L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

   Il-bliet tal-konkrit ta' żmienna ...  

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Messaġġ tal-Papa Franġisku qabel l-Angelus fis-26 Ħadd matul is-Sena. 25/09/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Katekisti. 25/09/2016.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fil-forum tal-Health Givers. Sptar Ġenerali, Victoria, Għawdex. 22/09/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa. 21/09/2016.


Inħennu bħall-Missier. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 21/09/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Jum l-Indipendenza: 21/09/2016.


Jum Dinji għall-Paċi. Diskors tal-Papa Franġisku f'Assisi. 20/09/2016.


Jum Dinji għall-Paċi. Meditazzjoni tal-Papa Franġisku f'Assisi. 20/09/2016.


Jum Dinji għall-Paċi. Appell tal-Papa Franġisku u Mexxejja ta' Reliġjonijiet. Assisi. 20/09/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Edukaturi ġodda fl-iskejjel tal-Knisja. 19/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 18/09/2016.


"Tgħallmu minni", Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 14/09/2016.


Ħniena u Fidwa. Katekeżi Ġubilari tal-Papa Franġisku. 10/09/2016.


Omelija tal-Erċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib. 14/09/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tas-Samra, l-Ħamrun. 12/09/2016.


Il-Katekeżi tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Ħniena kollha b'sotto-titoli bil-Malti fil-filmat stess u bit-test sħiħ tal-verżjoni Maltija.


Aktar katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-parroċċa ta' Ħaż-Żabbar. 10/09/2016.


Ad Gentes. Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Ħidma Missjunarja tal-Knisja. 07/12/1965. (Verżjoni mġedda tat-test Malti)


Hi l-ħniena li ssalva. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fit-Twelid tal-Verġni Marija. Ix-Xagħra. 07/09/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Velja ta' Talb għall-Isqof-elett Mons. Carmel Zammit.  Gudja. 06/09/2016.


Intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. 04/09/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'Westminster Cathedral, Londra. 03/09/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fiċ-Ċelebrazzjoni Annwali tal-Iskejjel tal-Knisja. 06/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba Kattoliċi Taljani. 15/11/2014.


Diskors tal-Papa Franġisku lit-Tobba ta' Spanja u l-Amerika Latina. 09/06/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kungress Dinji tal-Kardjoloġija. 31/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus wara l-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Kanonizzazzjoni ta' Madre Teresa. 04/09/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fil-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2016.


Ġabra ta' essays akkademiċi minn Seminaristi / Studenti tat-Teoloġija Għawdxin.


L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Settembru 2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Operaturi tal-Ħniena. 03/09/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Mill-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku

Fis-soċjetà tal-konsum, is-sens estetiku qed jiftaqar u hekk il-ferħ qed jintefa. Kollox jeżisti biex jinxtara, jiġi miksub u kkunsmat; anki l-persuni(par 127)

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

ĠUBLEW TAL-FAMILJA

Ġublew tal-Familja

Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016

 

Jum sħiħ ta' ċelebrazzjoni u attivitajiet diversi għall-familja kollha fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat.

għall aktar dettajli ...

 

JUM TA' TALB GĦALL-ĦOLQIEN

F'Assisi, Jum dinji ieħor ta' talb għall-paċi

 

F'dan iljum, l-għatx għall-paċi nbidel f’talba quddiem Alla, biex jieqfu darba għal dejjem il-gwerer, it-terroriżmu u l-vjolenza ...

ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

 

KATEKEŻI MINN SAN ĠWANNI PAWLU II

Teoloġija tal-Ġisem  (129) ...

L-Anġli (6) ...

Id-Dnub (12) ...

Il-Verġni Marija (70) ...

Ġesù Kristu (85) ...

L-Ispirtu s-Santu ...

aktar fil-Laikos ...

AMORIS LAETITIA TAL-PAPA FRANĠISKU

Eżortazzjoni Appostolika dwar il-Ferħ tal-Imħabba

 

Il-Ferħ tal-Imħabba fil-familji hu wkoll il-ferħ tal-Knisja. Din l-Eżortazzjoni tikseb tifsira speċjali fil-kuntest ta’ din is-sena tal-Ġublew tal-Ħniena.

bosta riżorsi dwar l-Amoris Laetitia ...

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

LECTIO DIVINA

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

L-ewwel tliet videos minn sensiela fejn, Fr Michael Bugeja jfisser il-partijiet differenti taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, iċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja. 

ara l-videos ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-26-il Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 16: 19-31

25 ta' Settembru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha      Ara oħrajn ...

AVVIŻI

Avviżi dwar attivitajiet minn entitajiet u gruppi oħra fi ħdan il-Knisja f'Malta ...

ara l-avviżi ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 25 ta' Settembru 2016

aktar dettalji ...

 

Kitbiet minn Patri Kapuċċin Mario Attard  ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta