LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

 

 

Home

Librerija

Forum

Arkivju

Links

Ikkuntatjana

Tv Vatikan

Tv 2000

Kappella

Santwarju EWTN
 

Bil-Ġrieħi  Tiegħu intom Fiqtu ...

 

L-Eżorċista Malti, Patri Marcello Ghirlando OFM jitlob quddiem il-Kurċifiss mirakuluż li hu meqjum fil-knisja “Ta’ Ġieżu” fil-Belt Valletta.

Ittra Pastorali għar-Randan 2012 ...

L-eżilju tagħna huwa dak kollu li jbegħdna minn Alla. ....

 

Meta tiddeċiedi inti liema huwa tajjeb jew ħażin bla ma tagħmel l-ebda rabta mal-Kelma ta’ Alla.  

Meta taħseb li f’ħajtek m’għandekx bżonn lil Mulej Ġesu u lill-Knisja ...  

Meta tintilef fil-ġirja għall-affarijiet materjali bla ma tagħti każ l-etika u l-ġustizzja.

Meta f’ħajjietna npoġġu fil-ġenb il-kmandamenti ta’ Alla.

Ittra Pastorali għar-Randan 2012 bil-Malti ...>

Ittra Pastorali għar-Randan 2012  bl-Ingliż …>

Ittra Pastorali għar-Randan 2012 għat-Tfal …>


Riżorsi għar-Randan ...

Mill-Eżilju għall-Ħelsien, Riżorsi Kateketiċi għall-użu fil-laqgħat mal-Adolexxenti u Żgħażagħ, Sr Alexandra Chircop, Segretarjat għall-Katekeżi, 14 Frar, 2012. ...>

Fil-Librerija tal-Laikos issib ukoll ...

Sorsi oriġinali, mill-Kotba Mqaddsa u t-Tagħlim tal-Knisja

  • Il-Bibbja bil-Malti u b’ilsna oħra...

  • Kitbiet tas-Santi Padri...

  • Il-Liġi Kanonika...

  • Dokumenti tal-Konċilji u tal-Papiet...

 

Riżorsi oħra miġbura skont is-suġġett.

  • Dwar il-Kelma ta’ Alla u t-tagħlim nisrani...

  • Dwar is-sejħa u l-ħajja ta-nisrani...

  • Dwar l-anġli u l-qaddisin...

  • Dwar liturġija, talb u devozzjonijiet...

  • Mill-ħajja tal-Knisja f’Malta...

Idħol fil-Librerija >

L-iffriżar tal-embrijuni umani ...

 

Fil-filmat qasir, l-Isqof Donal Murray, li jippresiedi l-Grupp Konsultattiv tal-Konferenza Episkopali Irlandiża dwar il-Bioetika, jitkellem fuq id-dokument “Dignitatis Personae”, li fih  il-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi tittratta fost l-oħrajn dwar l-iffrizar tal-embrijuni umani.

Ara wkoll ...

Maurizio P. Faggioni, OFM, The Question of Frozen Embryoes, 31 Dec 2001.

 

 

 

 

Il-Lajkat u l-Appostolat tal-Lajċi:

Teżori u Ġarar tal-Fuħħar.

Il-fuħħar huwa don ta’ Alla u xogħol il-bniedem flimkien.  U Alla dejjem jgħaqqad id-don tiegħu max-xogħol tal-bniedem. Dan minkejja d-dgħufija u d-dnub li hemm fil-bniedem. 

Din kienet it-tema tal-messaġġ li Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona OP wassal nhar il-Ġimgħa, 9 ta’ Marzu 2012, lil dawk minġbura fis-sala tal-Iskola Santa Monika f’Birkirkara biex flimkien ifakkru Jum il-Lajċi Nsara.

It-tema tad-diskors kienet imfissra f’aktar dettal minn Monsinjur Anton Gouder, Pro-Vigarju Ġenerali li wera kif l-appostolat nisrani għandu jkun pont li fuqu jgħaddi Kristu stess, minn għand min qed iwettaq l-appostolat għal għand min qed jirċevih.

Fil-laqgħa ntwera dokumentarju qasir dwar il-Konċilju Vatikan II, li fil-11 ta’ Ottubru ta’ din is-sena jitfakkar il-50 anniversarju mill-bidu tiegħu.

Għad-diskors kollu tal-Arċisqof Pawlu ikklikkja hawn >

Għad-diskors kollu ta’ Mons. Gouder ikklikkja hawn >

Ara dokumentarju “Il-Konċilju - 50 Sena Wara”  >

L-Evanġelju skont San Ġwann - Film ...

Bħala għajnuna sabiex il-Kelma ta’ Alla tkun aktar preżenti fil-ħajja tagħna, qed nipprovdu ħolqa għall-filmat dwar il-ġrajja u t-tagħlim ta’ Ġesù Kristu kif imwassla lilna minn San Ġwann. 

Dan il-film li huwa bl-Ingliż huwa mqassam fi tmintax-il episodju ta’ anqas minn ħmistax-il minuta ‘l waħda u għalhekk jista’ joffri opportunità ta’ riflessjoni u talb wara kull taqsima.  Ma uħud mill-episodji qed noffru għajnuniet bil-Malti għal riflessjoni u talb relatati mat-taqsima.

Ikklikkja hawn …>

Il-Valur tas-Silenzju - The Big Silence ... 

Stħajjel li flimkien ma xi persuni oħra, inti tkun mistieden tgħaddi xi jiem fis-skiet ta’ monasteru fil-kampanja. La titkellmu, bla radju, televiżjoni u ġurnali. La internet u lanqas komputer.

Dokumentarju tal-BBC dwar din l-esperjenza .... >

Is-Sena tal-Fidi ...

Il-Papa Benedittu XVI ħabbar Sena ta’ Fidi bejn il-11 ta’ Ottubru 2012 u l-24 ta’ Novembru 2013.

 

Is-Sena tal-Fidi hi sejħa biex mill-ġdid nikkonvertu b’mod awtentiku lejn Kristu, il-Feddej waħdieni tad-dinja. (Porta Fidei 6)

Illum tinħass il-ħtieġa għal impenn ekkleżjali aktar qawwi, għal evanġelizzazzjoni ġdida sabiex wieħed jiskopri mill-ġdid il-ferħ tal-fidi u l-entużjażmu biex jikkomunikaha lill-oħrajn. (PF 7)

L-istqarrija tal-fidi hi att personali u komunitarju fl-istess ħin. Infatti, il-Knisja hi l-ewwel suġġett tal-fidi. (PF 10)

Ara d-dokument Porta Fidei >

Rakkomandazzjonijiet għas-Sena tal-Fidi.

VATICAN, 7 Jannar 2012.  Illum is-Santa Sede ppublikat lista ta’ rakkomandazzjonijiet pastorali biex jgħinu ħalli fll-Knisja Universali tkun ċelebrata aħjar is-Sena tal-Fidi. 

Dawn iridu jkunu għodda f’idejn l-operaturi pastorali kollha fit-twettieq aħjar tal-pjan pastorali.

Ikklikkja >

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org