MILL-KNISJA F'GĦAWDEX

Mill-Isqof Anton Teuma.

Mill-Isqof Emeritus Monsinjur Mario Grech.

Sena Pastorali 2021-2022.

 

Segretarjat għall-Appostolat tal-Lajċi ta' Għawdex.

Sit tad-Djoċesi ta' Għawdex.

Żjara Ad Limina tal-Isqfijiet Maltin 2012.

Kalendarju Pastorali u Direttorju Ekkleżjastiku Djoċesan 2017-2018. Djoċesi ta' Għawdex.

Paġna tal-Facebook.