Riżorsi dwar il-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016

Ara t-test tal-bolla bil-Latin.

Ara t-test tal-bolla bl-Ingiż.

Ara t-test tal-bolla bit-Taljan.

Talba għall-Ġublew ... [test] 

Talba għall-Ġublew ... [vidjo]

Talba għall-Ġublew ... [awdjo]


Logo għall-Ġublew tal-Ħniena.

Il-Logo tal-Ġublew tal-Ħniena imfisser mill-artist nnifsu, Padre Marko Ivan Rupnick SJ.


Innu tal-Ġublew tal-Ħniena bil-Malti.   [kliem u noti]

Innu tal-Ġublew bil-Malti.     [test]

Innu tal-Ġublew tal-Ħniena, Misericordes Sicut Pater.   [vidjo]

Innu tal-Ġublew tal-Ħniena. Sorijiet Benedittii ta' Orte. [vidjo]

Innu tal-Ġublew tal-Ħniena bil-Malti mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ (Għawdex) taħt id-direzzjoni ta' Ms Dorienne Portelli.   [awdjo]


Il-Papa Franġisku jħabbar il-Ġubew.

L-omelija tal-Papa Franġisku.

Tagħrif ġenerali dwar is-Sena tal-Ġublew.

Ġublej oħra Papiet fi żmienhom.

Analiżi tal-Bolla minn Dun Hector Scerri.

Il-Ġublew tal-Ħniena. Dun Hector Scerri [awdjo]

Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

Rit tal-Ftuħ tal-Bieb tal-Ħniena fil-Knisja Lokali.

L-Indulġenza tal-Ġublew tal-Ħniena. Minn ittra tal-Papa Franġsku. 01/09/2015.

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Malti fil-bidu tal-Ġublew tal-Ħniena. 13/12/2015 [pdf]. ...  [awdjo]

Is-Sena tal-Ħniena. Edward Wright lil-Lajċi. Għawdex. 05/12/2015.  [awdjo]

Is-Sena tal-Ħniena. Edward Wright lis-Saċerdoti. Għawdex. 05/12/2015.  [awdjo]

Ħniena u mogħdrija fit-Testment il-Ġdid.  Referenzi ta' testi bibliċi.

Misericordia Dei, Ittra Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar xi aspett tas-Sagrament tal-Penitenza. 07/04/2002.

Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar ir-Rikonċiljazjoni u l-Penitenza, 02/12/1984.

Dives in Misericordia, Għani fil-Ħniena tal-Papa Ġwanni Pawlu II.  30/11/1980.

Il-Ġublew tal-Ħniena. Gwida għall-Pellegrin. Ktejjeb ta' tagħtif u talb għall-Ġublew tal-Ħniena.

Alla Ħanin: Il-Qalba tal-Ispiritwalità tal-Katekisti. Dun Emanuel Magro, lekċerer tal-kateketika f’The Catholic University of America. 27/07/2016.


Fl-Għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena

Misericordia et Misera, Ittra Appostolica tal-Papa Franġisku. 20/11/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Għeluq il-Ġublew. 20/11/2016. [vidjo]

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Għeluq il-Ġublew. 20/11/2016. [test]

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016. [awdjo]

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016. [test]