L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

LITURĠIJA

  Ħinijiet tal-Quddies f’Malta u Għawdex

 

Quddiesa ...  

Ir-Rit tal-Quddiesa

Missal għall-Quddies tal-Ħadd u Festi

Missal għall-jiem ferjali (Avvent, Milied, Randan u Għid)

Żjieda għall-Proprju tal-Qaddisin

Talbiet tal-Ġemgħa (tal-Fidili)

Talbiet Ewkaristiċi Missal 1

Talbiet Ewkaristiċi Missal 2

 


Talba Ewkaristika fil-Quddiesa taż-Żwieġ


Preżentazzjonijiet viżivi bil-Qari tal-Quddiesa

Sagramenti oħra

Ir-Rit tal-Magħmudija

Ir-Rit taż-Żwieġ

Barka tal-Għarajjes fil-Quddiesa.

Rit tal-Ordinazzjoni tad-Djakni

Rit tal-Funerali bil-Malti

Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.


Riżorsi bl-Ingliż

Rite of Anointing of the Sick

Rite of Catholic Marriage with Mass

Rite of Marriage wih Mass (.doc)

Rite of Funerals with Mass

 

Ċelebrazzjonijiet Oħra

Talba għat-Tberik tal-Għarajjes f'jum l-għerusija.


Sorsi liturġiċi oħra

Kalendarju Liturġiku

Brevjar sħih, jum b'jum

Brevjar [verżjoni għall-mobile]

Lawdi, Għasar u kompieta biss

Qaddisin fil-Liturġija

Kant Gregorjan

Liber Usualis

 

 

 Dwar il-Liturġija