L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

L-Assemblea Djoċesana 2014

Il-Ġimgħa, 10/10/2014: Tħabbret minn Mons. Arċisqof Pawlu Cremona d-deċiżjoni li l-Knisja f’Malta jkollha l-Ministeri lajkali u d-Djakonat permanenti.

Aktar ...

Il-Beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI

Il-Ħadd, 19/10/2014: Segwi dirett mill-Vatikan il-quddies immexxija mill-Papa Franġisku fi tmiem is-Sinodu Straordinarju dwar il-Familja u l-Beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI.

Klikkja ...

Messaġġ tal-Isqfijiet mis-Sinodu

Is-Sibt, 18/10/2014: L-Isqfijiet tas-Sinodu approvaw il-messaġġ tat-III Assemblea ġenerali straordinarja bit-tema, "l-Isfidi pastorali dwar il-familja fil-kuntest tal-evanġelizzazzjoni".

Ara l-messaġġ ...

Ir-Riżenja tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP

L-ISQOF IT-TWAJJEB"

Minn paġni oħra ...

▬  Il-Bibbja

▬  Il-Katekiżmu tal-Knisja

▬  Liturġija

▬  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

▬  Mill-Papa Franġisku

▬  Minn Papiet Oħra

▬  Mill-Konċilji Ekumeniċi

▬  Mill-Knisja f’Malta

▬  Talb u Devozjonijiet

▬  Arkivju tal-Laikos

 

Is-Sibt, 18 ta' Ottubru 2014:  L-Isqof Charles J. Scicluna, li nħatar mill-Papa Franġisku bħala Amministrattur Appostoliku,  xebbaħ lill-Arċisqof Pawlu Cremona mal-Papa t-Twajjeb Ġwanni XXIII u qal li nistgħu niddeskrivuh bħala l-Isqof it-Twajjeb.

Tista' tara wkoll ....

▬  L-aħbar tar-riżenja …

▬  L-Ittra tan-Nunzju …

▬  Ittra lis-Saċerdoti …

▬  Ċirkulari mill-Kurja …

▬  Il-Liġi tal-Knisja dwar ħatra ta’ Isqof …

▬  Konferenza Stampa ...

Minn mezzi oħra ...

▬  Blog

▬  Facebook

▬  Links ma’ siti oħra

▬  Ħinijiet tal-Quddies

▬  Knejjes għall-Adorazzjoni

 

 

 

Liema huwa il-kmandament il-kbir tal-liġi?

Il-Ħadd, 26/10/2014, it-30 Ħadd: "Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?" Qallu Ġesù: "Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u b'moħħok kollu.' Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U it-tieni jixbhu: 'Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.' Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti." 

◄  Segwi r-riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri f'dan il-filmat.