Aħbarijiet Bibbja

Mill-Isqfijiet

 

RUŻARJU

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VIDJO 

 AWDJO   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Ġunju2023

Adorazzjoni Ewkaristika minn parroċċi u knejjes differenti matul Ġunju 2023.

 

Mejju2023

Ħielsa li nagħżlu nimigrawx jew le. Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-109 jum dinji tal-migranti u rifuġjati. Mfakkar fit-23 ta' Settembru 2023. 11/05/2023.

Papa Franġisku lit-tfal Afrikani: “Qatt taqtgħu qalbkom mill-ħolm tagħkom” u “kunu ambaxxaturi tal-paċi," 30/05/2023.

Il-Papa Franġisku jappella għas-solidarjetà għall-komunitajiet milquta miċ-ċiklun Mocha. 30/05/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tas-seba’ ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 30/05/2023.

Il-Knisja għandha omm. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tifkira ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Kappella tal-Kurja, Floriana. 29/05/2023.

Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin (Sena A) immexxija mill-Isqof Anton Teuma. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 28/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku matul it-talba tar-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 28/05/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 28/05/2023.

L-Ispirtu s-Santu hu l-ispirtu ta’ Alla li hu mħabba. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 28/05/2023.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta, Victoria. 28/05/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid u Tifkira ta’ San Filippu Neri, Presbiteru. Kappella tal-Kurja, Floriana. 26/05/2023.

Il-glorja li jagħtina l-Ispirtu s-Santu tagħmilna ħaġa waħda. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, 25/05/2023.Floriana. 25/05/2023.

Xhieda: Sant’Andrija Kim Tae-gon. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 24/05/2023.

Lectio Divina fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema (A) minn Dun Noel Debono. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. Il-Ħadd 21 ta' Mejju 2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 21/05/2023.

Lejn is-sema pajjiżna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema u fil-100 sena mill-mewt ta’ Madre Marija Tereża Nuzzo. Kappella tal-Ulied tal-Qalb ta’ Ġesu’, Fleur-de-Lys. 21/05/2023.

Ad Gentes. Dokumentarji vidjo bil-Malti fuq id-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II fuq il-ħidma missjunarja tal-Knisja.

Min-niket għall-ferħ. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 19/05/2023.

Xhieda: San Franġisk Saverju. it-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 17/05/2023.

Għal Ġesù l-ikbar dnub hu li ma taċċettahx bħala s-salvatur tiegħek. Quddiesa tal-jum mill-Arċisqof Charles J. Scicluna mas-saċerdoti l-ġodda. Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Mellieħa. 16/05/2023.

Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tnejn tas-sitt ġimgħa tal-Għid. Knisja ta’ San Pawl tar-tarġa, Naxxar. 15/05/2023.

Lectio Divina tas-6 Ħadd tal-Għid, Sena "A". Minn Mons. Lawrenz Sciberras. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb. 14/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-6 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 14/05/2023.

Il-kejl ta’ kemm veru nħobbuh. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Sitt Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Balzan. 14/05/2023.

Ifhem xi tfisser tħobb u tibda tifhem Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-sitt Ħadd tal-Għid. Knsija Parrokkjali ta’ Gwardamanġa. 14/05/2023.

Alla jħobb b’xejn. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna tal-Mirakli. Santwarju tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija. 13/05/2023.

Agħmlu kollox għal Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ordinazzjoni ta’ tliet saċerdoti ġodda. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/05/2023.

Ragħaj li jagħti ħajtu. Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-Ordinazzjoni Presbiterali tad-Djaknu Matthew Bajada. Katidral tal-Assunta, Victoria. 12/05/2023.

Kif ħabbna hu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 12/05/2023.

The need to keep alive the spiritual and religious dimension of our cultural legacy. Address by Archbishop Charles Jude Scicluna for the European Cathedrals Malta Conference on ‘The Equilibrium between Conservation and Spirituality’. St John’s Co-Cathedral, Valletta. 11/05/2023.

Jekk inti devot tal-Madonna, ipprova imita xi virtù tagħha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-100 sena mit-twaqqif tas-Soċjetà Filarmonika Sliema. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuore, Sliema. 10/05/2023.

Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku biex tfakkret it-tnedija tal-pjattaforma, Laudato Si' 28/05/2021.

Diskors tal-Papa Franġisku fuq il-Qdusija Tiegħu Tawadros li aċċetta l-istedina biex imur Ruma u jiċċelebra mal-Papa Franġisku l-50 anniversarju tal-laqgħa storika bejn il-Papa San Pawlu VI u l-Papa Shenouda III, fl-1973. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 10/05/2023.

Jekk għandna xi żrara fiż-żarbun, neħilsu minnha. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta’ San Ġorġ Preca, Presbiteru u Fundatur tas-Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija, M.U.S.E.U.M.. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/05/2023.

L-imħabba nuruha b’dak li nagħmlu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħames ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 08/05/2023.

Lectio Divina tal-5 Ħadd tal-Għid. Sena A. Minn Dun Charles Buttigieg. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 07/05/2023.

San Ġużepp joħroġna mill-kriżi tal-paternità. Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa parrokkjali ta’ San Ġużepp. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 07/05/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-5 Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 07/05/2023.

Jiltaqa’ magħna fil-bżonnijiet profondi ta’ ħajjitna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ħames Ħadd tal-Għid għal Scout Association of Malta u l-Malta Girl Guides Association. Knisja Arċipretali tal-Furjana. 07/05/2023.

Ikkonċentra ħajtek, ruħek u qalbek f’Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-ħames Ħadd tal-Għid. Knisja Parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys. 07/05/2023.

Papa Franġisku lill-parteċipanti tal-WYD: Lisbona 2023 ċans li tikber fit-tama. 05/05/2023.

Kif nistgħu nafu t-triq? Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tar-raba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 05/05/2023.

Il-Papa Franġisku jitkellem fuq il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Ungerija. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 03/05/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa mill-E.T. Mons. Savio Hon Tai-Fai SDB, fl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu fid-Djoċesi ta’ Għawdex bħala Nunzju Appostoliku għal Malta u fil-Festa ta’ San Ġakbu u San Filippu Appostli. Katidral tal-Assunta, Victoria. 03/05/2023.

Bejn familja u xogħol. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Knisja Parrokkjali tal-Irxoxt, Pembroke. 01/05/2023.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2023.

Il-Fehma tal-Papa għat-talb matul Mejju 2023. Nitolbu biex il-movimenti u l-gruppi ekkleżjali jiskopru kuljum il-missjoni tagħhom ta’ evanġelizzazzjoni, billi jqiegħdu l-kariżmi tagħhom għas-servizz tal-bżonnijiet tad-dinja.

 

Fittex aktar ...

 

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx