Laikos

 

 

 

 

 

IL-BIBBJA

IL-QUDDIESA

IL-BREVJAR

NITOLBU

MILL-PAPA

MILL-ISQFIJIET

AĦBARIJIET

AVVIŻI

LIBRERIJA

 

 
 
 

Il-Laikos: aġġornat kuljum b'riżorsi pastorali ġodda ...

Idħol fil-Video Channels tal-Laikos ...

ŻIDIET RIĊENTI

Hu ħa fuq d-dnub tal-umanità. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Dar tal-Kleru, Birkirkara. 19/04/2019.

Wara l-mewt ta' Kristu ħadd ma hu waħdu. Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt it-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Katdral tal-Assunta. Victoria. 19/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 19/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt it-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej fil-Ħabs ta' Velletri, Ruma. 18/04/2019.

Ħasel saqajn min ittradih, min ċaħdu, min abbandunah. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Knisja Parrokjali ta' Ħal Balzan. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 18/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka filgħodu. Katidral tal-Assunta, Victoria. 18/04/2019.

Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Għid.  It-talba lill-Missier fil-ħin tal-prova. Udjenza Ġenerali. 17/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru. 14/04/2019.

Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta' Ħadd il-Palm. Pjazza San Pietru, 14/04/2019.

Tifkira ħajja ta' dak li għamel għalina Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex, Victoria. 14/04/2019.

Il-Beatitudnijiet tal-Politiku. Proposti mill-Kardinal Van Thuan fil-kitbiet tiegħu.

Qed nisma' l-kelma ta' Alla?  Qiegħed inwettaqha? Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa lill-Impjegati tal-APS Bank fil-festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

L-Omm li qatt ma tabbandunana. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi lill-ħaddiema u pazjenti tal-Isptar Mater Dei fil-Festa ta' Marija Addolorata. 12/04/2019.

Ma naħlux it-tbatija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Marija Addolorata. Pjazza Indipendenza, Victoria.  12/04/2019.

Aħfrilna dnubietna. It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Missierna. Udjenza Ġenerali. 10/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nisrani li jintrikeb mill-falliment. 09/04/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħames Ħadd tar-Randan. 07/04/2019.

Nixtieq ninbidel f'Marija. Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem Via Crucis Djoċesana fis-Santwarju Madonna ta' Pinu. Għarb. 07/04/2019.

Ġesù jżarmana u jarmana. Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-60 anniversarju mill-ordinazjoni tal-Qaddej ta' Alla Dun Mikiel Attard. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għarb. 06/04/2019.

Kemm hi għażiża d-dar tiegħek. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Bażilika tal-Madonna tall-Karmnu, Valletta. 04/04/2019.

Sinteżi tal-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali tal-Papa Franġisku, Christus vivit, indirazzata liż-żgħażagħ u lill-poplu ta' Alla kollu. 02/04/2019.

Eżerċizzi tar-Randan għall-Familja. Predikatur Fr Hayden Williams ofmcap. (2019).

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta' San Vinċenż Ferreri. 05/04/2019.

Il-Papa Franġisku f'Dar Santa Marta. Nitolbu bil-kuraġġ u l-ħerqa mhux bit-telqa. 04/04/2019.

Lectio Divina tal-Ħames Ħadd tar-Randan minn Dun Joseph Mercieca. 04/04/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-President Dr George Vella. 04/04/2019.

Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Marokk. Udjenza Ġenerali. 03/04/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' April 2019.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

CHRISTUS VIVIT - KRISTU ĦAJ

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR L-ISPIRTU S-SANTU

 

IL-QARI TAL-QUDDIESA

L-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku wara s-Sinodu tal-Isqfijiet dwar iż-Żgħażagħ. Ara sintesi uffiċjali tagħha bil-Malti u aktar tagħrif dwarha ...

 

Żmien il-Għid huwa wkoll żmien ta' tħejjija għal Għid il-Ħamsin. Fil-Laikos tista ssib sensiela ta' Katekeżijiet ta' San Ġwanni Pawlu dwar l-Ispirtu s-Santu ...

 

Ara l-qari tal-Quddiesa tal-lum ...

Il-qari tal-Ħadd bil-Lingwa tas-Sinjali ...

Kalendarju Liturġiku ...

 

IL-FEĦMA TAL-PAPA F'APRIL

 

ID-DAWL TA' KRISTU

 

BIEX INQUMU MA' KRISTU

Il-Papa jħeġġiġna biex dax-xahar nitoblu għat-tobba u dawk kollha li jagħtu għajnuna umanitarja f’pajjiżi li jinsabu fi gwerra ...

 

Fil-funzjoni tal-Vġili tal-Għid, jitbierek in-nar il-ġdid li minnu jkun mixgħul il-Blandun, simbolu ta' Kristu u wara ssir it-Tħabbira tal-Għid ...

 

Ad resurgendum cum Christo. Istruzzjoni dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'kaz ta' kremazzjoni ...

               
Mgr Victor Grech Fr Mario Attard Fr Philip Cutajar Joe Fenech Angelo Xuereb George Calleja S.J.A.F.  

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2018-9

Kalendarju Universalis


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda Maltija tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku

 

 

 

KUNTATT -  telefon u email ...