INKUBATUR! MIN, IL-MARA?


LA INKUBATUR IMMA LANQAS BIĊĊERIJA

Segwi l-LIFE CHANNEL tal-Laikos u tkun taf il-verità kollha minn għand dawk stess li għaddew minnha ...

L-EŻORTAZZJONI TAL-PAPA


CHRISTUS VIVIT - Publikata bil-Malti l-Eżortazzjoni Postsinodali tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ u lill-Poplu ta' Alla kollu ...

PELLEGRINAĠĠ NAZZJONALI


Is-Sibt 22 ta' Ġunju 2019. Quddiesa mill-Isqfijiet Maltin fis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu f'Għawdex. Trasport mill-parroċċi ...

 

ŻIDIET RIĊENTI

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Camerino. 16/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Mexxejja tal-Moviment tat-Tiġdid Kariżmatiku Charis. 08/06/2019.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati. Il-Wardija. 15/06/2019.

Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Assemblea plenarja tal-Isqfijiet tal-Polonja. Walbrzych. 14/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt l-Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali. Katidral tal-Assunta, Victoria. 14/06/2019.

Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta' Għemmaws. Taħdita mill-Isqof Johannes Bonny lill-Operaturi Pastorali lajċi. 11/06/2019.

It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Atti tal-Appostli. Udjenza Ġenerali. 12/06/2019.

EDITORJAL: X'għamel, ġie u u reġa' mar? Marija Omm il-Knisja. 10/06/2019.

Diskors tal-Papa Franġisku qabel ir-Regina Coeli. Għid il-Ħamsin. 09/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Għid il-Ħamis. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 09/06/2019.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jagħti l-Ittra Pastorali ta' Għid il-Ħamsin. 07/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof fil-Quddiesa b'suffraġju għall-Vittmi tas-Sette Giugno. Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid. 07/06/2019.

Il-Papa Franġisku dwar il-Vjaġġ tiegħu fir-Rumanija. Udjenza Ġenerali. 05/06/2019.

Affidament tad-Djoċesi ta' Għawdex lill-Madonna. Omelija tal-Isqof Mario Grech. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb. 05/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant' Antnin. Għajnsielem. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija.  Laqgħa mal-Komunità Rom. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fil-Beatifikazzjoni ta' seba' Martri. 02/06/2019.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess tal-Kappillan Dun Josef Mifsud. Siġġiewi. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Diskors qabel it-Talba tar-Regina Coeli. 02/06/2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeuq il-Kwaranturi fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 02/06/2019.

Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fir-Rumanija. Omelija fis-Santwarju ta' Sumuleu-Ciuc. 01/06/2019.

Biex naslu fejn mar qabilna Hu. Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi waqt il-Viżta Pastorali f'Baħar iċ-Ċagħaq. 01/06/2019.

Ċiviltà ta' mħabba u rispett. Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna. 01/06//2019.

Omelija tal-Isqof Mario Grech lill-Pulizija. Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, Għarb. 01/06/2019.

Ittra miftuħa lill-Insara u l-Musulmani mill-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tas-Sena Marjana. 01/06/2019.

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li ser jitmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2019.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 Segwi il-Laikos TV ...

Il-Ġimgħa 14 ta' Ġunju 2019 fis-6.30 pm

Insara minn Knejjes differenti ser jiltaqghu biex flimkien ifaħħru lil Alla bil-kant. Ara filmat u aktar dettalji ...

 

     

Joe Fenech

   

Laikos.org

Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi. Arċidjoċesi ta' Malta

PAĠNI EWLENIN

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta' Għawdex

Talb u Devozzjonijiet


Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika

Kalendarju Universalis


DIRETTORJI

Direttorju Ekkleżjastiku 

Direttorju Djakonija 

 


DATA POLICIES

Id-Data Policies ta' dan is-sit huma l-istess bħal dawk tal-Arċidjoċesi ta' Malta ...

PUBLIKAZZJONIJIET

Ammen. Parroċċa Żebbuġ Għawdex

Aħna Lilkom, MSSP

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Fondazzjoni St Jeanne Antide

Kartelluni. Mill-Għaqda tal-Kristofri

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika

Il-Paċi Magħkom. MUSEUM

Rivista, Madonna ta' Pinu

SJAF  e-magazine

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' Talb fost il-Ħaddiema

 

EDITORJAL ...


MEDIA SOĊJALI

TV - Video - Audio Channels

Blog

Facebook

Ħolqa ma' siti oħra


AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku


KUNTATT: telefon u email