L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

Home  

Ikkuntattjana

 

 

 

Sena tal-Ħajja Kkonsagrata 2104 - 2015

 

 Kollni tal-Mulej. Programmi ta' Sister Ġuża Cardona dwar il-Ħajja Kkonsagrata. Qari ta' dokumenti dwar il-Ħajja Kkonsagrata.  (Produzzjoni: LBV 2015)

 Vita Consacrata. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħajja Konsagrata. 25/03/1996.        [ara wkoll verżjoni PDF]

 Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesů u il-Jum Dinji għall-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2015. [b'filmat miegħu]

 Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata. 28/11/2014.

 Messaġġ mill-Kongregazzjoni tal-Ħajja Kkonsagrata għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata. 02/02/2014.

 L-isfidi tal-ħajja kkonsagrata “illum” f’pajjiżna. Riflessjoni tal-E.T. Mons. Mario Grech. Laqgħa għall-Persuni Kkonsagrati, Malta. 13/01/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lir-Reliġjużi fil-Korea.  Siru Esperti tal-ħniena divina permezz ta’ ħajjitkom fil-ħajja komunitarja. 16/08/2014.  [b'filmat miegħu]

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kapitlu Ġenerali tas-Salesjani. 31/03/2014.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Taljana tass-Superjuri Maġguri  [CISM]. 07/11/2014. [b'filmat miegħu]

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lis-Sorijiet tal-Klawsura f’Assisi.  04/10/2013. [b'filmat miegħu]

 Redemptionis Donum, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II lir-Reliġjużi kollha dwar il-Konsagrazzjoni tagħhom. 25/03/1984.