Mill-Knisja f'Għawdex


Il-paġna uffiċjali tal-Facebook tad-Djoċesi ta' Għawdex

 

IL-KELMA TAL-ISQOF

Mill-Isqof Anton Teuma

Mill-Isqof Emeritus Monsinjur Mario Grech

 

PJAN PASTORALI

Pjan Pastorali 2023-2024: Ibqa' magħna, Mulej

Pjan Pastorali 2022-2023: U beda jfissrilhom l-Iskrittura

Pjan Pastorali 2021-2022: U baqa' miexi magħhom

 

KUMMISSJONI DJOĊESANA GĦALL-PASTORALI MAL-FAMILJA

Djalogu dwar ir-relazzjonijiet tal-ġenituri mat-tfal. 05/05/2024.

 

AKTAR MID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX

Riżorsi Liturġiċi mill-Kummissjoni Liturġika tad-Djoċesi ta' Għawdex

Ejjew nitolbu fir-Randan. Playlist sħiħa ta' filmati qosra b'talb komuni

L-Isqfijiet li mexxew id-Djoċesi ta' Għawdex

L-Ambone.  Vidjo qasir fuq il-post fil-knisja li minnu tixxandar il-Kelma ta' Alla. Ottubru 2022

Segretarjat għall-Appostolat tal-Lajċi ta' Għawdex

Żjara Ad Limina tal-Isqfijiet Maltin 2012

Kalendarju Pastorali u Direttorju Ekkleżjastiku Djoċesan 2017-2018. Djoċesi ta' Għawdex

Linji-gwida għaċ-Ċelebrazzjoni taż-Żwieġ Nisrani. Kummissjoni Liturġika, Djoċesi ta' Għawdex. 2024. mt    -    en