IL-VIRTIJIET SKONT IL-QADDISIN

Kitba ta' Joe Galea

 

1. Il-Faqar ...

2. Is-SempliċitÓ ...

3. Il-Manswetudni ...

4. L-UmiltÓ ...

5. Id-Disprezzi ...

6. L-Imħabba ta xulxin ...