Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


GĦOTI TAL-KOMUNJONI EKKLEŻJASTIKA MILL PAPA FRANĠISKU LILL-PATRIJARKA TAĊ-ĊILIĊJA

Mument ta’ diffikultajiet u sfidi ġodda

Minn qalbi nagħtik, Beatitudni, il-komunjoni ekkleżjastika li qed titlobni, fi qbil mat-tradizzjoni tal-Knisja u man-normi ta’ bħalissa.   Nafda lilek u lill-ministeru tiegħek f’idejn Ġesù Kristu u l-ħarsien ta’ l-Omm Imqaddsa ta’ Alla, u minn qalbi nibgħatlek il-Barka Appostolika li nestendi fuq il-Patrijarkat kollu.  [...]

 


IL-PAPA FRANĠISKU LILL-AWTORITAJIET TAL-PARAGWAJ

Poplu li jinsa l-passat tiegħu m’għandux futur.

Poplu li jinsa l-passat tiegħu, l-istorja tiegħu, għeruqu, m’għandux futur, hu poplu niexef.”  Dan qalu l-Papa Franġisku fil-Paragwaj waqt laqgħa li kellu mal-Awtoritajiet Ċivili.  Imma hija twissija li tista’ tgħodd għalina wkoll.  Jista’ jkun li meta nwarrbu l-valuri li trawwimna fihom tul il-bosta sekli tal-istorja tagħna, aħna nkunu qed ninsew għeruqna?     Iktbilna l-kummenti tieghek fuq il-blog tal-laikos […]


JASAR MODERN U TIBDIL FIL-KLIMA

Ma nistgħux nifirdu l-bniedem mill-bqija

Meta ma  jkunx hemm  ħarsien tal-ambjent, tal-ħolqien, hi, li l-bliet jikbru bla rażan. Dan hu fenomenu dinji.  Jiġri li dawn l-irjus, dawn il-bliet kbar ikomplu dejjem jikbru, iżda madwarhom  jikbru wkoll postijiet ta’ faqar u ta’ miżerja, fejn in-nies ibatu minħabba nuqqas ta’ ħarsien tal-ambjent.  [...]

 


DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità tas-suq

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità “tas-suq”, imma l-loġika tax-xiri Ġesù jibdilha fil-loġika l-oħra, il-loġika tal-għoti... Is-sehem fl-Ewkaristija jfisser daħla fil-loġika ta’ Ġesù, il-loġika tal-gratwità, tal-qsim.  U minkejja li aħna fqar xorta waħda nistgħu nagħtu xi ħaġa.  “Meta nitqarbnu” jfisser ukoll li aħna nixorbu mingħand Ġesù l-grazzja li tagħtina l-ħila li naqsmu mal-oħrajn dak li aħna u dak li għandna.  [...]


KORS DWAR IL-LITURĠIJA

Għal min jaqdi Ministeru Liturġiku fil-parroċċa

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mas-Segretarjat tal-Liturġija ħejja dan il-kors, li jibda f’Ottubru ta’ din is-sena (2015) u jintemm f’Mejju tas-sena d-dieħla (2016).  Il-kors għandu l-ħsieb li jagħti togħma tajba ta’ x’inhi tassew il-Liturġija, x’inhu l-isfond storiku u teoloġiku taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, kif ukoll kif wieħed jadatta u jkun krejattiv, biex jgħin lill-Poplu ta’ Alla jqim tassew lil Alla flimkien bħala komunità li temmen u tgħix dak li temmen.   [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 36

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 36:

Il-prezz tal-ħsara li ssir minħabba fit-traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu hu bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista’ jaqla’.  [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 2 Awwissu 2015

  It-tibdil f’Leħen is-Sewwa grid ikompli
  Imur il-missjoni biex jgħin studenti fqar.

  Il-Koppji President Mondjali u Ewropea tal-ICCF f’Malta.
  Sittax-il lajk f’esperjenza missjunarja fil-Perù.

  Sitt zghazagh f’xogħol volontarju f’Karonga.

  Il-ktieb S. Gianna Beretta Molla pprezentat lill-Isqfijiet.

Aħbarijiet Internazzjonali

  Reġistrazzjoni ghall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016.

  Linji gwida dwar deċiżjonijiet għal tmiem il-ħajja.

  Sospiża l-kundanna tal-mewt ta’ Asia Bibi.

  Appell ieħor tal-Papa għall-ħelsien tal-ostaġġi fis-Sirja.

Opinjoni

  Il-festi - ċelebrazzjoni li bih nagħtu glorja lil Alla.
  Nieqfu ftit u nirriflettu.

  Fid-dgħajsa ta’ Pietru hemm post għal kulħadd.

  Il-vaganzi: a good detox opportunity.

  Please, meta jkollok ċans….

  X’qed jinħema f’qalbna?

  Il-Knisja tbierek il-koppja raġel u mara.

  Spazju għall-qdusija tal-lajk.

  Il-valuri tal-festi reliġjużi.

Dawn u aktar filBlogs tal-Leħen is-Sewwa  [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Evangelii Gaudium.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Ġublew tal-Ħniena.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Korsijiet ta' Formazzjoni.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Sinodu dwar il-Familja.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.