ŻIDIET RIĊENTI ...

Infejqu d-dinja. It-8 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 23/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 22/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Ġorġ. Victoria. 21/09/2020.

Tislima tal-Papa Franġisku lill-mistednin ċkejknin taċ-Ċentru tal-Awtiżmu, Sala Klementina. 21/09/2020.

Mystici Corporis Christi. Enċiklika dwar il-Knisja bħala l-Ġisem Mistiku ta' Kristu. 29/06/1943.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 21/09/2020.

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-inawgurazzjoni tar-restawr ta’ parti mill-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan. 20/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-25 Ħadd matul is-Sena. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 20/09/2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 Ħadd matul is-Sena. Kappella tal-Madonna tal-Providenza, Siġġiewi. 20/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-25 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 20/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Fundazzjoni Banco Farmaceutico. Awla Pawlu VI. 19/09/2020.

Sussidju Kateketiku dwar Qaddisin u Beati tal-Karità.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-anniversarju tal-ftuħ taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju. Tal-Virtù. 19/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 18/09/2020.

Ingress Solenni tal-Isqof Anton Teuma fil-Katidral ta’ Għawdex. 16/09/2020.

Infejqu d-dinja. Is-7 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 15/09/2020.

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin. Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità. 14/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. 14/09/2020.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fl-24 Ħadd matul is-Sena. Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Victoria. 13/09/2020.

Riflessjoni mill-Isqof Galea Curmi waqt quddiesa mil-LifeNewtork għall-vittmi tal-abort. 13/09/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 13/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 13/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa tal-Komunitajiet Laudato' Si'. Awla Pawlu VI. 12/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-International Gynecologic Cancer Society. Awla Pawlu VI. 11/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 11/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza Snapshots from the Borders. 10/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 10/09/2020.

Il-Kongregazzjoni għall-Kleru dwar il-konverżjoni pastorali tal-komunità parrokkjali. 29/06/2020.

Infejqu d-dinja. Is-6 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 09/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tat-Twelid ta’ Marija. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 08/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa ta’ Marija Bambina mill-Kolleġġjata tan-Naxxar. 08/09/2020.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal ta’ lejlet is-Solennità tat-Twelid ta’ Marija Bambina. Xagħra. 07/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku. Belt tal-ġejjieni u mudell ta' żvilupp. 04/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Konferenza dwar it-Tema tal-Laudato si'. 03/09/2020.

Omnes fratres. Enċiklika ġdida mill-Papa Franġisku dwar il-fraternità universali.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/09/2020.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. 06/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 06/09/2020.

Quddiesa tal-Ħadd mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella tal-Madonna tal-Providenza. 06/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/09/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-140 anniversarju tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, St Francis School, Msida. 03/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir. Kurja, Floriana. 03/09/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi f’quddiesa mas-Sorijiet tal-Karità, Balzan. 02/09/2020.

Infejqu d-dinja. Il-5 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 02/09/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji ta' Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 01/09/2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Settembru 2020.

Il-fehma tal-Papa għat-talb matul Settembru 2020. Biex ir-riżorsi tal-pjaneta ma jiġux sfruttati bla rażan. 01/09/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 31/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-22 Ħadd matul is-sena. 30/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa tal-Madonna ta’ Loreto, Għajnsielem. 30/08/2020.

A heavy cross to bear. Artiklu tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi. Sunday Times of Malta, 30/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 30/08/2020.

L-ewwel Ittra Pastorali tal-Isqof Anton Teuma. Inroddu ħajr lill-Mulej għad-don tal-Isqof Mario Grech. 29/08/2020.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-indissolubilità taż-Żwieġ bħala ġid għall-umanità kollha. 28/01/2002.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 28/08/2020.

Konċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ministeru Episkopali tal-Isqof Mario Grech. Rotunda tax-Xewkija. 27/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 27/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Twaqqif tal-Kolleġġjata fil-Parroċċa tan-Naxxar. 27/08/2020.

Infejqu d-dinja. Ir-4 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 26/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 25/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 24/08/2020.

It-Televiżjoni u l-Familja. Messaġġ tal-Papa Ġwanni Pawlu II għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni, 15/05/1994.

Diskors tal-Papa Franġislu waqt l-Angelus tal-21 Ħadd matul is-sena. 23/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 23/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 23/08/2020.

Diskors tal-Isqof Anton Teuma fi tmiem iċ-ċerimonja tal-Ordinazzjoni Episkopali tiegħu. 21/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. 21/08/2020.

L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof il-ġdid ta' Għawdex, Mons. Anton Teuma. Rotunda tax-Xewkija. 21/08/2020.

Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-okkażjoni tal-61 laqgħa ta' Ħbiberija bejn il-Ġnus. 05/08/2020.

Riflessjoni tal-Isqof Mario Grech fil-Velja ta’ Talb bi tħejjija għall-Konsagrazzjoni Episkopali ta’ Dun Anton Teuma. 20/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana. 21/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 20/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-3 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 19/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 18/08/2020.

Omelija fl-20 Ħadd mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 16/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 16/08/2020.

Il-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Assunta. Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal tas-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija. Pjazza tal-Katidral tal-Assunta, iċ-Ċittadella. 15/08/2020.

Rużarju u Att ta’ konsagrazzjoni lill-Verġni Marija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Santwarju tal-Madonna tas-Saħħa. Rabat. 15/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta' Santa Marija. 15/08/2020.

Il-Velja tal-Għid tal-Assunta fis-Santwarju Ta’ Pinu, l-Għarb, Għawdex, immexxija mill-Isqof-maħtur Anton Teuma u l-Isqof Mario Grech.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 14/08/2020.

L-istemma u l-Motto Episkopali tal-Isqof Anton Teuma. U baqa' miexi magħhom.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-Tifkira ta San Ponzjanu u San Ippolitu fil-Kurja, Floriana. 13/08/2020.

Infejqu d-dinja. It-2 katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 12/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja, Floriana. 11/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 10/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tad-19-il Ħadd matul is-Sena. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 09/08/2020.

Omelija tal-Isqof-maħtur Anton Teuma fil-Festa ta’ San Lawrenz. Knisja parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.09/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 09/08/2020.

Quddies mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Duminku. Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, Valletta. 08/08/2020.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI f'laqgħa mal-fidili ta' Loreto. 02/09/2007.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fl-Angelus waqt żjara f'Loreto. 02/09/2007.

Tweġibiet  tal-Papa Benedittu XVI għall-mistoqsijiet taż-Żgħażagħ f'Loreto. 01/09/2007.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 07/08/2020.

Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? Kelma tal-Ħajja ghall-Awwissu 2020.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa Pontifikali fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Knisja Parrokkjali ta' Ħal Lija. 06/08/2020,

Infejqu d-dinja. Katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 05/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għar-ruħ tal-Isqof Baldassare Cagliares. Palazz tal-Arċisqof, Valletta. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 04/08/2020.

Quddiesa u Rużarju mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Kurja, Floriana. 03/08/2020.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-18-il Ħadd matul is-Sena. 02/08/2020.

Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Parroċċa tal-Lunzjata, Balzan. 02/08/2020.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa titulari ta’ San Ġużepp. Santwarju ta’ San Ġużepp, il-Qala. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella ta’ Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli. 02/08/2020.

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.01/08/2020.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Awwissu 2020.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof matul Awwissu 2020.

Fittex aktar ...