BV Marija Bibbja Rużarju

Mill-Isqfijiet

Aħbarijiet

 

 

 

 
Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/


Diċembru 2023

 AĦBARIJIET:  Il-Kardinal Parolin se jagħmel id-diskors tal-Papa Franġisku fil-COP 28. 01/12/2023.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 01/12/2023.

-----

Dwar il-Qari tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena B

Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd spjegat għat-Tfal - vidjo

L-Evanġelju għat-tfal minn Joyce u Raymond Zammit - vidjo

Biex inħajru lit-Tfal għall-Quddiesa. Minn Joe Galea - poster

Kliem u Ħajja. Riflessjoni dwar il-Qari tal-Ħadd mis-Suddjaknu Dennis Mifsud - awdjo

Tliet minuti mal-Patri. Patri Marcello Ghirlando ofm - vidjo

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri - vidjo

Riflessjoni minn Fr Hayden Williams ofm cap - vidjo

Preżentazzjoni powerpoint bil-Qari tal-Quddiesa ta' kuljum - slides

Qari bil-Lingwa tas-Sinjali - vidjo

Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd. Minn Padre Fernando Armellini

-----

Il-Fehma tal-Papa ghat-talb, għal matul Diċembru 2023: Nitolbu għall-persuni bi bżonnijiet speċjali.

Adorazzjoni Ewkaristika f'diversi knejjes għal matul Diċembru 2023.

 

Novembru 2023

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Jalla l-waqfien mill-ġlied f’Gaża jkompli. 30/11/2023.

Homily by Archbishop Charles J. Scicluna during the mass for CCEE Plenary Assembly 2023, St Paul’s Cathedral, Mdina. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa lil IDLO: Il-ġustizzja u l-istat tad-dritt isaħħu l-paċi dinjija. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jiltaqa’ mad-delegazzjoni tal-vittmi tal-abbuż minn Nantes, Franza. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-parteċipazzjoni tal-Papa fis-Summit tal-COP28 tħassret fuq talba tat-tobba. 29/11/2023.

It-tħabbira hija għal-lum. It-28 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Awla Pawlu VI. 29/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Quddiesa f’Ruma għat-tfal li spiċċaw vittmi tal-gwerra fl-Art Imqaddsa. 28/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku m’għandux deni, qed jirkupra b’mod ċar mill-influwenza. 28/11/2023.

Omelija f’Quddiesa bil-vespri mill-Kardinal Mario Grech waqt l-Assemblea Plenarja 2023. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 27/11/2023.

Iktar minnhom ilkoll. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbgħa u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/11/2023.

Riflessjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re. Bażilka Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 26/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fiċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Rotunda Arċiprietali ta’ San Ġwann Battista, Xewkija. 26/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità ta' Kristu Sultan u l-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika. Moqri minn Mons. Braida. Kappella tad-Dar Santa Marta. 26/11/2023.

Kif l-Intelliġenza Artifiċjali se tgħin it-Tradizzjoni Kattolika tal-Kant Gregorjan. Minn Joe Galea. 26/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 26/11/2023.

L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-ħolqien kollu u waqt Encounter, mill-Aviation Museum, Ta’ Qali. 26/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Għaxar snin mill-publikazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evamgelii Gaudium. 24/11/2023.

Il-qima għad-dar tal-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tifkira ta’ Sant’Andrija Dûng Lac, Presbiteru, u sħabu, Martri. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/11/2023.

Knisja Sinodali f'Missjoni. Riflessjoni dwar ir-rapport sommarju publikat fi tmiem l-1 sessjoni tas-XVI-il Assemblea tas-Sinodu tal-Isqfijiet f'Ottubru 2023. Kitba ta' Joe Farrugia. 22/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jattendi għall-wiri ta’ dokumentarju dwar il-gwerra fl-Ukrajna. 23/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku dwar id-dritt li n-nies tal-Palestina u ta’ Izrael għandhom biex jgħixu fil-paċi. 23/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jħeġġeġ għat-talb minħabba t-tbatija immensa tan-nies fl-Art Imqaddsa. 23/11/2023.

It-tħabbira hi għal kulħadd. Is-27 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 22/11/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Preżentazzjoni tal-Verġni Marija. L-Iskola ta’ St Dororthy, Żebbuġ. 21/11/2023.

Sema’ l-għajta tiegħu. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlieta u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/11/2023.

Lir-rwol ta’ kulħadd huwa importanti. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa tal-Bidu tal-Ħidma Pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM. Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Sliema. 19/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-33 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 19/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji tal-Foqra u t-33 Ħadd matul is-Sena "A". Bażilika ta' San Pietru. 19/11/2023.

Ġidu f’idejna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-33 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 19/11/2023.

Ma nħallux il-biża’ xxekkel ir-responsabbiltajiet tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tlieta u tletin Ħadd ta’ matul is-sena u f’Jum il-Foqra. Knisja ta’ Santa Marija, Birkirkara. 19/11/2023.

Toràh. Kelma ohra fid-Dizzjunarju Bibliku minn Dun Pawl Scibertras.

 AĦBARIJIET:  Rapport minn riċerka fuq il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja. 18/11/2023.

Ejja nkunu dawk li nħawlu s-siġar mhux inqaċċtuhom. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Quddiesa bil-gradwati ġodda tal-MCAST. Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 17/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jħeġġeġ it-talb għall-paċi kull fejn hemm il-gwerer. 17/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Papa: Asia Bibi eżempju modern ta’ ‘martirju kontinwu’. 17/11/2023.

Ma ngħixux aljenati. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/11/2023.

Nilqgħu lil kulħadd, hu kif inhu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-75 sena mit-twaqqif tal-iskola ta’ St Albert il-Kbir. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 16/11/2023.

It-tħabbira hija ferħ. Is-26 katekeżi tal-Papa Franġisku fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 15/11/2023.

Qatt tfittxu qligħ a skapitu tad-dinjità tagħkom jew ta’ ħaddieħor. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Il-Paċi tinbena bis-smigħ, mhux bl-armi. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jesprimi l-qrubija mal-Palestinjani u l-Iżraelin li qed ibatu. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jappella għall-għajnuna umanitarja għan-nies tas-Sudan mifni bil-gwerra. 14/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa: Itolbu għall-COP28 u grazzi għal Pjattaforma ta’ Azzjoni Laudato Si’. 14/11/2023.

Għerf li jagħmel il-ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’Jum il-Gradwazzjoni. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 13/11/2023.

A peace that is built on justice. Homily by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi for the European Justice and Peace Commissions. Chapel at Archbishop’s Curia, Floriana. 13/11/2023.

Għaqal u responsabbiltà. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-32 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali, Balzan. 12/11/2023.

Santa Eliżabetta tat-Trinità. Intervista bit-Taljan ma' Patri Juan de Bono ocd.

Skandlu u maħfra. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tnejn u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 13/11/2023.

Nitolbu għall-kappillan biex jiffaċilita u qatt ma jtellef il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa li tat bidu għall-ħidma pastorali ta’ Dun Evan Caruana bħala Kappillan. Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Birkirkara. 12/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-32 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 12/11/2023.

Min jagħżel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum it-Tifkira. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 12/11/2023.ż

Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fit-2 laqgħa internazzjonali għar-Retturi u l-Operaturi tas-Santwarji. Awla Pawlu VI. 11/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: “Qed tiżvolġi traġedja fejn għex il-Mulej”. 10/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku: L-edukazzjoni għandha tgħaqqad “il-moħħ, il-qalb u l-idejn”. 10/11/2023.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-ħaddiema ta' kumpanija privata fil-Marsa. 09/11/2023.

Ad theologiam promovendam. Ittra Appostolika f'forma ta' Moto Proprio tal-Papa Franġisku li biha jiġu approvati statuti ġodda tal-Akkademja Pontifiċja tat-Teoloġija. San Pietru, Ruma. 01/11/2023.

Madeleine Delbrêl. Il-ferħ tal-fidi fost dawk li ma jemmnux. Il-25 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. Udjenza Ġenerali. Pjazza San Pietru. 08/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-messaġġ għal Deepavali mill-Vatikan: Kollaborazzjoni interreliġjuża hija essenzjali għall-bini tal-paċi. 08/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku jappella għall-paċi ġusta għan-nazzjonijiet li huma fi gwerra. 08/11/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Hemm bżonn nistennew l-2025 biex niċċelebraw il-Ġublew?

 AĦBARIJIET:  Il-Papa Franġisku lir-Rabbi Ewropej: "Id-djalogu huwa essenzjali għall-paċi. 07/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jistieden lit-tfal jgħallmu d-dinja permezz tal-ferħ u l-purità tagħhom. 07/11/2023.

Iroddhulna l-Mulej.Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-wieħed u tletin ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 06/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-31 Ħadd matul is-Sena "A". Pjazza San Pietru. 05/11/2023.

It-tajjeb tarmihx. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-31 Ħadd tas-Sena. Knisja Parrokkjali Balzan. 05/11/2023.

Ir-Riċetta għat-Tama ta’ Paul Newman. Minn Edward Tagliaferro. 05/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-Bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kan. Richard N. Farrugia bħala Arċipriet tal-Parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija. Bażilika ta’ Marija Bambina, Xagħra. 05/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Il-Papa jitkellem bit-telefon mal-President Palestinjan Mahmoud Abbas. 04/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt quddiesa b'suffraġju tal-predeċessur tiegħu Benedittu XVI. Bażilika ta' San Pietru. 03/11/2023.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa b'tifkira tal-Fidi Mejtin kollha. Ċimiterju tal-Gwerra, Ruma. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Fit-tifkira tal-Erwieħ kollha, il-Papa Franġisku mar fuq l-oqbra tas-suldati, il-maġġoranza tilfu ħajjithom bejn l-20 u 30 sena. 02/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fit-Tifkira Solenni tal-Erwieħ kollha tal-Purgatorju. Katidral tal-Assunta, Victoria. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Titnieda ‘App’ ġdida għall-Ġublew, “Iubilaeum252, li hi disponibbli biex titniżżel. 02/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Is-Santa Sede tikkundanna r-razziżmu kontra l-migranti u d-diskriminazzjoni reliġjuża. 02/11/2023.

Is-sejħa għall-qdusija fid-dinja tal-lum. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha u Għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat. Katidral ta’ San Pawl, Mdina. 01/11/2023.

 AĦBARIJIET:  Teoloġija li tinterpreta l-Evanġelju għad-dinja tal-lum. Ad theologiam promovendam. Ittra Appostolika forma ta' Motu Proprio tal-Papa Franġisku. 01/11/2023.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/11/2023.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Qaddisin kollha. Pjazza San Pietru. 01/11/2023.

 ĠUBLEW 2025:  Pellegrini fuq l-art li fiha qegħidna l-Mulej. It-Tama tal-ħolqien fil-Ħallieq.

Kelma tal-Ħajja ta’ Novembru 2023. Intom ilkoll ulied id-dawl u wlied il-jum; aħna m’aħniex ulied il-lejl, anqas ulied id-dlam.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Novembru 2023.

Adorazzjoni Ewkaristika minn diversi knejjes matul Novembru 2023.

Fehma tal-Papa għal Novembru 2023: Nitolbu għall-Papa nnifsu biex fil-qadi tal-missjoni tiegħu jibqa’ viċin tal-merħla fdata f’idejh, bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu.

 

Fittex aktar ...

 

 QUDDIES LIVE

VIDJO   -   AWDJO

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx