Laikos

 

Aktar mill-Papa Benedittu XVI ...

JANFRA - MAR - APR - MEJ - ĠUN - LUL - AWW - SET - OTT - NOV - DIĊ

Lista f'ordni kronoloġika skont kif huma mfakkra fis-Sena Liturġika

(Il-lista qed tkun aġġornata regolarment ...)

 

JANNAR

02 San Girgor Nazjanzenu. I: Ħajtu u kitbietu

     San Girgor Nazjanzenu. II: It-tagħlim

02 San Bażilju. I: Ħajtu u kitbietu

     San Bażilju. II: It-tagħlim

04 Il-Beata Angela ta’ Foligno

10 San Girgor ta’ Nissa. I: Ħajtu u kitbietu

     San Girgor ta’ Nissa. II: Tagħlim

13 San Illarju ta’ Poitiers

28 San Tumas ta’ Aquino (1)

     San Tumas ta’ Aquino (2)

     San Tumas ta’ Aquino (3)

29 Afrate, l-“Għaref”.

 

FRAR

14 San Ċirillu u San Metodju

21 San Piere Damiani

 

MARZU

09 Santa Katerina ta’ Bologna

18 San Ċirillu ta’ Ġerusalemm

30 Ġwanni Klimaku

 

APRIL

04 San Sidor ta’ Seville

06 Santa Ġuljana ta’ Cornillon

21 Sant’Anselmu

29 Santa Katerina ta’ Siena

30  ... et San Ġużepp Benedittu Cottolengo

 

MEJJU

02 San Atanasju ta’ Lixandra

12 San Ġermanu ta’ Kostantinopli

13 Santa Ġuljana ta’ Norwich

18 San Leonardu Murialdo et ...

25 San Beda l-Venerabbli

     San Massimu ta’ Turin

 

ĠUNJU

01 San Ġustinu, filosfu u martri

05 San Bonifaċju

09 San Efrem, is-Sirjan

13 Sant’Antnin ta’ Padova

22 San Pawlinu ta' Nola

23 San Ġużepp Cafasso

27 San Ċirillu ta’ Lixandra

28 San Irinew ta’ Lyons

 

LULJU

09 Santa Veronika Giuliani

11 San Benedittu ta’ Norcia

15 San Bonaventura I

     San Bonaventura II

     San Bonaventura III

23 Santa Briġida tal-Iżvezja

 

AWWISSU

02 San Ewsebju ta’ Vercelli

04 San Ġwann Marija Vianney, il-Qaddis Kurat ta’ Ars

08 San Duminku ta’ Guzman

09 Santa Edith Stein u San Massimiljanu Marija Kolbe

11 Santa Kjara ta’ Assisi

13 San Massimu l-Konfessur

15 San Tarċisju

19 San Ġwann Eudes u l-formazzjoni tal-kleru

20 San Bernard ta’ Clairvaux

21 San Piju X

28 Santu Wistin

     Santu Wistin I: Ħajtu

     Santu Wistin II: L-aħħar snin u l-mewt

     Santu Wistin III: It-tagħlim. Fidi u raġuni

     Santu Wistin IV: Il-kitbiet

     Santu Wistin V: Il-konverżjoni tripla

 

SETTEMBRU

03 San Girgor il-Kbir I

     San Girgor il-Kbir II

13 San Ġwann Kriżostmu I: Is-snin f’Antjokja    

     San Ġwann Kriżostmu II: Is-snin f’Kostantinopli

16 San Ċiprijanu

17 Santa Ildegarda ta’ Bingen I

     Santa Ildegarda ta’ Bingen II

30 San Ġirolmu I: Ħajja u kitbiet

     San Ġirolmu II: It-tagħlim tiegħu

 

OTTUBRU

04 San Franġisk ta' Assisi

17 Sant’Injazju ta’ Antjokja

 

NOVEMBRU

08 Ġwanni Duns Skotu

10 San Ljun il-Kbir

11 San Teodoru Studita

15 San Albertu l-Kbir

17 Santa Ġertrude l-Kbira

18 San Oddone ta’ Cluny

18 Sant’Eliżabetta tal-Ungerija

19 Santa Matilde ta’ Hackeborn

23 San Klement ta’ Ruma

23 San Kolumbanu

 

DIĊEMBRU

02 San Kromazju ta’ Aquileia

04. San Ġwann Damaxxenu

07 Sant’Ambroġ