Home ... Librerija ... Forum ...

Arkivju ...

Links ...

Kuntatt ...

 

LAIKOS.org

Segretarjat għal-Lajċi, Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

NEMMEN, MULEJ (Ġw 9:38)


SENA TAL-FIDI

11 Ottubru 2012 - 24 Novembru 2013

 

Dokumenti

Ittra Appostolika, Porta Fidei

Rakkomandazzjonijiet Pastorali

Motu Proprio Ubicumque et Semper

Instrumentum Laboris

Ikona tas-Sena tal-Fidi

Logo

 

Innu għas-Sena tal-Fidi

Innu għas-Sena tal-Fidi - Awdjo

Innu bil-Malti (P1  ...  P2)

Ghanja minn Andrew Cauchi

Celebrazzjoni ghas-Sena tal-Fidi

 

Pastorali lit-tfal

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

Omelija inawgurali tal-Papa

Udjenzi tal-Papa dwar il-Fidi

 

 Ara aktar fil-LIBRERIJA...

Din hija l-Fidi Tagħna

Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Il-Kredu tal-Appostli

Il-Kredu ta Niċea

Il-Kredu tal-Poplu t'Alla. P.Pawlu VI

Wegħdiet tal-Magħmudija

Dokumenti tal-Konċilju Vatikan II

Kitbiet tas-Santi Padri

Il-Martri  li taw xhieda għall-Fidi bħajjithom

 

Dokumentarji Awdjo-Viżivi

Is-Sena tal-Fidi 2012-2013 (bil-Malti)

Il-Papa jħabbar is-Sena tal-Fidi

Vatikan II, 50 sena wara (bil-Malti)

 

 

 

 Link mas-sit tas-Sena tal-Fidi tal-Vatikan...

Mill-Parroċċi u għall-Parroċċi

Spiss jiġri li diversi parroċċi jidħlu fix-xogħol li joħolqu riżorsi pastorali għalihom infushom meta dawn ikunu diġa saru bħalhom jew qed isiru minn parroċċi oħra.  L-iskop ta din il-paġni huwa li l-parroċċi u entijiet oħra fi ħdan il-Knija jaqsmu bejniethom riżorsi pastorali li jistgħu ikunu ta għajnuna għal xulxin. 

Ibgħatilna r-riżorsi tiegħek fuq lajċi@maltadiocese.org jew ċempel 79801385.

Napprezzaw is-sehem ta kulħadd.

Ikklikkja hawn ...>

 

Matul is-Sena tal-Fidi   (skrolja kif teħtieġ)