LAIKOS

Sit Uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

Ikkuntatjana

Siti Oħra

Ħinijiet tal-Quddies

Next TV

CTV

Arkivju tal-Laikos

Facebook tal-Laikos

Fittex fil-Laikos

Forum / Blog

Alla jbierek lill-Korea, bmod specjali lill-anzjani u liż-żgħażagħ tagħha. (Tweet tal-Papa Franġisku)

IL-BIBBJA

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

LITURĠIJA

KITBIET TA' MISSIRIJIET IL-KNISJA

MILL-PAPA FRANĠISKU U DWARU

MINN PAPIET OĦRA

DOKUMENTI TAL-KONĊILJI EKUMENIĊI

MILL-KNISJA F'MALTA

TALB U DEVOZJONIJIET

 

Jekk omm tasal li toqtol lil binha fġufha, xiżomm lili u lilek milli noqtlu lil xulxin?

L-akbar qerda tal-paċi llum hija il-bikja tat-tarbija, innoċenti li għadha mhix imwielda, għaliex jekk omm tasal li toqtol lil binha fġufha stess, allura xiżomm lili u lilek milli noqtlu lil xulxin?"  Dan huwa parti mid-diskors li Mother Theresa għamlet fl-10 ta Diċembru 1979, meta laqgħet il-Premju Nobel għall-Paċi fisem il-fqar tad-dinja.

Isma silta minn dan id-diskors ta Mother Theresa

 

 

LECTIO DIVINA

Is-Segretarjat għal-Lajċi qed jerġa jorganizza laqgħat ta Lectio Divina, din id-darba ser isiru fil-Kappella tal-Fergħa Ewkaristika fi Triq iċ-Ċentru Ewkaristiku, Marsa. Ikunu kull nhar ta Ħamis bejn it-2 ta Ottubru u t-18 ta Diċembru 2014. Il-ħin ikun bejn is-7.00 u t-8.30 ta filgħaxija.  Il-laqgħat kollha, tnax bkollox, ser ikunu dwar testi fejn persuni fil-ħajja ta' Kristu jkollhom esperjenza ta laqgħa miegħu fit-toroq tal-Palestina. Aħna nagħmlu l-istess fil-paġni tal-Evanġelju.  Jekk tixtieq tieħu sehem iktbilna email fuq lajci@maltadiocese.org