LECTIO DIVINA GĦALL-ĦDUD TAL-AVVENT.  SENA "A"

Mid-Djoċesi ta' Għawdex. Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu

Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Minn Patri Marcello Għirlando ofm

Lectio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent. Minn Mons. Anton Mizzi

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent. Minn Mons. Lawrenz Mizzi

Lectio Divina tar-4 Ħadd tal-Avvent. Minn Mons. Joseph Sultana

 

Mill-Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. Għawdex.  Minn Dun Joseph Marcieca

Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent

Lecio Divina tat-2 Ħadd tal-Avvent

Lectio Divina tat-3 Ħadd tal-Avvent

Lectio Divina tar-4 Ħadd tal-Avvent