LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

 

2

Mill-ġdid jitlob lill-Poplu ta’ Ruma biex jitlob għalih.

Tislima tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku

mill-Gallarija tal-Bażilika San Giovanni Laterano

 

Wara l-Quddiesa tal-pussess tiegħu bħala Isqof ta’ Ruma

Il-Ħadd, 7 ta’ April 2013.

 

Ħuti, il-lejla t-tajba.

Inroddilkom tant ħajr tal-kumpanija tagħkom fil-quddiesa tallum. Grazzi ħafna. Nitlobkom titolbu għalija. Għandi bżonn, tinsewhx dan.  Grazzi lilkom ilkoll.  Ejjew nimxu ‘l quddiem, ilkoll flimkien, il-Poplu u l-Isqof, kollha flimkien, il-quddiem dejjem bil-ferħ tal-qawmien ta’ Ġesù, li huwa qiegħed dejjem maġenbna.  Il-Mulej iberikkom! 

 

Grazzi ħafna.

 

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta                                                                                                                                                         http://www.laikos.org      

 Link