“Kunu xhieda tal-fidi tagħkom permezz tad-dinja diġitali! Użaw dawn it-teknoloġiji ġodda biex l-Evanġelju jkun magħruf u l-Aħbar it-Tajba dwar l-Imħabba infinita  ta’ Alla għall-popli, tidwi b’modi ġodda fid-dinja dejjem aktar teknoloġika tagħna!"   (Il-Papa Benedittu XVI, Udjenza Ġenerali, 20 ta’ Mejju 2009)