FR MARTIN CILIA MSSP FUQ IR-RANDAN (2024)

Introduzzjoni

L-Ewwel Ħadd tar-Randan. It-Tiġrib ta' Ġesł fid-Deżert

It-Tieni Ħadd tar-Randan. It-Trasfigurazzjoni - Ara wkoll: L-ikona trasfigurazzjoni

It-Tielet Ħadd tar-Randan. Il-Qdusija tat-Tempju

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan. Ġesł u Nikodemu

Il-Ħames Ħadd tar-Randan. Waslet is-Siegħa

Ħadd il-Palm. Riflessjoni fuq l-Ikona tad-Dħul tal-Mulej f'Ġerusalem

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Teoloġija tas-Salib