GĦEJUN TA' ILMA ĠIERI U DEJJEM FRISK

MISSIRIJIET IL-KNISJA (1)

 1. Introduzzjoni

 2. Sant Injazju ta' Antjokja u San Polikarpju ta' Smirna

 3. San Ċiprijanu

 4. Sant'Irinew ta' Lyon

 5. San Klement ta' Alessandria u Oriġene

 6. San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazjanzenu

 7. L-Aħwa Santa Makrina u San Girgor

 8. San Ġwann Griżostmu

 9. Sant Ambroġ ta' Milan

 10. Santu Wistin

 11. San Ċirillu ta' Ġerusalemm

 12. San Ġwann ta' Damasku

 13. Melitone ta' Sardis

Programmi tas-SoċjetÓ Patristika Maltija mxanndra fuq Radju Marija