Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta

 

 

 

 

Mons. Ġużeppi Farrugia

President tal-Kummissjoni Malta fl-Ewropa.

Lecturer tat-Teoloġija

fl-Universita' Malta

u

Seminarju ta' Għawdex

 

 

 

 

 

 

Ħsieb għal kull jum tar-Randan

Minn Monsinjur Joe Farrugia

MINN RAS IR-RANDAN SAS-SIBT QABEL L-EWWEL ĦADD

L-Erbgħa, L-Ewwel Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, It-Tieni Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, It-Tielet Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, Ir-Raba’ Jum tar-Randan. ...>

 

L-EWWEL ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, Il-Ħames Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta, Is-Sitt Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, Is-Seba’ Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, It-Tmien Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, Id-Disa’ Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, L-Għaxar Jum tar-Randan. ...>

 

IT-TIENI ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, Il-Ħdax-il Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta,It-Tnax-il Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, It-Tlettax-il Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, Il-Ħmistax-il Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, Is-Sittax-il Jum tar-Randan. ...>

 

IT-TIELET ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, , Is-Sbatax-il Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta, It-Tmintax-il Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, Id-Dsatax-il Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, L-Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, Il-Wieħed u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, It-Tnejn u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

 

IR-RABA' ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, It-Tlieta u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta, L-Erbgħa u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, Il-Ħamsa u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, Is-Sitta u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, Is-Seba’ u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, It-Tmienja u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

 

IL-ĦAMES ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, Id-Disa’ u Għoxrin Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta, It-Tletin Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, Il-Wieħed u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, It-Tnejn u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, It-Tlieta u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, Ir-Erbgħa’ u Tletin Jum tar-Randan. ...>

 

IS-SITT ĠIMGĦA TAR-RANDAN

It-Tnejn, Il-Ħamsa u Tletin Jum tar-Randan. ...>

It-Tlieta, Is-Sitta u Tletin Jum tar-Randan. ...>

L-Erbgħa, Is-Seba’ u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ħamis, It-Tmienja u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Il-Ġimgħa, Id-Disa’ u Tletin Jum tar-Randan. ...>

Is-Sibt, L-Erbgħin u l-Aħħar Jum tar-Randan. ...>

 

Home          |          Email          |                                                                                                                     Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi - Malta