Amoris Laetitia

AKTAR DWAR L-AMORIS LÆTITIA

L-Amoris Lætitia u Dokument Uffiċjali dwarha bil-Malti

Amoris lætiia mill-Papa Franġisku dwar il-Familja.

Werrej Tematiku tal-Amoris lætitia.

Sintesi tal-Amoris lætitia, dwar l-Imħabba fil-Familja.

Disa' domandi u tweġibiet dwar l-Amoris lætitia.

Kwotazzjonijiet mill-Amoris lætitia.

 

Vidjos dwar l-Amoris Lætitia

L- Arċisqof Charles J. Scicluna dwar l-Amoris Lætitia. Ġublew tal-Familja. Seminarju tal-Virtù, Rabat. 30/10/2016.

L-Isqof Mario Grech dwar Amoris Laetitia. 09/04/2016.  -  Ara sintesi ...

Konferenza Stampa mill-Vatikan li matulha kienet preżentata l-Amoris Lætitia 08/04/2016.

Sensiela ta' vidjos qosra dwar l-Amoris Lætita. Minn Fr Kevin Schembri.

Sena Familja Amoris Laetitia. Sensiela ta' vidjos minn Joe Galea.

Mixjet il-Familja. Vidjos qosra bi kwotazzjoniet mill-Eżortazzjoni Amoris Lætitia.

 

L-Isqfijiet Maltin dwar Amoris Lætita

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin linji-gwida għall-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris lætitia. 13/01/2017.

Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.

Il-Kriterji tal-Isqfijiet Maltin fil-gazzetta tal-Vatikan, Osservatore Romano, paġna 7. 14/01/2017.

Ikona stampata fuq il-koxra tal-ktejjeb bil-kriterji tal-Isqfijiet u li turi lil Ġesù mal-mara adultera.

Aktar mill-Isqfijiet Maltin f'format vidjo

Aktar mill-Isqfijiet Maltin f'format awdjo.

 

Sussidji mill-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana dwar l-Amoris Lætitia

L-ewwel tliet kapitli tal-Amoris lætitia. Dun Pawl Sciberras, Dun Ray Zammit, Dun Richard-Nazzareno Farrugia. 31/05/2016.

Ir-raba' u l-ħames kapitlu tal-Amoris lætitia. Dun Hector Scerri. 08/06/2016.

Is-sitt u s-seba' kapitlu tal-Amoris titia. Dr Pauline Dimech. 17/06/2016.

It-tmien kapitlu tal-Amoris lætitia. Dr Nadia Delicata. 28/06/2016.

Id-disa' kapitlu tal-Amoris lætitia. Dun John A. Berry. 06/07/2016.

 

Riżorsi oħra dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Lætitia u Sinodi tal-Isqfijiet dwar il-Familja

Dun Kevin Schembri. Amoris Lætitia u aspetti partikulari tat-tmien kapitlu. Aġġornament tal-Kleru. 2016.

Dun Reuben Deguara dwar l-Amoris Lætita.

Mgr Edward Xuereb. Novelty of 'The Joy of Love. Times of Malta. 22/02/2017.

That's "Amoris". Dun Brendan Gatt dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Amoris Lætitia. Newbook. 11/04/2016.

Il-Ferħ tal-Imħabba. Fuljett maħruġ mis-Santwarju Nazzjonali Madonna ta' Pinu. 08/04/2016.

Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lætitia. 08/01/2017.

Criteria by the Maltese Bishops for the Application of Chapter VIII of Amoris lætitia. 08/01/2017.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2014.

Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja, Ottubru 2015.

Intervent tal-Kardinal Schonborn waqt il-preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika Amoris Lætitia. 08/04/2016.

Il-qoxra tal-publikazzjoni tal-Amoris lætitia bil-Malti.

 

Sena Familja Amoris Llætitia

Sena speċjali Familja Amoris Lætitia 19/03/2020 - 26/06/2022 ...

 

L-Amoris Lætitia u Dokument Uffiċjali dwarha b'ilsna oħra

Amoris lætitia. by Pope Francis on Love in the Family.

Summary of Amoris lætitia: On Love in the family.

Nine questions and answers about Amoris lætitia.

Amoris lætitia. di Papa Francesco, sull' Amore nella Famiglia.

Sintesi del Amoris lætitia, sull' Amore nella famiglia.

Nove domande e risposte sull' Amoris lætitia.

 

L-Isqfijiet ta' Buenos Aires fuq kapitlu 8 u l-ittra tal-Papa Franġisku

Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8.  Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.

Ittra tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ta' Buenos Aires dwar il-kriterji bażiċi għat-twettiq ta' kapitlu 8. 08/09/2016.

 

Oħrajn

Pope Francis on the modern family. What we learned from Amoris Lætitia. 08/04/2016.

Cardinale Christoph Schonborn. Amoris Lætitia, atto di Magistero colmo di Misericordia. 08/07/2016.

Archdiocese of Philadelphia. Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Lætitia. 01/07/2016.

Bishop Robert Barron's first thoughts on Amoris Lætitia. 08/04/2016.

The Joy of Love. Ten very important points in Pope Francis' Amoris Lætitia about Love in the Family. 08/04/2016.

 

Rocco Buttiglione, Il-Ferħ tal-Imħabba li fixel lit-Teoloġi. Osservatore Romano, 20/07/2016.

Rocco Buttiglione. Amoris lætitia takes step in the direction marked by Wojtyla. Vatican Insder, 30/05/2016.

Amoris Lætitia, Start with Chapter 4.  Thomas Reese. Faith and Justice, National Catholic Reporter. 08/04/2016.

La Chiesa non condanna il peccatore. Enzo Bianchi commenta l'Amoris Lætitia. 09/04/2016.

John L. Allen Jr. Pope Francis lets the world in on the Church's best-kept secret. Crux, 08/04/2016.

 

Camila Domonoske. Some relationship advice from Pope Francis. NPR. 08/04/2016.

Andrea Gagliarducci. Interpreting Amoris Lætitia through the lens of Catholic tradition. 08/04/2016.

R. R. Reno. A Stubborn Givenness. First Things. 11/04/2016.

James Martin sj. Discernment: A key to Amoris Lætitia. America. 07/04/2016.

Deacon William T. Ditewig. Amoris Lætitia. We advance together, the strong helping the weak. 08/04/2016.

 

AMORIS LAETITIA ...

xx
xx
xx
xx
xx
xx