BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Settembru 2023

Diskors tal-Papa Franġisku lir-rappreżentanti tal-Konfederazzjonijiet tal-Fratellanzi tad-Djoċesijiet Taljani. 16/01/2023.

Messaġġ bil-video tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-Kungress Internazzjonali “Mujer Exceptional”, jew Mara Eċċezzjonali, fl-okkażjoni tal-5o Anniversarju minn meta Santa Teresa ta’ Avila kienet ipproklamata bħala Duttur tal-Knisja. 12-15 April 2021.

Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2023.

Alla wkoll għamel tattoo (Iżaija 49, 16). Minn Patru Juan de Bono ocd. 21/09/2023.

San Daniel Comboni, appostlu għall-Afrika u profeta tal-missjoni. Il-21 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Pjazza San Pietru. 20/09/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/09/2023.

Ma jistħoqqlix. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Katekeżi fil-qosor dwar l-Enċklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’ (Tkun Imfaħħar). Kitba ta' Joe Galea.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Marsilja għall-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes. 22 u 23 ta' Settembru 2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 18/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena "A", Pjazza San Pietru. 17/09/2023.

Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-erbgħa u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja tad-Duluri, Ħamrun. 17/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni tal-159 Anniversarju mit-Twaqqif tad-Djoċesi ta’ Għawdex u l-Ftuħ tas-Sena Pastorali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 16/09/2023.

Ibqa’ magħna, Mulej. Ittra Pastorali tal-Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma għall-Ftuħ tas-Sena Pastorali 2023-2024. 16/09/2023.

Ħadha għandu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Kappella taċ-Ċentru tal-Onkoloġija, Mater Dei. 15/09/2023.

Nitolbu biex l-isptar tagħna jkun post ta’ solidarjetà, kompassjoni u fejqan. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Kappella ta’ Mater Dei. 14/09/2023.

Il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros, tabib tal-foqra u appostlu tal-paċi. L-20 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 13/08/2023.

It-Talb tal-Ġublew 2025, Pellegrini tat-Tama.

Issalva ħajja mhux teqridha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 11/09/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 10/09/2023.

Jimpurtana mill-oħrajn. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-23 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 10/09/2023.

Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ Marija Reġina, Marsa. 10/09/2023.

Nildu lil Ġesù llum. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tat-Twelid ta’ Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 08/09/2023.

Il-Vitorja hija r-rebħa tal-ħajja. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Pontifikal statali f’lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Kolleġġjata ta’ Marija Bambina, Naxxar. 07/09/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Mongolja. Udjenza Ġenerali. 06/09/2023.

Mexxietha l-imħabba. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Parroċċa Bormla. 05/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Konferenza stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira lura lejn Ruma. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostolika tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa ma' persuni li jaħdmu fil-qasam tal-Karità u inawgurazzjoni tal-House of Mercy. 04/09/2023.

Meta l-folla tilfet rasha. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 04/09/2023.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Diskors fil-laqgħa Ekumenika u Inter-reliġjuża. 03/09/2023.

Il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Omelija fi Steppe Arena. 03/09/2023.

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-tnejn u għoxrin Ħadd ta’ matul is-sena. Knisja ta’ San Franġisk, Birkirkara. 03/09/2023.

Vjagg Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Mongolja. Laqgħa mal-Awtoritajiet, is-Soċjetà Ċivili u l-Korp Diplomatiku. 02/09/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-50 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-istatwa titulari ta’ Marija Bambina. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 02/09/2023.

Il-ġustizzja u l-paċi jgelglu. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien mfakkar fl-1 ta' Settembru 2023.

Bejn bluha u għaqal. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-wieħed u għoxrin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/09/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għal matul Settembru 2023.

Il-fehma tal-Papa Franġisku ghal Settembru 2023. Nitolbu għal dawk imwarrba fil-ġenb tas-soċjetà, f’kundizzjonijiet diżumani, biex l-istituzzjonijiet jagħtu kashom u qatt ma jqisuhom ta’ anqas importanza minn oħrajn.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes għal matul Settembru 2023.

 

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES LIVE

VIDJO   -   AWDJO

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx