Aħbarijiet Brevjar Quddies

Bibbja

Papa

Isqfijiet

 

Brevjar

Quddies

 LIVE  Quddies kuljum ...

 VOD 

 AOD   

 

 

Żidiet fil-Laikos

ŻIDIET RIĊENTI ...

/

Lulju 2022

Il-ħajja hi għażiża. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-erbatax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tal-Bon Pastur, Balzan. 04/07/2022.

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-sena. Pjazza San Pietru. 03/07/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa tal-Viżitazzjoni. Bażilika tal-Viżitazzjoni, Għarb. 03/07/2022.

Il-messaġġ li tagħtina d-Dar tal-Providenza. L-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-bidu tal-quddiesa li qaddes fid-Dar tal-Providenza, 03/07/2022.

“Ħrief” għax Kristu r-ragħaj it-tajjeb tagħna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fl-14-il Ħadd ta’ matul is-sena. Kappella tad-Dar tal-Providenza, Siġġiewi. 03/07/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-10 Laqgħa Dinjija tal-Familja. Pjazza San Pietru. 25/06/2022.

Il-Papa Franġisku: Ir-rikonċiljazzjoni Nisranija hija triq lejn il-paċi fost gwerra ‘bla sens’. 02/07/2022.

Il-Papa Franġisku lil Caritas Spanja: Realtajiet ġodda jeħtieġu kura għal nies fil-faqar. 02/07/2022.

It-tagħlim huwa l-għajn ta’ kull ġid. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fil-Festa tal-Beatu Nazju Falzon. Knisja ta’ Ġieżu, Valletta. 01/07/2022.

Posters kateketiċi fuq suġġetti differenti.

Nancy Pelosi f’laqgħa mal-Papa Franġisku. 01/07/2022.

L-intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Lulju 2022. Għall anzjani għall-anzjani li jirrapreżentaw l-għeruq u l-memorja ta’ kull poplu sabiex ... 01/07/2022.

Pass pass.  Ħsieb qasir fil-bidu ta' kull jum.

Adorazjoni Ewkaristika f'diversi knejjes matul ix-xahar ta' Lulju 2022.

 

Ġunju 2022

Dawl. Kelma oħra fid-Dizzjunarju Bibliku mill-Biblista Dun Pawl Sciberras. 30/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, Nadur. 29/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl. Bażilika ta' San Pietru.29/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tal-25 Anniversarju mill-qtil ta’ Sr Marcellina Tabone FCJ fil-Pakistan. Katidral tal-Assunta, Victoria. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jitlob biex jieqfu l-attakki ‘barbariċi’ fl-Ukrajna, u jitlob biex tintemm il-gwerra. 29/06/2022.

L-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, Appostli. Katidral tal-Imdina, Mdina. 29/06/2022.

Il-Papa Franġisku jħeġġeġ liż-żgħażagħ biex ikunu messaġiera ta’ tama. 29/06/2022.

Il-Papa se jibgħat lis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan fis-Sudan t’Isfel u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. 28/06/2022.

X’jitlob minna l-Mulej? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 28/06/2022.

Id-diskorsi tal-Papa Franġisku f’Malta miġbura fi ktieb bil-Malti. 27/06/2022.

Il-Papa lin-Neokatekumenali: Kunu doċli mal-Ispirtu u ubbidjenti lejn Ġesù. 27/06/2022.

Il-kowċ għandu dritt li jitlob fil-grawnd. Deċiżjoni tal-ogħla qorti fl-Amerika. 27/06/2022.

Il-Papa Franġisku fi djalogu mal-Edituri ta’ ġurnali Ġiżwiti Ewropej. 18/06/2022.

Ħadd u xejn qabel il-Mulej. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tat-tlettax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 27/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-13-il Ħadd matul is-Sena "Ċ". Pjazza San Pietru. 26/06/2022.

Rifjut, impenn u perseveranza. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fit-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-Sena. Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 26/06/2022.

Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 26/06/2022.

The sad fate of unwanted human beings. Article by Bishop Joseph Galea-Curmi. The Sunday Times of Malta. 26/06/2022.

The Joy of the Church is to evangelise. Article by Auxiliary Bishop Joe Galea Curmi published by the Catenian Association. June 2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Quddiesa tat-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 25/06/2022.

L-Isqfijiet tal-Istati Uniti jilqgħu d-deċiżjoni tal-Qorti Suprema li taqleb id-deċiżjoni ta’ Roe vs Wade. 25/06/2022.

Il-Papa jappella għad-djalogu tal-ħajja mal-Knejjes Ortodossi Orjentali. 25/06/2022.

Posters Kateketriċi oħra: Talba  lill-Ispirtu s-Santu u Il-Qalb ta' Ġesù.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta. Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 24/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Santwarju Parrokkjali Fontana. 24/06/2022.

Tnax-il resident temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga ta’ Caritas. 24/06/2022.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Familji. L-10 Laqgħa Dinjija tal-Familji. Sala Pawlu VI. 22/06/2022.

Il-Festi Ewkaristiċi tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu u tal-Qalb ta' Ġesù. Manwel Cutajar.

Jalla kull familja tibqa' tkun skola ta' mħabba. Messaġġ mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-laqgħa li l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja. 24/06/2022.

Qalb ħanina li tagħder, li taħfer. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tat-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 24/06/2022.

Santa Margerita Marija Alacoque. Persunaġġ importanti fl-istorja riċenti tal-qima lejn il-Qalb ta’ Ġesú.

Global Rosary Relay 2022 minn Dar Karmni Grima, Għarb, Għawdex. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 17:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Istudenti tal-Iskola Sekondarja ta' Santa Monika Gżira. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 13:00.

Global Rosary Relay 2022 mal-Komunità tar-Residenza ta' San Vinċenz de Paul, Luqa. Festa tal-Qalb ta' Ġesù. 24/06/2022 - 07:00.

M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista. Kappella tal-Kurja, Floriana. 23/06/2022.

Omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Assisi. 12/03/1982.    ....   Aktar omeliji mill-Papa Ġwanni Pawlu II.

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta’ filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Pietru u Ġwanni. Il-15-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 22/06/2022.

Il-Papa jitlob għall-vittmi tat-terremot devastanti fl-Afganistan. 22/06/2022.

Laqgħa Dinjija tal-Familji: L-importanza tal-ħidma pastorali vokazzjonali. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Pontifikal Solenni ta’ Filgħodu fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu bis-Supplika lill-Madonna. Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 22/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma lejliet it-Tifkira tas-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima. Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, Għarb. 21/06/2022.

Marija qamet u marret tħaffef. It-Tema tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Lisbona 2023.

Il-Papa Franġisku se jżur l-Ukrajna? 21/06/2022.

It-triq id-dejqa ta’ Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fit-tnax-il ġimgħa matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 21/06/2022.

X’inhu s-Sinodu? Fr Jimmy Bonnici intervistat minn Tonio Bonello (PBS). 20/06/2022.

Il-ġudizzju f'idejn Alla. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn fit-tnax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 20/06/2022.

Jingħata għalina. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Kristu, Knisja tal-Lunzjata, Balzan. 19/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, Corpus Christi. Pjazza San Pietru. 19/06/2022.

Il-ġieħ li tkun ‘qaddej’. Omelija mill-Isqof George Frendo OP, fl-Ordinazzjoni Djakonli tas-seminarista Matthew Bajada. Katidral tal-Assunta, Victoria. 17/06/2022.

Il-Quddiesa. Sitt modi kif tgħix bl-aħjar mod il-Quddiesa.

Ersqu għat-tqarbin. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej. Katidral tal-Imdina. 19/06/2022.

Rużarju. Seba' pariri kif titlob ir-Rużarju mal-familja. poster

Riflessjoni kif ngħixu l-umiltà fuq il-passi ta’ San Ġwann il-Battista. Angelo Xuereb.

Is-sejħa ta’ San Pietru u San Pawl u dik tagħna. Angelo Xuereb.

Riflessjoni fuq il-Qalb ta' Ġesù. Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesù hija okkażjoni biex aħna nimmeditaw fuq il-ħlewwa u t-tjubija ta’ qalbu. Angelo Xuereb,

Fl-2021, mill-ġbir ta’ San Pietru ġew iffinanzjati proġetti ta’ karità b’valur ta’ 10 miljun euro.18/06/2022.

Papa lill-Buddisti: Ejjew naħdmu flimkien biex nikkultivaw il-kompassjoni u l-ospitalità.18/06/2022.

Papa Franġisku: Il-Knisja trid tikkomunika l-fidi b’teoloġija li hi ħajja’.18/06/2022.

Teżori fis-sema. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 17/06/2022.

Ewkaristija. Tmien modi kif titlob waqt l-Adorazzjoni Ewkaristika. poster

Il-Qalb ta' Ġesù. Kummentarju għal matul il-purċissjoni. Magħha wkoll preżentazzjoni powerpoint. Joe Galea.

Living for brotherly love, tolerance and mutual acceptance. Message by Archbishop in memory of Lassana Cisse. Mariam Al-Batool Mosque, Paola. 16/06/2022.

Sejħa għall-għeruq lill-Poplu ta’ Alla f’dawn il-gżejjer. Analiżi tal-wirt ta’ tagħlim li ħallielna l-Papa Franġisku fil-jumejn tiegħu fostna. Daniel Borg.

Is-servizz hieni tal-fidi li nagħrfuh fil-gratitudni. L-14-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 15/06/2022.

Il-kelma ta’ Ġesù twassalna għal-libertà vera. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta fil-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat. 15/06/2022.

Aktar katekeżijiet mill-Papa Pawlu VI waqt l-Udjenzi Ġenerali fl-1977.

Knisja li titwieled mill-ġdid. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 14/06/2022.

Il-libertà fil-qalb u l-ġenerożità. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tat-Tnejn tal-ħdax-il ġimgħa ta’ matul is-sena. Knisja tas-Seminarju, f’tal-Virtù, ir-Rabat. 13/06/2022.

Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Pjazza San Pietru. 12/06/2022.

Imħabba li tħaddan. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi fis-Solennità tat-Trinita’ Qaddisa. Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 12/06/2022.

Diskors tal-Papa Benedittu XVI fuq id-digriet Ad Gentes, tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II. 11/03/2006.

Meta għandna ngħidu ‘le’. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa fl-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 10/06/2022.

Ir-riforma li beda l-Konċilju, kif sejra, fostkom? Silta minn diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet u Saċerdoti Sqallin. 09/06/2022.

Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 09/06/2022.

Nikodemu. “Kif jista’ wieħed jitwieled wara li jkun xjieħ?” It-13-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija: 08/06/2022.

X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna? Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tat-Tlieta tal-għaxar ġimgħa ta’ matul is-sena. Kappella tal-Kurja, Floriana. 07/06/2022.

Omelija tal-Isqof Anton Teuma fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem.05/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu. Sitt filmati qosra minn Dun Pawl Sciberras għall-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali.  vidjos

Kontra l-gwerra. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Lectio Divina mill-Isqof Anton Teuma fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju Madonna Ta' Pinu. 05/06/2022.

Il-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 05/06/2022.

Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità ta' Għid il-Ħamsin. Bażilika ta' San Pietru. 05/06/2022.

Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta. 05/06/2022.

Omelija mill-Isqof Anton Teuma fil-Velja Djoċesana ta’ Għid il-Ħamsin. Zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu, Għarb. 04/06/2022.

L-Ispirtu s-Santu jinżel fuq il-Knisja. Ħsieb mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi għal Għid il-Ħamsin. 04/06/2022. vidjo

L-akkoljenza – il-laqgħa. X’qalilna l-Papa Franġisku f’Malta u Għawdex. Minn Daniel Borg. vidjo

Santa Veronika Giuliani. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 15/12/2010.

San Ċirillu ta’ Lixandra. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 03/10/2007.

L-imħabba ssuqna. Omelija mill-Isqof Awżiljarju Joe Galea Curmi tal-Ġimgħa tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 03/06/2022.

Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi. Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna tal-Ħamis tas-seba’ ġimgħa tal-Għid. Kappella tal-Kurja, Floriana. 02/06/2022.

Titlaqnix meta tħallini saħħti. It-12-il katekeżi tal-Papa Franġisku fuq ix-Xjuħija. Udjenza Ġenerali. 01/06/2022.

San Massimu ta’ Turin. Katekeżi tal-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 31/10/2007.

San Ġużepp Cafasso. Katekeżi mill-Papa Benedittu XVI. Udjenza Ġenerali. 30/06/2010.

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2022.

Adorazzjonijiet li jitmexxew minn Joe Fenech sdc matul Ġunju 2022.

Matul Ġunju 2022 nitolbu mal-Papa għall-familji Nsara fid-dinja kollha biex iħaddnu u jipprattikaw l-imħabba bla ebda kundizzjoni u hekk jikbru fil-qdusija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum. 01/06/2022.

 

Fittex aktar ...