-kmandament il-kbir. Omelija fil-Quddiesa tat-30 Ħadd tas-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 25/10/2020.

Attenti minn kull regħba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 19/10/2020.

Marija għajn tas-saħħa. Omelija fil-Festa tal-Madonna tas-Saħħa. Knisja ta’ San Franġisk, Rabat. 18/10/2020.

Ġurnata b’messaġġ għalina lkoll. Quddiesa tad-29 Ħadd tas-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi. 18/10/2020.

Xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/10/2020.

Riflessjonijiet fiż-żmien ta’ pandemija. Seminar online “Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna”. Messaaġġ f’għeluq is-Seminar. 14/10/2020.

Is-sinjal tal-ħajja vera. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/10/2020.

Stedina li ta’ min jilqagħha. Omelija fil-Quddiesa tat-28 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 11/10/2020.

Support for people with mental health problems. Statement by the Bishops of Malta and Gozo on World Mental Health Day. 09/10/2020.

Bis-saħħa ta’ Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 09/10/2020.

Inkun proxxmu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/10/2020.

Ħajja ta’ frott bnin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-27 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 04/10/2020.

Tliet wardiet lill-Immakulata Kunċizzjoni. Omelija f’Quddiesa fil-pussess ta’ tliet Kanonċi ġodda fil-Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla. 03/10/2020.

Meta dak li hu żgħir hu kbir fl-għajnejn ta’ Alla. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B’kara. 01/10/2020.

 

Settembru 2020

Il-kobor hu fil-qadi. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/09/2020.

Bejn il-kliem u l-fatti. Omelija fil-Quddiesa tas-26 Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 27/09/2020.

Il-folla tan-nies mhux bilfors għandha raġun. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/09/2020.

Nagħmlu mill-isfidi opportunitajiet ta’ tiġdid. Laqgħa ta’ talb u riflessjoni fil-Provinċja Agostinjana, fil-Knisja parrokkjali ta’ Santu Wistin, Valletta. 24/09/2020.

Karatteristiċi ta’ Skola Kattolika. Diskors waqt laqgħa għall-Edukaturi ġodda mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. 23/09/2020.

Messaġġ fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Ma’ Alla ma nistgħux nippretenduha. Omelija fil-Quddiesa tal-25 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-ugwaljanza quddiem Alla qatt ma telimina d-diversità. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/09/2020.

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. Stqarrija mill-isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza. 15/09/2020.

M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana. Riflessjoni waqt Quddiesa organizzata minn LifeNewtork tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja. 13/09/2020.

There is nothing more progressive and liberal than safeguarding human life. Reflections during Mass organised by LifeNetwork as a commemoration of all abortion victims around the world. 13/09/2020.

Bejn tibna u travu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/09/2020.

Jum speċjali ta’ ċelebrazzjoni tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija, Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Prijoritajiet f’posthom. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Korrezzjoni bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa tat-23 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Nilqgħu l-“ġdid” li jġib Ġesù fina. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/09/2020.

Missjoni li naqduha bl-ispirtu ta’ Ġesù. Omelija f’Quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

 

Awwissu 2020

Falliment? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/08/2020.

A heavy cross to bear. An article that was first published on The Sunday Times of Malta on 30th August 2020.

Santu Wistin ispirazzjoni għalina lkoll. Omelija f’Quddiesa fit-Tifkira ta' Santu Wistin, għand is-Sorijiet Agostinjani, Fleur-de-Lys.

Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik! Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/08/2020.

Inkunu lkoll ħaġa waħda. Omelija fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Ma hemm ebda qerq fih. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/08/2020.

Mibnija fuq blata. Omelija fil-Quddiesa tal-21 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Għaref u mimli mħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/08/2020.

Fidi li ċċaqlaq il-muntanji. Omelija fil-Quddiesa tal-20 Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Alla jsalva l-bniedem sħiħ. Omelija fis-Solennità tal-Assunta, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Martri tal-imħabba. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 14/08/2020.

It-teżori tal-Knisja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/08/2020.

Kuraġġ fit-tempesti tal-ħajja. Omelija f’Quddiesa tad-19-il Ħadd tas-Sena, fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Ċaħda u salib. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 07/08/2020.

Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/08/2020.

B'idu jerfagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/08/2020.

Mill-ftit tagħna Alla joħroġ ġid kbir. Omelija f'Quddiesa tat-18-il Ħadd tas-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

 

Lulju 2020

Għall-akbar glorja ta' Alla. Omelija fit-Tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola mill-Kurja tal-Arċisqof. 31/07/2020.

Fis-skiet u fil-kwiet u b'mod effettiv. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/07/2020.

Teżor u ġawhra. Omelija f'Quddiesa tas-17-il Ħadd matul is-Sena fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 26/07/2020.

Tan-nanna ħelu manna. Omelija f'Quddiesa tal-Festa ta' Sant'Anna, iż-Żebbiegħ. 25/07/2020.

Fedeltà sal-aħħar. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/07/2020.

Xtaqna naraw sinjal. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/07/2020.

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Omelija fil-Quddiesa tal Ħadd fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 19/07/2020.

Permezz tal-Madonna aħna nagħrfu lil Alla vera tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/07/2020.

Sejf u firda. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/07/2020.

F'Marija hemm l-għożża u l-ħarsien sħiħ tal-ħajja. Omelija fil-Quddiesa tal-Festa ta' Marija Annunzjata fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 12/07/2020.

Fidi u determinazzjoni. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/07/2020.

"Ejjew għandi ... tgħallmu minni". Omelija f'Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 05/07/2020.

Għajnuna kbira għall-fidi tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/07/2020.

Ressaq lil ħafna lejn Ġesù. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/07/2020.

Dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Messaġġ li deher fil-ħarġa ta' Lulju 2020 tar-rivista 'Flimkien'. 01/07/2020.

 

Ġunju 2020

Salvana, Mulej. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 30/06/2020.

Imħabba bla kompromessi. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 28/06/2020.

Fejn tħabbat il-qalb. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/06/2020.

Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/06/2020.

Il-ġudizzju tal-qalb f'idejn Alla. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/06/2020.

Ma nħallux il-biża' jaħkimna. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 21/06/2020.

A consistent life ethic. An article that was first published on the Sunday Times of Malta on 21 June 2020.

Mhux għal wiċċ in-nies. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/06/2020.

Mhux għajn b'għajn u sinna b'sinna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/06/2020.

Il-bidla li ġġib fina l-Ewkaristija. Omelija ta' Corpus Domini fil-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 14/06.2020.

Spirtu ta' rażan. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 12/06/2020.

Ġesu ma jiqafx fil-qoxra, imma jmur fil-qalba Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 10/06/2020.

Il-Beatitudnijiet: programm għal ħajjitna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/06/2020.

Il-milja tal-imħabba. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 07/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Evanġelizzatur kbir. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 05/06/2020.

Il-Pastorali tal-Knisja wara Covid-19. Intervent f'laqgħa online mas-saċerdoti. 05/06/2020.

Xhieda ta' fidi mingħajr kompromessi. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 03/6/2020.

Omm il-Knisja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/06/2020.

 

Mejju 2020

Enerġija u krejattività. Quddiesa ta' Għid il-Ħamsin fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 31/05/2020.

Taf li nħobbok! Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/05/2020.

Żommna taħt il-ħarsien tiegħek. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/05/2020.

Rebaħ id-dinja? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 25/05/2020.

Ħarsitna 'l fuq u saqajna mal-art. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 24/05/2020.

Il-ferħ tagħna li ħadd ma jeħodhulna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 22/05/2020.

L-Ispirtu tal-Verità jgħinna nagħrfu kif inxandru lil Ġesù. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/05/2020.

Id-Difensur u l-Ispirtu tal-Verità. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/05/2020.

L-imħabba bil-fatti. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 17/05/2020.

L-identita' tagħna. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 15/05/2020.

Bħal friegħi mad-dielja. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 13/05/2020.

X'hemm isbaħ milli Alla jgħammar fina? Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 11/05/2020.

It-Triq, il-Verita' u l-Ħajja. Quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 10/05/2020.

Tħallux qalbkom titħawwad. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 08/05/2020.

Dawl li jiddi fid-dlam. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 06/05/2020.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 04/05/2020.

Il-ħajja bil-kotra. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 03/05/2020.

L-għerf ta' Ġużeppi l-mastrudaxxa. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 01/05/2020.

 

April 2020

Għażlet li ssofri hi flok iġġiegħel lil min isofri. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 29/04/2020.

Nitħabtu għal dak li jibqa'. Omelija mill-Kurja tal-Arċisqof. 27/04/2020.

Ibqa' magħna, Mulej. Quddiesa mill-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 26/04/2020.

Alla jibdel il-ftit tagħna f'xi ħaġa ta' ġid kbir. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 24/04/2020.

Alla hekk ħabb lid-dinja. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 22/04/2020.

It-twelid ġdid li jiġi minn Alla. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 21/04/2020.

Il-pjagi miftuħa ta' Ġesu' rxoxt illum. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 19/04/2020.

Biex Kristu jkun tassew il-Ġebla tax-xewka. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 17/04/2020.

Qalb miftuħa għal Ġesu' ħaj. Omelija mill‑Kurja tal-Arċisqof. 13/04/2020.

Imseħbin ma' Kristu fil-qawmien tiegħu. Quddiesa f'Jum l-Għid il-Kbir mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 12/04/2020.

A Learning Curve. An article that was first published in The Sunday Times of Malta on 12 April 2020.

Żerriegħa ta' ħajja ġdida. Omelija tal-Vġili tal-Għid il-Kbir fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 11/04/2020.

"Kollox hu mitmum" ma jfissirx li spiċċa kollox. Omelija fil-Funzjoni Liturġika tal-ġimgħa l-Kbira fil-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 10/04/2020.

Kreattività biex isservi lill-oħrajn. Omelija f'Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja tal-Lunzjata, Ħal Balzan. 09/04/2020.

M'għandna qatt naqtgħu qalbna mill-ħniena ta' Alla. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 08/04/2020.

Baqa' jħobb minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 07/04/2020.

Espressjoni ta' mħabba sħiħa. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 06/04/2020.

Refa' fuqu l-ħażen tagħna. Quddiesa f'Ħadd il-Palm fil-Knisja Marija Annunzjata, Balzan. 05/04/2020.

L-omm wieqfa taħt is-salib. Quddiesa f'Jum il-Madonna tad-Duluri minn ta' Ġieżu, il-Belt Valletta. 03/04/2020.

Għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 02/04/2020.

Il-verità teħliskom. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 01/04/2020.

 

Marzu 2020

Nagħmel dak li jogħġob Lilu. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 31/03/2020.

Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjita'. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 30/03/2020.

Ġesu' jgħix magħna u jagħtina l-ħajja. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 29/03/2020.

Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b'qalb miftuħa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 28/03/2020.

Bla biża', bil-fedelta' u bl-imħabba. Quddiesa fil-Kurja tal-Arċisqof. 27/03/2020.

Ħa jkollna l-Kelma ta' Alla fina, l-imħabba tiegħu f'qalbna. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 26/03/2020.

Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu. Omelija f'Quddiesa tas-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej fil-Knisja Parrokjali Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 25/03/2020.

Ħadd ma għandu jkun abbandunat. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 24/03/2020.

Fidi li ġġib bidla. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 23/03/2020.

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam. Quddiesa mill-Parroċċa ta' Ħal Balzan. 22/03/2020.

Ikollok ħniena minni o Alla, jien midneb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 21/03/2020.

L-imħabba tagħna għal Alla twassalna għall-imħabba tagħna lejn l-oħrajn. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 20/03/2020.

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta' kriżi. Quddiesa u t-Talba tar-Rużarju fis-Solennita' ta' San Ġużepp mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat. 19/03/2020.

Il-Kmandamenti ta' Alla jgħinuna ngħixu tassew ta' nies. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 18/03/2020.

Ejjew naħfru mill-qalb. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 17/03/2020.

Nagħmlu dak li hu sewwa. Quddiesa mill-Kurja tal-Arċisqof. 16/03/2020.

 

Frar 2020

Is-sawn li jrid Alla. Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal Ekkleżjastiku fid-Dar Porziunkola, Baħar iċ-Ċagħaq. 28/02/2020.

Jara dak li hu fil-moħbi. Omelija f'Quddiesa fil-Kamra tal-Avukati, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta. 26/02/2020.

Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjeta' Maltija. Omelija f'Quddiesa tal-għeluq id-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 16/02/2020.

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet Maltin dwar il-vjaġġ appostoliku f’Malta mill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku - Ejjew nilqgħu b'qalb kbira lill-Papa Franġisku. 15/02/2020.

L-għożża ta' dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa. Omelija f'Quddiesa fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, B'kara fil-Jum Dinji tal-Morda. 11/02/2020.

Twajba, ġentili u akkoljenti. Omelija lejlet is-solennità tal-Appostlu Missierna San Pawl fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl, il-Belt Valletta. 09/02/2020.

Omelija f'Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja Konsagrata. Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 03/02/2020.

Omelija f'Quddiesa ta' Jum il-Ħajja, fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 02/02/2020.

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna. Omelija f'Quddiesa f'għeluq it-30 sena mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, il-55 sena mit-twaqqif tal-parroċċa u s-75 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani fil-Fgura fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Fgura. 01/02/2020.

 

Jannar 2020

Kelma ħajja u qawwija. L-45 anniversarju mill-Parroċċa ta' Fleur de Lys fil- Knisja ta' Fleur de Lys. 24/01/2020.

F'kull diffikulta' kienet tara opportunita'. Omelija f'Quddiesa fl-Iskola Santa Monika, B'kara. 23/01/2020.

Il-bżonn tax-xhieda tat-tjubija f'ħajjitna llum. Messaġġ waqt wirja fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta. 23/01/2020.

San Sebastjan: bniedem ta' sinsla. Omelija f'Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan fil-Knisja Parrokkjali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi. 20/01/2020.

Viżjoni u triq. An article first appeared in The Sunday Times of Malta on 19th January 2020.

Messaġġ fil-bidu għall-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys. 16/01/2020.

L-ewwel nagħrfu l-biżgħat tagħna mbagħad inqegħduhom quddiem il-Mulej. Omelija f'Quddiesa waqt il-Live-in tal-Kappillani fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. 08/01/2020.

Il-Maġi qatt ma ħarsu lura. Omelija fil-Quddiesa tal-Professjoni Perpetwa ta' Sr Rachel Camilleri mas-Sorijiet Agostinjani fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp Ħaddiem, B'kara. 04/01/2020.

Jixħet id-dija ta' Wiċċu fuqek. Omelija fis-Solennità ta' Marija Omm Alla fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 01/01/2020.

 

Sena 2019

Diċembru 2019

Familja li għamlet żmien homeless u refużjata. Omelija fil-Festa tal-Familja Mqaddsa fil-Knisja Parrokkjali Balzan. 29/12/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fis-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 25/12/2019.

Dawl li jfisser tama. Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ Santa Luċija fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija Martri u Verġni, l-Imtarfa. 13/12/2019.

Norbtu qalbna ma’ dak li jibqa’ għal dejjem. Omelija fl-okkażżjoni tal-investitura tal-kanonċi l-ġodda waqt it-twaqqif tal-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ fil-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/12/2019.

Ngħinu lill-oħrajn kif għallimna Ġesù. Messaġġ f'okkażżjoni tad-19-il edizzjoni tal-inizjattiva Orange Campaign fl-Università ta’ Malta mtella' mill-Għaqda Studenti tat-Teoloġija. 04/12/2019.

Omelija dwar l-Avvent u t-tħejjija għat-tieni miġja ta’ Ġesù fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ġużepp, l-Imsida, fi tmiem il-Viżta Pastorali. 01/12/2019.

 

Novembru 2019

Nibnu ħajjitna fuq is-sod, ġebla fuq ġebla. Omelija f'Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr f’Jum il-Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Kapuċċini l-Furjana. 26/11/2019.

Il-messaġġ tal-ftuħ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi għall-Assemblea Djoċesana. 21/11/2019.

Ħajja ta’ suċċess. Omelija f'Quddiesa b’ringrazzjament f’Jum il-Gradwazzjoni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. 12/11/2019.

Messaġġ waqt konferenza dwar l-Edukazzjoni Reliġjuża: sfidi u azzjonijiet fl-Istitut tal-Edukazzjoni, Pembroke. 12/11/2019.

Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek. Omelija f'Quddiesa Pontifikali f’Jum it-Tifkira ta’ Tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 10/11/2019.

90 sena ta’ Azzjoni Kattolika. Messaġġ waqt l-Assemblea Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana. 08/11/2019.

Omelija f'Quddiesa waqt il-Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika. 08/11/2019.

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà. Omelija f'Quddiesa tal-Ftuħ u t-Tberik tal-faċilitajiet ġodda fl-iskola St Michael, Santa Venera. 06/11/2019.

Rikonoxxenza u apprezzament għal min ħadem għas-saltna t’Alla. Omelija f'Quddiesa b’suffraġju għall-isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 05/11/2019.

 

Ottubru 2019

Sinodalità: mhux biss ħolma. Artiklu li ġie ppublikat fis-'Sunday Times of Malta'. 29/10/2019.

Kull bniedem għandu valur importanti. Omelija fil-quddiesa tal-75 Anniversarju mit-Twaqqif tal-Kulleġġ Sant’Elija, il-Kulleġġ Sant’Elija, Pjazza Santa Venera. 29/10/2019.

Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi. Preżentazzjoni tad-disa’ volum tal-ktieb ‘Ilwien il-Festi Maltin’ fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara. 29/10/2019.

L-Ispirtu s-Santu: L-Għajn ta’ kull tiġdid. Messaġġ fil-Konferenza Nazzjonali Annwali tat-Tiġdid Kariżmatiku, Sr Nemesia Hall, Immaculate Conception School, Tarxien. 27/10/2019.

Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt. Omelija f'Quddiesa fil-Festa ta’ Sant’Ursola fil-Monasteru Sant’Ursola, il-Belt Valletta. 21/10/2019.

Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija. 10 adolexxenti jirċievu l-Griżma fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 20/10/2019.

Innu ta’ Radd il-Ħajr. Omelija fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-bidu tal-Adorazzjoni għall-qdusija tal-Kleru Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun. 12/10/2019.

Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor. 11/10/2019.

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd. Omelija fil-Katidral tal-Imdina fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta. 08/10/2019.

Nifs ġdid u frisk. Omelija f’Quddiesa fil-Knisja ta’ San Franġisk, Rabat, Għawdex, lejlet il-Festa ta’ San Franġisk. 03/10/2019.

 

Settembru 2019

Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha. Omelija fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta’ erba’ sorijiet tal-Karità fil-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien. 29/09/2019.

Omelija fil-Parroċċa Sacro Cuor, Sliema fl-ewwel anniversarju mill-Inkoronazzjoni tal-istatwa tal-Madonna. 29/09/2019.

Omelija waqt quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum il-Migranti u r-Refuġjati 2019, fil-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana. 29/09/2019.

Il-Kariżmi fi ħdan il-Knisja Komunjoni. Taħdita mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt seminar organizzat mill-Forum tal-Għaqdiet u Moviment fil-Kurja, Floriana. 28/09/2019.

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil. Omelija fil-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi fil-festa tal-Vitorja. 15/09/2019.

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fl-okkażżjoni tal-Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun. 14/09/2019.

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani. Omelija fil-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta f’quddiesa għall-anzjani organizzata mill-Caritas. 12/09/2019.

Li tkun u li tagħmel. Omelija dwar ir-rwol tal-qassisin fl-Evanġelizzazzjoni l-Ġdida matul l-irtir għas-saċerdoti. 10/09/2019.

 

Awwissu 2019

Knisja li tilqa’ lil kulħadd. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara. 24/08/2019.

L-Isqof Galea-Curmi waqt intervista fuq 103FM fil-jum internazzjonali li jfakkar il-vittmi ta’ atti ta’ vjolenza minħabba r-reliġjon jew t-twemmin. 22/08/2019.

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ. Omelija tal-Isqof Awżiljarju fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, fl-Imġarr Malta. 18/08/2019.

Kewkba li tmexxina. Omelija lejlet il-Festa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema. 17/08/2019.

Ġawhra sbejħa. Omelija fl-anniversarju tal-Inkoronazzjoni tal-Kwadru tal-Assunta, fil-Bażilka tal-Mosta. 10/08/2019.

Mixja b’qalb mimlija gratitudni. Omelija fl-ewwel anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 04/08/2019.

“Kienet hemm” – Il-valur tal-preżenza. Omelija f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes, fil-Parroċċa ta’ San Ġwann. 03/08/2019.

 

Lulju 2019

Hienja int Marija. Omelija fil-Knisja Arċipretali tal-Gudja, fl-ewwel jum tal-Kwindiċina. 30/07/2019.

It-titlu li tagħżel Marija. Omelija fil-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Lino Grech, fil-Bażilka tal-Mosta. 28/07/2019.

Familja b’saħħitha hija kontribut għal soċjetà aħjar. Omelija fil-festa tal-Famijla Mqaddsa u l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-Knisja tal-Bidnija, fil-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija. 21/07/2019.

Tqiegħdu xejn qabel Alla. Festa ta’ San Benedittu – Omelija fil-Monasteru ta’ San Benedittu, Mdina. 11/07/2019.

Għanja ta’ ferħ. Omelija f’għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru, fil-kunvent Ulied il-Qalb ta’ Ġesù, Fleur-de-Lys. 07/07/2019.

Fil-barrani ma rax theddida imma opportunità. Omelija fil-Festa ta’ Nazju Falzon, fil-Knisja Ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2019.

 

Ġunju 2019

Ir-rebħa tal-poplu. Omelija fil-Festa ta' San Nikola, fil-Parroċċa tas-Siġġiewi. 30/06/2019.

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja. Omelija fil-quddiesa tal-175 sena tal-Appostolat tat-Talb, fil-Knisja San Alwiġi, B’kara. 29/06/2019.

Il-ħajja ta’ Alla fina. Omelija fil-Festa ta’ Corpus Christi, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl, ir-Rabat. 23/06/2019.

Our call to holiness. Homily in a Mass on Saint Josemaria Escriva Feast, at the Shrine of Madonna tal-Ħerba, B’Kara. 21/06/2019.

L-abbantunati f’qalbna. Omelija fil-Wardija, lejlet il-festa tal-Madonna tal-Abbandunati. 15/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija f’Baħar iċ-Ċagħaq waqt il-Viżta pastorali. 01/06/2019.

 

Mejju 2019

Kien Dawl għal ħafna. Omelija fl-Anniversarju tat-twelid ta’ San Piju ta’ Pietrelcina fil-Parroċċa Trinità, Marsa. 27/05/2019.

National Sorry Day. An article published on The Sunday Times of Malta. 26/-5/2019.

L-Imħabba l-pern tal-ħajja nisranija. Omelija waqt Viżta Pastorali fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex. 19/05/2019.

Inawgurazzjoni tal-faċilitajiet sportivi tal-Iskola St Dorothy’s. Message given at St Dorothy’s School, Ħaż-Żebbuġ. 13/05/2019.

Frott imbierek tal-ġuf tiegħek. Omelija fil- Festa tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 11/05/2019.

Artisti li jemmnu fil-ħidma ta’ Caritas Malta. Diskors tal-inawgurazzjoni tal-esebizzjoni tal-arti fl-okkażjoni tal-50 sena ta’ Caritas Malta, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 10/05/2019.

Publiju: F'qalbu l-protezzjoni tal-ħajja umana. Omelija lejlet il-Festa ta’ San Publiju fil-Knisja Parrokkjali, il-Furjana. 06/05/2019.

 

April 2019

Il-Jum tar-Rebħa - an article that was published on The Malta Independent on Sunday on Sunday. 21/04/2019.

Ir-Rebħa. Omelija fil-Vġili tal-Għid, fil-Katidral tal-Mdina. 20/04/2019.

Ħa fuqu d-dnub tal-umanita’. Riflessjoni waqt l-Azzjoni Liturġika tal-ġimgħa l-Kbira, fid-Dar tal-Kleru. 19/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Ħamis ix-Xirka filgħaxija. Omelija fil-Knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 18/04/2019.

L-omm li qatt ma tabbandunana. Omelija f’Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei, fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida. 12/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta fl-Ewwel Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. 04/04/2019.

 

Marzu 2019

Għani fil-Ħniena. Omelija fil-quddiesa waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Imtarfa. 31/03/2019.

Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta. Omelija fil-festa tal-Lunzjata.  Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan. 25/03/2019.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan. Quddiesa tal-ħamsin sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons Pawl Camilleri u Mons. Victor Żammit Mckeon, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju, Floriana. 22/03/2019.

Omelija fis-Solennità ta’ San Ġużepp, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Msida. 19/03/2019.

Ħafna aktar minn ftira. Artiklu mill-Isqof li deher fil-gazzetta The Sunday Times of Malta. 10/03/2019.

 

Frar 2019

Fl-Iskola ta' Marija. Omelija lill-Grupp Kultura Marjana fil-Knisja ta' San Ġakbu, Valletta. 26/02/2019.

Omelija fil-Festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani fil-Monasteru tal-Benedittini, Mdina. 25/02/2019.

Saċerdot twajjeb u umli. Omelija fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Fr Noel Vella, fil-Parroċċa ta’ San Girgor, Sliema. 25/02/2019.

Ġieħ lil min jistħoqqlu. Omelija fil-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni, Ħamrun, fil-mitt sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. 14/02/2019.

Tliet kelmiet mill-grotta ta’ Lourdes. Omelija fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes, fil-kappella tal-Franġiskani Kapuċċini, il-Furjana. 11/02/2019.

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana. Omelija fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019 fil-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta. 03/02/2019.

 

Jannar 2019

X’tistenna l-Knisja f’Malta minna l-konsagrati. Jum il-Ħajja Konsagrata 2019. Omelija fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, Naxxar. 31/01/2019.

Tliet kelmiet li jfissru ħafna. Omelija fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, Rabat. 25/01/2019.

Laqgħa li ġabet bidla radikali. Omelija fil-Knisja Parrokkjali ta' Fleur de Lys. 25/01/2019.

Laqagħna u bil-qalb kollha żammna għandu. Omelija Festa ta’ San Publju. Parroċċa Floriana. 22/01/2019.

Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi. Omelija fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 12/01/2019.

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta’ Patri Renald Lofreda O. Carm kappillan ġdid tal-Parroċċa tal-Balluta. 05/01/2019.

Omm għażiża. Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 01/01/2019.

 

Sena 2018

Diċembru 2018

Ħajja ta’ fedeltà. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 30/12/2018.

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba. Omelija fil-Quddiesa ta’ Nofsillejl. Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan. 24/12/2018.

Is-smigħ, l-għerf u l-azzjoni. Quddiesa għall-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. Kappella tal-Palazz ta’ San Anton, Ħ’Attard. 14/12/2018.

Il-messaġġ waqt l-adorazzjoni favur il-ħajja. Knisja ta’ Sant’Antnin, Birkirkara. 11/12/2018.

Messaġġ fil-kunċert b’risq id-Dar tal-Providenza. Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. 07/12/2018.

Ħu azzjoni kontra l-abbuż. Quddiesa mal-vittmi tal-vjolenza domestika u ħaddiema f'dan il-qasam. Dar Qalb ta’ Ġesù, Santa Venera. 03/12/2018.

Dawl għall-istorja tal-bniedem. Omelija f'Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis. Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun. 02/12/2018.

 

Novembru 2018

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-MCAST. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 30/11/2018.

Mara ta’ fidi u kuraġġ. L-omelija fil-festa ta' Santa Katerina. Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta. 27/11/2018.

Tislima u apprezzament lis-suldati tal-Forzi Armati li mietu s-sena li għaddiet. Quddiesa fil-knisja tal-Forzi Armati, Ħal Luqa. 26/11/2018.

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm. Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri. Sorijiet tal-Karità, Ħal Balzan. 21/11/2018.

Quddiesa u Gradwazzjoni tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali 2018. Knisja ta’ San Duminku, ir-Rabat. 20/11/2018.

Min kien San Ġwann tas-Salib? Omelija f'Quddiesa fil-festa ta’ San Ġwann tas-Salib. Knisja Parrokkjali, Ta’ Xbiex. 18/11/2018.

Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt żjara fid-Dar tal-Providenza. 16/11/2018.

Omelija f'Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. 15/11/2018.

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba. Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis. 02/11/2018.

Messaġġ fil-ftuħ taċ-ċentru parrokkjali l-ġdid f’Ħal Balzan. 01/11/2018.

 

Ottubru 2018

X’valur fihom id-dettalji ċkejkin? Omelija f'Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja ta’ Mlit, il-Mosta. 30/10/2018.

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment. Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018. 28/10/2018.

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Omelija fil-festa ta’ Ġesù Nazzarenu. Knisja Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun. 20/10/2018.

Nimxu fuq il-passi ta’ San Alwiġi. Omelija f'Quddiesa f’Jum il-Fondazzjoni tal-Kulleġġ San Alwiġi. Santwarju ta’ Santa Tereża, B'Kara. 16/10/2018.

Il-qawwa taż-żgħożija fil-Knisja. Omelija f'Quddiesa fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux. Knisja Parrokkjali, Ħal Luqa. 10/10/2018.

Responsabbilta’ lejn il-Ħolqien. Omelija f’Jum l-Ambjent. Knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat. 07/10/2018.

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku? Omelija waqt Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta. Bażilika Minuri, il-Mosta. 05/10/2018.

10 punti ta’ inkoraġġiment liċ-chaplains u l-pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja. 02/10/2018.

 

Settembru 2018

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba. Omelija f'Quddiesa lejlet il-festa ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Santawarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Birkirkara. 30/09/2018.

L-Ewkaristija tgħinna nkunu strumenti ta’ għaqda. Omelija waqt Quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika.Ċentru Ewkaristiku, il-Marsa. 29/09/2018.

Fik ittamaw u inti ħlisthom. Omelija f'Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa. Santwarju tal-Madonna, Mellieħa. 23/09/2018.

Komunjoni u Missjoni fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa. Omelija waqt Quddiesa f’għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-Knisja Parrokkjali ta' San Ġwann. 21/09/2018.

X’jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani? Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Ġieħ Ħal Balzan. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 16/09/2018.

Bil-ġrieħi ta’ Kristu ksibna l-fejqan tagħna. Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Istimmati ta’ San Franġisk ta’ Assisi. Knisja Parrokkjali, Qawra. 02/09/2018.

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna.  Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi. Little Sisters of the Poor, il-Ħamrun. 30/08/2018.

 

Awwissu 2018

Xandar tal-għożża tal-ħajja. Omelija f'Quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali. Knisja Parrokkjali Ħal Balzan. 11/08/2018.

L-Ewwel Messaġġ tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. 04/08/2018.

Live: Velja ta’ talb lejlet l-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

Filmat: L-istedina tal-Isqof Awżiljarju il-ġdid, Mons. Joseph Galea-Curmi. 03/08/2018.

 

Lulju 2018

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju Elett Mons. Joseph Galea-Curmi. 21/07/2018.

L-Isqof Awżiljarju elett intervistat minn The Malta Independent. 20/07/2018.

 

Ġunju 2018

Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż. Omelija tal-Isqof Awżiljarju-elett Joseph Galea-Curmi. Kappella ta’ San Kosma u Damjan, Lourdes 30/06/2018.

Mons. Joseph Galea-Curmi maħtur mill-Papa bħala Isqof Awżiljari ta’ Malta. 23/06/2018.

Iftħilna għajnejna u qalbna għal dawk li huma abbandunati. Omelija fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati l-Wardija. 16/06/2018.

 

Mejju 2018

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija. Quddiesa fl-anniversarju tal-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Artiklu ppublikat fil-Leħen. 06/05/2018.

 

April 2018

San Ġużepp Ħaddiem Protettur tal-Ħajja. Omelija f'Quddiesa għall-operaturi pastorali. Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem, B'Kara. 25/04/2018.

 

Marzu 2018

Komunità li tgħożż il-ħajja u ġġib il-ferħ. Omelija fil-Quddiesa tal-pussess lill-Kappillan il-ġdid tal-Imsida Fr Simon Sciberras. 19/03/2018.

Ngħożżu d-Dar ta’ Alla u minnha nirċievu l-enerġija. Omelija fl-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ta’ Marija, Bubaqra. 03/03/2018.

 

Frar 2018

Omelija f'Quddiesa waqt irtir tar-Randan għall-impjegati tal-kurja. Knisja tal-Bon Kunsill, San Ġiljan. 16/02/2018.

Komunità magħquda u b’qalb kbira. Omelija f'Quddiesa għalll-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, il-Qrendi. 16/02/2018.

 

Jannar 2018

.....

 

 

Sena 2017

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. 23/05/2017.

 

Sena 2014

Fr Joe Galea Curmi dwar għaxar punti li joħorgu mill-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku. Seminarju. 25/10/2014.