JIEN KONT HEMM

Is-sensiela hi maqsuma fi tnejn, l-ewwel parti marbuta mat-twelid u t-tfulija ta’ Ġesů, u t-tieni parti mall-ħajja pubblika u l-mewt. Meħuda mill-ktieb ta’ David Kossoff “The Book of Witnesses”, maqlubin għall-Malti minn Josephine Cachia, interpretati minn diversi persuni, b’direzzjoni ta’ Ġorġ Mizzi u preżentazzjoni ta’ Maria Schembri. Irrekordjti u mmiksjati minn Antoine Farrugia għar Radju Leħen il-Belt Victoria. It-taqsimiet (skont il-ktieb) huma: 1 sa 7 – It-Tarbija; 8 sa 12 – It-Trobbija; 13 sa 16 – Il-bidu tax-Xogħol; 17 sa 29 – Ġrajjiet ta’ l-għaġeb; 30 sa 35 – Il-bidu tat-Tmiem; 36 sa 38 – It-Tmiem; 39 sa 40 – Il-Bidu.

001 Jien Kont Hemm - Xmuni (Joe M Attard)

002 Jien Kont Hemm - Ruth (Melina Sciberras)

003 Jien Kont Hemm - Seth (Francesco Pio Attard)

004 Jien Kont Hemm - Jetro (Anton Said)

005 Jien Kont Hemm - Nezzar (Ninu Azzopardi)

006 Jien Kont Hemm - Shem (Carmel Zammit)

007 Jien Kont Hemm - Sylvanus (Michael Camilleri)

008 Jien Kont Hemm - Ezra (Gorg Sacco)

009 Jien Kont Hemm - Esthol (M'Angelo Galea)

010 Jien Kont Hemm - Zirim (Mario Portelli)

011 Jien Kont Hemm - Reuben (Charlie Zammit)

012 Jien Kont Hemm - Sarah (Marija Zammit Borg)

013 Jien Kont Hemm - Yuri (George Apap)

014 Jien Kont Hemm - Leah (Mary Grace Xuereb)

015 Jien Kont Hemm - Jonas (Christian Zammit)

016 Jien Kont Hemm - Rebekah (Georgina Attard)

017 Jien Kont Hemm - Amos (Anton Farrugia)

018 Jien Kont Hemm - Hesseth (George Louis Zammit)

019 Jien Kont Hemm - Noach (Oliver Farrugia)

020 Jien Kont Hemm - Itzhak (David Camilleri)

021 Jien Kont Hemm - Guzeppi (Noel Micallef)

022 Jien Kont Hemm - Samweli (George Francis Vella)

023 Jien Kont Hemm - Gideon (Michael Formosa)

024 Jien Kont Hemm - Shim (George Mizzi)

025 Jien Kont Hemm - Guditta (Georgina Cassar)

026 Jien Kont Hemm - Aron (Manuel Mizzi)

027 Jien Kont Hemm - Eliam (Stefan Said)

028 Jien Kont Hemm - Kwus (Robert Mallia)

029 Jien Kont Hemm - Rivka (Lorna Sciberras)

030 Jien Kont Hemm - Benjamin (Antoine Farrugia)

031 Jien Kont Hemm - Malchus (George Farrugia)

032 Jien Kont Hemm - Janus (Paul Zammit)

033 Jien Kont Hemm - Lydia (Josephine Cachia)

034 Jien Kont Hemm - Sylvanus (Michael Camilleri)

035 Jien Kont Hemm - Xandru (George Camilleri)

036 Jien Kont Hemm - Rufus (Joe Attard)

037 Jien Kont Hemm - Ayala (Cettina Scicluna)

038 Jien Kont Hemm - Ezri (Franco Scicluna)

039 Jien Kont Hemm - Zeke (George Azzopardi)

040 Jien Kont Hemm - Maron (George Refalo)