LAIKOS

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

Ikkuntatjana

Siti Oħra

Ħinijiet tal-Quddies

Next TV

CTV

Arkivju tal-Laikos

Facebook tal-Laikos

Fittex fil-Laikos

Forum / Blog

Li llum fl-Iraq ikollok lil min jimmarkawlu dan is-sinjal mal-bieb ta daru, ikun jfisser li dak huwa tan-Nazzarenu.  Għalih u għall-familja tiegħu dik tkun il-kundanna tal-mewt. Għalhekk b’sinjal ta’ solidarjetà ma’ ħutna l-Insara tal-Iraq, aħna wkoll qed intellgħu dan is-sinjal fuq il-bieb ta' barra ta' dan is-sit, biex nistqarru li aħna wkoll tan-Nazzarenu.  Fl-istess waqt nitolbu biex il-Mulej jkompli jagħti l-kuraġġ lil ħutna Insara fl-Iraq u jibgħatilhom l-anġlu tiegħu biex iħarishom.

IL-BIBBJA

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

LITURĠIJA

KITBIET TA' MISSIRIJIET IL-KNISJA

MILL-PAPA FRANĠISKU U DWARU

MINN PAPIET OĦRA

DOKUMENTI TAL-KONĊILJI EKUMENIĊI

MILL-KNISJA F'MALTA

TALB U DEVOZJONIJIET

 

“Qtilt erbgħa minn uliedi”

Ġrajja ta’ koppja li wettqu abort fuq erbgħa minn uliedhom.  Wara konverżjoni straordinarja, huma kellhom żewġ subien li rabbewhom b’għożża u mħabba kbira, imma  “Kull meta nħares f’wiċċhom niftakar li hemm erbgħa oħra li mhu se nara wiċċhom qatt … ħlief meta mmur hemm, ħdejhom.”

Iktbilna!  Napprezzaw ħafna il-kummenti tiegħek.  Grazzi.